Feedback Form

  

Oprettet: 05-07-2019
Revideret: 22-09-2019

Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 777 631 2935    
Slætdato 23/06 26/06 29/06 13/06 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 374 404 376 263 498
Aske (g/kg TS) 93 89 93 80 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,6 75,3 72,7 79,8
Råprotein (g/kg TS) 157 162 162 125 186
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638 624 610 580 700
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 63 68 39 91
NDF (g/kg TS) 437 419 424 395 483
FK NDF (%) 71,1 68,0 68,0 65,8 76,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 163 160 109 181
Sukker (g/kg TS) 54 66 51 12 113
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 2,4 2,4 0,6 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 60 55 66 29 93
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 16 6 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 57 52 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 76 76 74 70 82
PBV20 (g/kg TS) 33 38 40 2 62
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 5,98 5,94 5,68 6,38
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25 1,26 1,16 1,31
Kg pr. FEN 3,51 3,28 3,62 2,46 4,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,17 1,19 1,08 1,27
Kg pr. FE 3,33 3,07 3,43 2,33 4,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 140 142 105 162

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 135 63 370    
Ca (g/kg TS) 5,6 6,5 6,7 4,5 6,6
P (g/kg TS) 3,5 3,1 3,5 2,9 4,0
Mg (g/kg TS) 2,0 2,2 2,1 1,7 2,3
K (g/kg TS) ch 29,4 24,5 26,6 23,4 34,0
Na (g/kg TS) 2,6 2,7 2,7 1,3 4,2
Cl (g/kg TS) 12,4 11,3 10,7 8,3 17,6
S (g/kg TS) 3,0 2,9 2,9 2,4 3,6
CAB meq/kg TS 328 244 330 170 446
Fe (mg/kg TS) 192 244 240 105 315
Mn (mg/kg TS) 77 73 77 49 114
Zn (mg/kg TS) 38 40 36 28 46
Cu (mg/kg TS) 7,58 6,38 6,84 4,80 7,10
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,09 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,03 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,43 1,42 1,70 0,80 2,20
I (mg/kg TS) 0,28 0,41 0,43 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 295 137 66 15
Slætdato 21/06 25/06 23/06 30/06
Tørstofindhold (g/kg) 365 360 375 576
Aske (g/kg TS) 94 94 92 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 76,1 76,1 75,2
Råprotein (g/kg TS) 161 160 153 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 639 638 651 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 53 66 30
NDF (g/kg TS) 433 429 444 456
FK NDF (%) 71,1 70,1 71,1 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 144 150 145 152
Sukker (g/kg TS) 53 58 49 136
pH 4,2 4,2 4,2 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8   2,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 63 61 15
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 15 5
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 59 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 75 75 83
PBV20 (g/kg TS) 37 37 30 3
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 6,05 6,01 5,96
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23 1,24 1,25
Kg pr. FEN 3,53 3,65 3,47 2,31
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,18 1,22
Kg pr. FE 3,36 3,48 3,32 2,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 139 132 118

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 182 184 88 279
Slætdato 22/06 25/06 21/06 22/06
Tørstofindhold (g/kg) 390 370 351 365
Aske (g/kg TS) 92 92 91 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 77,0 76,5 76,6
Råprotein (g/kg TS) 155 158 150 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 637 633 650 646
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 64 69 60
NDF (g/kg TS) 450 433 440 430
FK NDF (%) 70,9 72,0 71,4 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 138 142 143
Sukker (g/kg TS) 53 56 50 52
pH 4,3 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,0 2,8 2,3 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 56 59 66 65
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 77 75 75
PBV20 (g/kg TS) 31 33 28 36
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 6,08 6,05 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,22 1,23 1,23
Kg pr. FEN 3,41 3,51 3,77 3,54
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,15 1,17 1,17
Kg pr. FE 3,25 3,30 3,57 3,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 134 128 137

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 243 177 390 10 79,6 6,32
Græsblanding 35 17 403 151 413 87 77,8 6,22
Græsblanding 42 3 339 159 428 45 76,8 6,12
Græsblanding 45 16 347 162 427 49 76,9 6,12
Græsblanding 46 1 401 103 504 91 72,0 5,70
Morsø 2 1 319 170 389 60 81,4 6,61
Sydvestjyden 1 379 148 392 110 80,0 6,36

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 777 229
Slætdato 23/06 21/06
Tørstofindhold (g/kg) 374 392
Aske (g/kg TS) 93 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 74,8
Råprotein (g/kg TS) 157 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638 585
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 48
NDF (g/kg TS) 437 425
FK NDF (%) 71,1 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 170
Sukker (g/kg TS) 54 71
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 60 55
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 76
PBV20 (g/kg TS) 33 20
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,27
Kg pr. FEN 3,51 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,21
Kg pr. FE 3,33 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 135 123

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 22-09-2019 Oprettet: 05-07-2019 Revideret: 22-09-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
22.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
22.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
22.09.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
22.09.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
22.09.19