Oprettet: 11-07-2019
Revideret: 12-01-2020

Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 301 199 718    
Slætdato 25/06 03/07 02/07 15/06 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 394 399 395 287 534
Aske (g/kg TS) 90 87 93 75 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 73,6 73,7 70,0 78,2
Råprotein (g/kg TS) 143 153 157 110 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 579 561 552 516 658
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 55 57 26 81
NDF (g/kg TS) 425 401 399 367 482
FK NDF (%) 66,2 62,0 62,5 58,5 73,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 200 195 131 225
Sukker (g/kg TS) 68 70 59 16 128
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,2 1,2 0,4 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 55 55 63 11 91
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 15 5 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 55 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 75 74 68 82
PBV20 (g/kg TS) 21 31 37 -11 52
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,74 5,72 5,37 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,30 1,20 1,38
Kg pr. FEN 3,47 3,49 3,56 2,40 4,57
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,22 1,22 1,11 1,34
Kg pr. FE 3,29 3,25 3,34 2,32 4,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 136 141 93 155

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 54 31 170    
Ca (g/kg TS) 7,0 8,0 8,4 4,8 9,1
P (g/kg TS) 3,3 3,0 3,5 2,9 3,9
Mg (g/kg TS) 2,0 2,1 2,2 1,6 2,3
K (g/kg TS) ch 26,8 23,3 25,3 21,0 30,5
Na (g/kg TS) 1,4 1,6 1,6 0,7 2,3
Cl (g/kg TS) 10,6 9,6 8,9 7,0 13,1
S (g/kg TS) 2,2 2,3 2,3 1,7 2,8
CAB meq/kg TS 309 249 347 210 402
Fe (mg/kg TS) 184 208 217 84 370
Mn (mg/kg TS) 70 67 69 46 106
Zn (mg/kg TS) 31 35 32 25 35
Cu (mg/kg TS) 6,05 6,31 6,39 4,70 7,20

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 135 53 27 13
Slætdato 20/06 27/06 23/06 20/08
Tørstofindhold (g/kg) 394 403 369 501
Aske (g/kg TS) 91 91 91 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 74,2 74,1 68,6
Råprotein (g/kg TS) 146 145 136 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 573 594 507
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 46 50 54
NDF (g/kg TS) 421 419 430 444
FK NDF (%) 65,9 65,3 65,9 56,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 180 177 242
Sukker (g/kg TS) 67 70 64 97
pH 4,3 4,4 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1   1,1  
Mælkesyre (g/kg TS) 59 55 57 22
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57 59 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 74 74
PBV20 (g/kg TS) 24 23 17 16
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,81 5,78 5,27
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,29 1,29 1,42
Kg pr. FEN 3,44 3,42 3,77 3,38
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,22 1,23 1,40
Kg pr. FE 3,27 3,24 3,59 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128 127 119 134

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 68 83 22 106
Slætdato 21/06 21/06 05/07 25/06
Tørstofindhold (g/kg) 418 378 439 386
Aske (g/kg TS) 90 89 90 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 75,6 73,5 74,3
Råprotein (g/kg TS) 141 148 145 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 573 578 539 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 52 45 52
NDF (g/kg TS) 444 418 404 423
FK NDF (%) 67,1 67,8 62,6 65,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 171 163 196 177
Sukker (g/kg TS) 68 64 87 71
pH 4,3 4,3 4,5 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 0,7 1,7 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 52 59 49 54
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 60 57 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 76 76 75
PBV20 (g/kg TS) 18 25 22 19
NEL20 (MJ/kg TS) 5,81 5,91 5,74 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,26 1,30 1,28
Kg pr. FEN 3,32 3,50 3,13 3,55
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,19 1,24 1,23
Kg pr. FE 3,17 3,29 2,97 3,38
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 127 128 123

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 3 371 118 450 84 75,3 6,01
Græsblanding 24 1 350 126 417 63 65,8 5,06
Græsblanding 35 5 324 160 424 34 75,5 6,04
Græsblanding 42 1 416 142 443 105 76,5 6,09
Græsblanding 44 2 333 133 403 58 75,6 5,85
Græsblanding 45 2 368 145 398 65 75,3 5,92

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 301 1152
Slætdato 25/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 394 376
Aske (g/kg TS) 90 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 76,1
Råprotein (g/kg TS) 143 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 579 634
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 52 67
NDF (g/kg TS) 425 436
FK NDF (%) 66,2 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 147
Sukker (g/kg TS) 68 53
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 55 62
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 21 33
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,24
Kg pr. FEN 3,47 3,52
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,18
Kg pr. FE 3,29 3,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 134

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 12-01-2020 Oprettet: 11-07-2019 Revideret: 12-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
19.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20