Feedback Form

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 15-10-2019

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 350 352 1024    
Slætdato 24/05 22/05 25/05 16/05 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 354 415 382 255 470
Aske (g/kg TS) 81 85 85 68 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,1 79,2 77,9 74,9 83,1
Råprotein (g/kg TS) 134 144 144 110 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 639 629 624 568 705
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 58 63 43 82
NDF (g/kg TS) 394 390 398 337 447
FK NDF (%) 73,4 73,5 71,4 66,7 80,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 125 124 137 78 171
Sukker (g/kg TS) 105 108 85 24 192
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,2 1,1 0,3 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 62 57 63 24 99
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 53 43 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,44 0,38 0,48
AAT20 (g/kg TS) 79 80 77 71 87
PBV20 (g/kg TS) 7 15 18 -19 37
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,29 6,15 5,83 6,70
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18 1,21 1,11 1,27
Kg pr. FEN 3,54 2,97 3,36 2,47 4,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10 1,13 1,01 1,22
Kg pr. FE 3,30 2,77 3,13 2,28 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 114 116 81 132

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 150 130 437    
Ca (g/kg TS) 6,5 6,7 7,0 4,7 8,4
P (g/kg TS) 2,9 3,2 3,2 2,4 3,4
Mg (g/kg TS) 1,6 1,8 1,8 1,3 2,0
K (g/kg TS) ch 24,2 27,0 25,4 20,0 29,0
Na (g/kg TS) 1,4 1,6 1,6 0,6 2,3
Cl (g/kg TS) 8,2 7,7 7,1 5,4 10,7
S (g/kg TS) 1,8 2,0 1,9 1,4 2,4
CAB meq/kg TS 336 418 406 254 415
Fe (mg/kg TS) 204 196 195 110 340
Mn (mg/kg TS) 61 60 62 39 88
Zn (mg/kg TS) 28 29 29 20 37
Cu (mg/kg TS) 4,83 5,58 4,99 3,55 6,00
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,01 0,04

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 186 38 18 19
Slætdato 23/05 27/05 24/05 05/06
Tørstofindhold (g/kg) 346 335 354 450
Aske (g/kg TS) 81 84 82 78
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,7 78,5 78,6 73,6
Råprotein (g/kg TS) 138 134 128 122
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 636 628 634 617
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 58 56 57
NDF (g/kg TS) 385 402 407 454
FK NDF (%) 74,3 72,8 73,2 67,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 130 128 172
Sukker (g/kg TS) 109 92 99 122
pH 4,2 4,3 4,3 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 67 62 55 26
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 12
Tyggetid (Min./kg TS) 50 53 54 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,43 0,48
AAT20 (g/kg TS) 79 79 79 79
PBV20 (g/kg TS) 10 8 1 -3
NEL20 (MJ/kg TS) 6,37 6,24 6,23 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,19 1,19 1,29
Kg pr. FEN 3,55 3,74 3,48 3,30
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,12 1,11 1,27
Kg pr. FE 3,29 3,50 3,25 3,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 106 106 99 105

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 79 92 37 106
Slætdato 23/05 24/05 24/05 27/05 22/05
Tørstofindhold (g/kg) 389 369 341 342 343
Aske (g/kg TS) 78 80 81 82 80
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 80,0 79,1 78,1 79,3
Råprotein (g/kg TS) 126 133 137 129 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 659 634 625 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 64 63 64 60
NDF (g/kg TS) 403 380 392 405 396
FK NDF (%) 72,2 74,4 73,3 72,3 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 135 118 126 135 121
Sukker (g/kg TS) 120 121 100 88 100
pH 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,8 0,7 0,6 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 53 58 66 69 63
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 15 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 50 52 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 79 80 79 77 79
PBV20 (g/kg TS) -1 4 10 6 9
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 6,35 6,29 6,15 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,17 1,18 1,21 1,18
Kg pr. FEN 3,23 3,32 3,63 3,81 3,63
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,08 1,10 1,13 1,10
Kg pr. FE 3,05 3,06 3,37 3,56 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 99 101 107 102 107

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 406 122 411 127 80,5 6,37
Græsblanding 24 1 330 115 411 60 70,4 5,41
Græsblanding 33 1 492 98 486 109 74,8 5,89
Græsblanding 35 9 316 143 385 99 80,3 6,44
Græsblanding 42 6 348 157 388 107 80,7 6,49
Græsblanding 44 1 366 119 406 79 78,0 6,16
Græsblanding 45 7 359 141 384 109 80,5 6,44

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 350 1280
Slætdato 24/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 354 333
Aske (g/kg TS) 81 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,1 79,2
Råprotein (g/kg TS) 134 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 639 673
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 74
NDF (g/kg TS) 394 411
FK NDF (%) 73,4 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 125 116
Sukker (g/kg TS) 105 71
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 62 68
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 79 77
PBV20 (g/kg TS) 7 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18
Kg pr. FEN 3,54 3,77
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,10
Kg pr. FE 3,30 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 119

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 15-10-2019 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 15-10-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
15.10.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.10.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
15.10.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.10.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.10.19