Feedback Form

  

Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 13-10-2019

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 1275 1174 4083    
Slætdato 24/05 21/05 25/05 14/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 333 393 364 237 444
Aske (g/kg TS) 86 88 87 72 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 78,9 77,7 75,0 83,7
Råprotein (g/kg TS) 149 162 154 121 180
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 663 660 609 733
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 67 75 51 100
NDF (g/kg TS) 411 409 423 344 467
FK NDF (%) 75,2 74,3 72,7 68,7 82,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 116 120 129 67 162
Sukker (g/kg TS) 71 78 62 15 164
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 3,0 2,2 0,5 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 68 61 65 34 100
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 16 9 25
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 56 44 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,38 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 78 76 70 85
PBV20 (g/kg TS) 24 33 30 -5 54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,33 6,18 5,84 6,78
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,18 1,21 1,10 1,27
Kg pr. FEN 3,77 3,12 3,51 2,62 5,05
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10 1,13 1,00 1,20
Kg pr. FE 3,52 2,91 3,30 2,38 4,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 132 127 93 148

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 313 254 834    
Ca (g/kg TS) 5,4 5,8 5,9 4,4 6,6
P (g/kg TS) 3,1 3,2 3,3 2,6 3,6
Mg (g/kg TS) 1,7 1,9 1,8 1,4 2,0
K (g/kg TS) ch 26,0 26,9 26,1 21,0 31,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,8 2,6 1,2 3,9
Cl (g/kg TS) 10,1 9,9 8,8 5,8 14,8
S (g/kg TS) 2,4 2,6 2,4 1,9 3,0
CAB meq/kg TS 336 370 384 191 460
Fe (mg/kg TS) 224 214 224 121 371
Mn (mg/kg TS) 73 65 70 47 100
Zn (mg/kg TS) 34 36 35 26 41
Cu (mg/kg TS) 5,00 6,03 5,81 3,70 6,40
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,08 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,89 0,99 1,22 0,50 1,30
I (mg/kg TS) 0,27 0,27 0,33 0,10 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 518 160 87 35
Slætdato 24/05 24/05 24/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 327 307 311 450
Aske (g/kg TS) 86 86 86 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,9 78,7 79,8 72,4
Råprotein (g/kg TS) 152 153 154 125
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 674 667 683 648
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 70 77 65
NDF (g/kg TS) 405 417 404 493
FK NDF (%) 76,3 74,5 76,0 68,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 109 122 112 170
Sukker (g/kg TS) 75 62 65 99
pH 4,2 4,2 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 73 70 75 23
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 19 10
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55 53 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,50
AAT20 (g/kg TS) 78 77 77 78
PBV20 (g/kg TS) 25 28 29 2
NEL20 (MJ/kg TS) 6,42 6,30 6,36 5,75
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,18 1,17 1,31
Kg pr. FEN 3,75 4,06 3,97 3,21
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,11 1,08 1,34
Kg pr. FE 3,50 3,80 3,68 3,20
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 123 122 109

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 37 53 230 267 191 469
Slætdato 22/05 20/05 22/05 25/05 26/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 361 398 358 318 337 317
Aske (g/kg TS) 86 85 85 86 84 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 78,3 80,3 78,8 79,2 79,1
Råprotein (g/kg TS) 148 135 150 152 143 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 661 641 680 677 675 671
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 69 73 78 77 73
NDF (g/kg TS) 427 415 395 419 407 415
FK NDF (%) 72,6 74,0 76,4 74,5 74,9 75,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 134 126 108 121 118 116
Sukker (g/kg TS) 82 109 86 61 76 63
pH 4,6 4,6 4,3 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   1,1 1,7 1,9 1,6 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 57 52 65 69 67 72
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 16 17 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55 51 55 53 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,42 0,44 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 79 79 76 77 77
PBV20 (g/kg TS) 22 8 22 27 18 27
NEL20 (MJ/kg TS) 6,19 6,22 6,41 6,26 6,27 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,16 1,19 1,19 1,18
Kg pr. FEN 3,55 3,22 3,38 3,93 3,79 3,97
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,15 1,07 1,11 1,11 1,10
Kg pr. FE 3,37 3,05 3,13 3,66 3,52 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 108 118 122 113 122

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 391 116 479 27 76,4 5,95
Græsblanding 22 8 322 141 431 67 79,4 6,41
Græsblanding 35 29 316 143 423 68 79,7 6,42
Græsblanding 36 3 387 111 549 43 64,8 4,94
Græsblanding 42 8 400 144 358 165 82,3 6,61
Græsblanding 43 1 316 129 434 83 80,5 6,49
Græsblanding 45 19 355 136 402 106 79,7 6,41
Græsblanding 46 1 323 143 424 71 80,1 6,53
Græsblanding 47 2 340 125 382 109 83,4 6,75
Morsø 2 6 424 162 331 177 83,9 6,78
Strandsvingel baseret græsblanding 1 422 173 322 201 83,7 6,77
Sydvestjyden 2 269 167 399 59 79,1 6,37

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1275 345
Slætdato 24/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 333 354
Aske (g/kg TS) 86 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 79,1
Råprotein (g/kg TS) 149 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 62
NDF (g/kg TS) 411 393
FK NDF (%) 75,2 73,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 116 125
Sukker (g/kg TS) 71 106
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 68 62
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 79
PBV20 (g/kg TS) 24 7
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,19
Kg pr. FEN 3,77 3,54
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10
Kg pr. FE 3,52 3,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 104

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 13-10-2019 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 13-10-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
13.10.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
13.10.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
13.10.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
13.10.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
13.10.19