Feedback Form

  

Oprettet: 05-07-2019
Revideret: 05-12-2019

Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 1114 631 2935    
Slætdato 24/06 26/06 29/06 13/06 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 404 376 264 502
Aske (g/kg TS) 93 89 93 79 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 75,6 75,3 72,0 79,7
Råprotein (g/kg TS) 156 162 162 125 186
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 624 610 567 700
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 63 68 42 95
NDF (g/kg TS) 437 419 424 392 484
FK NDF (%) 70,6 68,0 68,0 64,8 76,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 163 160 110 186
Sukker (g/kg TS) 53 66 51 10 110
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,4 2,4 0,6 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 61 55 66 27 96
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 16 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 57 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 76 74 69 82
PBV20 (g/kg TS) 33 38 40 2 62
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 5,98 5,94 5,65 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,25 1,26 1,17 1,31
Kg pr. FEN 3,52 3,28 3,62 2,45 4,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,17 1,19 1,08 1,28
Kg pr. FE 3,34 3,07 3,43 2,33 4,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 140 142 105 163

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 178 63 370    
Ca (g/kg TS) 5,7 6,5 6,7 4,5 6,6
P (g/kg TS) 3,5 3,1 3,5 2,8 4,1
Mg (g/kg TS) 2,0 2,2 2,1 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 29,5 24,5 26,6 23,0 35,0
Na (g/kg TS) 2,6 2,7 2,7 1,1 4,3
Cl (g/kg TS) 12,6 11,3 10,7 8,1 18,3
S (g/kg TS) 3,0 2,9 2,9 2,4 3,6
CAB meq/kg TS 327 244 330 170 459
Fe (mg/kg TS) 187 244 240 102 311
Mn (mg/kg TS) 78 73 77 49 113
Zn (mg/kg TS) 37 40 36 28 46
Cu (mg/kg TS) 6,00 6,38 6,84 4,80 7,40
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,09 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,03 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,40 1,42 1,70 0,70 2,20
I (mg/kg TS) 0,28 0,41 0,43 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 397 201 78 32
Slætdato 22/06 27/06 23/06 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 366 364 372 529
Aske (g/kg TS) 94 93 93 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,8 75,8 73,6
Råprotein (g/kg TS) 159 157 154 147
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 638 628 650 541
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 57 67 48
NDF (g/kg TS) 432 431 445 452
FK NDF (%) 71,0 69,6 70,4 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 153 149 173
Sukker (g/kg TS) 53 58 46 106
pH 4,2 4,2 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6   2,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 67 64 63 23
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 15 9
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 59 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 80
PBV20 (g/kg TS) 36 34 32 17
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,02 5,98 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,25 1,29
Kg pr. FEN 3,54 3,61 3,51 2,73
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,18 1,19 1,25
Kg pr. FE 3,37 3,44 3,35 2,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 136 133 130

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 31 258 255 140 378
Slætdato 22/06 23/06 22/06 26/06 23/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 407 451 390 373 355 368
Aske (g/kg TS) 94 92 92 92 92 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,9 74,9 75,9 76,9 76,4 76,2
Råprotein (g/kg TS) 159 151 156 159 149 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 582 639 632 641 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 62 70 67 71 63
NDF (g/kg TS) 426 445 447 432 436 432
FK NDF (%) 64,8 68,7 70,8 71,8 71,0 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 184 160 147 139 145 147
Sukker (g/kg TS) 60 70 52 53 49 53
pH 4,6 4,7 4,3 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof)   2,3 3,0 2,8 2,2 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 54 44 57 60 67 65
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 14 14 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60 60 57 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 77 76 76 75 75
PBV20 (g/kg TS) 38 26 32 34 28 33
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,88 6,01 6,07 6,02 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,27 1,24 1,23 1,24 1,24
Kg pr. FEN 3,53 3,13 3,38 3,49 3,75 3,56
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,21 1,18 1,15 1,17 1,18
Kg pr. FE 3,35 2,98 3,22 3,27 3,55 3,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 133 135 135 127 134

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 243 177 390 10 79,6 6,32
Græsblanding 35 17 403 151 413 87 77,8 6,22
Græsblanding 42 4 329 161 410 38 77,6 6,12
Græsblanding 45 16 347 162 427 49 76,9 6,12
Græsblanding 46 1 401 103 504 91 72,0 5,70
Morsø 2 1 319 170 389 60 81,4 6,61
Sydvestjyden 4 371 160 437 53 77,2 6,15

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1114 291
Slætdato 24/06 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 376 394
Aske (g/kg TS) 93 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 74,6
Råprotein (g/kg TS) 156 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 579
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 51
NDF (g/kg TS) 437 425
FK NDF (%) 70,6 66,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 173
Sukker (g/kg TS) 53 69
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 61 55
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 33 20
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,52 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22
Kg pr. FE 3,34 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 134 123

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 05-12-2019 Oprettet: 05-07-2019 Revideret: 05-12-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019. Vær opmærk...
05.12.19
Hø 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
05.12.19
Ærtehelsæd, ensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
05.12.19
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at o...
05.12.19
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, a...
05.12.19