Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 16-01-2020

Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 394 301 249 229 81
Slætdato 25/05 25/06 31/07 16/09 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 354 394 374 331 263
Aske (g/kg TS) 81 90 98 112 120
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,8 74,5 72,5 74,4 76,7
Råprotein (g/kg TS) 134 143 164 188 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 579 525 530 561
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 52 58 67 75
NDF (g/kg TS) 396 425 399 381 357
FK NDF (%) 73,0 66,2 60,4 63,5 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 175 211 188 159
Sukker (g/kg TS) 101 68 48 26 31
pH 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9 0,9 1,9 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 63 55 59 77 82
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 15 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 52 58 56 52 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,46 0,45 0,42
AAT20 (g/kg TS) 79 76 73 72 72
PBV20 (g/kg TS) 8 21 45 68 72
NEL20 (MJ/kg TS) 6,25 5,82 5,56 5,72 5,89
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,28 1,34 1,30 1,27
Kg pr. FEN 3,57 3,47 3,83 4,33 5,26
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,22 1,26 1,20 1,16
Kg pr. FE 3,32 3,29 3,58 4,00 4,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 105 124 154 174 172

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 159 54 38 35
Ca (g/kg TS) 6,6 7,0 9,5 10,2
P (g/kg TS) 2,9 3,3 3,4 3,7
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,5 2,6
K (g/kg TS) ch 24,2 26,8 25,3 28,3
Na (g/kg TS) 1,4 1,4 1,7 1,4
Cl (g/kg TS) 8,2 10,6 10,3 8,9
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,6 2,6
CAB meq/kg TS 335 309 270 375
Fe (mg/kg TS) 203 184 190 284
Mn (mg/kg TS) 61 70 67 62
Zn (mg/kg TS) 28 31 32 35
Cu (mg/kg TS) 4,85 6,05 7,02 10,1
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 16-01-2020 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 16-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
23.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
23.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
23.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
23.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
23.01.20