Feedback Form

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 15-09-2019

Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver 312 216 112
Slætdato 24/05 21/06 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 355 392 376
Aske (g/kg TS) 80 91 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,2 74,8 73,0
Råprotein (g/kg TS) 134 142 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 635 585 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 47 48
NDF (g/kg TS) 392 425 396
FK NDF (%) 73,5 67,0 60,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 125 169 208
Sukker (g/kg TS) 109 72 56
pH 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 1,0 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 61 53 56
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 80 76 74
PBV20 (g/kg TS) 6 19 42
NEL20 (MJ/kg TS) 6,30 5,86 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,27 1,33
Kg pr. FEN 3,53 3,44 3,77
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,21 1,24
Kg pr. FE 3,28 3,26 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 104 123 151

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 132 43 24
Ca (g/kg TS) 6,5 7,0 9,7
P (g/kg TS) 2,8 3,4 3,3
Mg (g/kg TS) 1,6 2,0 2,4
K (g/kg TS) ch 24,0 26,9 25,5
Na (g/kg TS) 1,4 1,3 1,6
Cl (g/kg TS) 8,1 10,6 10,2
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,5
CAB meq/kg TS 336 308 278
Fe (mg/kg TS) 199 194 179
Mn (mg/kg TS) 59 70 66
Zn (mg/kg TS) 28 30 31
Cu (mg/kg TS) 4,72 5,93 6,86
Se (mg/kg TS) 0,02    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 15-09-2019 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 15-09-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
15.09.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
15.09.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
15.09.19