Feedback Form

  

Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 12-12-2019

Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 895 520 2496    
Slætdato 01/08 29/08 08/08 15/07 23/08
Tørstofindhold (g/kg) 383 375 361 259 512
Aske (g/kg TS) 96 106 104 81 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 73,7 74,6 69,2 78,9
Råprotein (g/kg TS) 159 180 171 128 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 582 592 525 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 72 74 40 99
NDF (g/kg TS) 429 409 405 383 471
FK NDF (%) 67,1 64,5 65,8 59,2 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 185 172 123 223
Sukker (g/kg TS) 55 37 40 10 117
pH 4,4 4,4 4,3 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 2,5 2,1 0,5 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 55 60 73 22 90
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 17 6 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 55 51 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,46 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 72 72 67 82
PBV20 (g/kg TS) 37 60 52 5 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,70 5,81 5,32 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,31 1,29 1,19 1,40
Kg pr. FEN 3,63 3,77 3,83 2,43 5,16
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,23 1,21 1,10 1,36
Kg pr. FE 3,44 3,53 3,60 2,28 4,97
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 168 156 109 176

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 111 45 305    
Ca (g/kg TS) 6,5 7,0 7,4 5,1 8,2
P (g/kg TS) 3,4 3,5 3,8 2,8 4,0
Mg (g/kg TS) 2,3 2,4 2,4 2,0 2,6
K (g/kg TS) ch 28,1 26,5 28,4 23,0 33,9
Na (g/kg TS) 2,7 3,2 2,9 1,4 4,6
Cl (g/kg TS) 13,9 13,1 11,3 8,6 20,2
S (g/kg TS) 3,1 3,3 3,1 2,6 3,7
CAB meq/kg TS 252 243 310 113 391
Fe (mg/kg TS) 226 348 281 110 360
Mn (mg/kg TS) 77 90 80 48 113
Zn (mg/kg TS) 35 38 35 25 43
Cu (mg/kg TS) 6,57 7,46 7,23 5,20 8,40
Co (mg/kg TS) 0,06 0,08 0,09 0,04 0,09
Se (mg/kg TS) 0,03 0,04 0,03 0,02 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,37 0,99 1,73 0,90 2,30
I (mg/kg TS) 0,37 0,45 0,47 0,20 0,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 254 237 53 14
Slætdato 01/08 02/08 25/07 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 364 372 373 581
Aske (g/kg TS) 97 97 96 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 73,5 74,6 75,0
Råprotein (g/kg TS) 162 161 160 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 604 581 605 503
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 60 71 46
NDF (g/kg TS) 428 431 428 435
FK NDF (%) 66,5 65,2 67,2 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 182 169 165
Sukker (g/kg TS) 51 52 50 122
pH 4,3 4,3 4,3 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8   2,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 62 58 57 15
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 16 9
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 83
PBV20 (g/kg TS) 41 40 39 21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,76 5,83 5,95
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,28 1,26
Kg pr. FEN 3,73 3,80 3,61 2,45
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,24 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,56 3,63 3,42 2,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 146 147 143 137

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 23 195 228 99 324
Slætdato 31/10 30/07 30/07 31/07 02/08
Tørstofindhold (g/kg) 464 405 368 402 369
Aske (g/kg TS) 95 97 97 94 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,9 75,2 74,6 74,8 74,3
Råprotein (g/kg TS) 151 160 161 155 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 531 591 600 595 598
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 68 74 70 68
NDF (g/kg TS) 439 429 430 423 429
FK NDF (%) 64,7 68,4 67,5 67,1 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 186 161 167 169 172
Sukker (g/kg TS) 73 58 48 63 54
pH 4,9 4,4 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,4 2,3 2,0 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 42 52 56 55 57
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13 14 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 60 58 58 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46 0,47 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 76 74 75 74
PBV20 (g/kg TS) 27 35 39 32 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,65 5,88 5,82 5,83 5,81
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,27 1,28 1,28 1,28
Kg pr. FEN 3,28 3,39 3,73 3,49 3,74
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,20 1,21 1,21 1,22
Kg pr. FE 3,17 3,20 3,53 3,29 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 142 145 137 142

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 8 305 175 407 26 75,8 5,97
Græsblanding 42 1 469 121 372 197 79,7 6,34
Græsblanding 45 8 375 176 410 55 74,3 5,84
Græsblanding 46 1 431 158 374 151 79,5 6,28
Morsø 2 1 475 192 323 116 80,7 6,41
Sydvestjyden 3 302 163 457 20 74,1 5,89

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 895 247
Slætdato 01/08 31/07
Tørstofindhold (g/kg) 383 373
Aske (g/kg TS) 96 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,5 72,5
Råprotein (g/kg TS) 159 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 525
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 58
NDF (g/kg TS) 429 399
FK NDF (%) 67,1 60,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 170 211
Sukker (g/kg TS) 55 48
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55 59
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 73
PBV20 (g/kg TS) 37 45
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,34
Kg pr. FEN 3,63 3,83
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,26
Kg pr. FE 3,44 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 143 154

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 12-12-2019 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 12-12-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
12.12.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
12.12.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
12.12.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
12.12.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
12.12.19