Feedback Form

  

Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 19-11-2019

Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 379 284 232 178 41
Slætdato 25/05 25/06 30/07 13/09 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 354 395 373 340 294
Aske (g/kg TS) 81 90 97 111 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 74,6 72,6 74,4 77,8
Råprotein (g/kg TS) 134 142 163 189 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 580 525 522 555
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 50 57 65 65
NDF (g/kg TS) 395 425 399 381 355
FK NDF (%) 73,1 66,6 60,4 63,5 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 172 211 188 149
Sukker (g/kg TS) 102 69 48 27 37
pH 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9 0,9 1,9 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 63 55 59 75 83
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 15 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 56 52 47
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,46 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 79 76 73 72 74
PBV20 (g/kg TS) 8 20 44 68 70
NEL20 (MJ/kg TS) 6,26 5,84 5,56 5,72 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,28 1,34 1,30 1,23
Kg pr. FEN 3,57 3,44 3,83 4,18 4,51
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,22 1,25 1,20 1,11
Kg pr. FE 3,32 3,27 3,57 3,87 4,06
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 123 153 175 168

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 157 54 37 29
Ca (g/kg TS) 6,6 7,0 9,5 10,0
P (g/kg TS) 2,9 3,3 3,3 3,7
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,4 2,5
K (g/kg TS) ch 24,2 26,8 25,4 27,9
Na (g/kg TS) 1,4 1,4 1,6 1,6
Cl (g/kg TS) 8,2 10,6 10,3 9,2
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,6 2,6
CAB meq/kg TS 336 309 271 359
Fe (mg/kg TS) 203 184 192 275
Mn (mg/kg TS) 61 70 68 64
Zn (mg/kg TS) 28 31 32 35
Cu (mg/kg TS) 4,85 6,05 6,99 10,2
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 19-11-2019 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 19-11-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kolbemajsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
19.11.19
Majsensilage 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
19.11.19
Græsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor f...
19.11.19
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at o...
19.11.19
Hø 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
19.11.19