Oprettet: 17-10-2019
Revideret: 19-01-2020

Kløvergræsensilage 5. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 240 232 700    
Slætdato 10/10 06/10 06/10 18/09 01/11
Tørstofindhold (g/kg) 260 271 273 168 365
Aske (g/kg TS) 116 128 123 95 139
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 77,5 76,7 73,4 81,5
Råprotein (g/kg TS) 183 209 196 154 213
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 623 615 512 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 81 85 52 112
NDF (g/kg TS) 389 369 375 347 438
FK NDF (%) 72,1 70,5 69,0 64,8 78,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 141 147 86 183
Sukker (g/kg TS) 28 22 26 10 58
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 3,3 3,3 0,7 7,0
Mælkesyre (g/kg TS) 81 84 85 48 113
Eddikesyre (g/kg TS) 18 22 23 11 25
Tyggetid (Min./kg TS) 51 49 50 45 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,44 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 71 70 66 80
PBV20 (g/kg TS) 61 88 77 34 87
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06 6,01 5,96 5,59 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,23 1,25 1,14 1,33
Kg pr. FEN 5,25 4,89 5,06 3,18 7,67
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,15 1,17 1,04 1,25
Kg pr. FE 4,88 4,55 4,75 3,00 7,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 159 187 176 133 186

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 29 18 59    
Ca (g/kg TS) 5,6 6,5 7,0 3,7 7,4
P (g/kg TS) 3,9 4,1 4,1 3,1 4,4
Mg (g/kg TS) 2,3 2,5 2,4 1,6 3,0
K (g/kg TS) ch 28,9 30,8 30,6 22,0 33,1
Na (g/kg TS) 2,6 3,6 3,1 1,1 4,0
Cl (g/kg TS) 13,9 13,7 12,4 8,3 21,3
S (g/kg TS) 3,0 3,2 3,1 2,5 3,6
CAB meq/kg TS 276 359 345 -5 496
Fe (mg/kg TS) 392 410 412 148 747
Mn (mg/kg TS) 69 77 77 44 100
Zn (mg/kg TS) 30 37 33 23 37
Cu (mg/kg TS) 7,95 7,96 7,87 6,10 11,9

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 60 60 17
Slætdato 11/10 12/10  
Tørstofindhold (g/kg) 262 260 249
Aske (g/kg TS) 111 121 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,6 77,6 78,0
Råprotein (g/kg TS) 186 190 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 586 595
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 71 83
NDF (g/kg TS) 378 388 379
FK NDF (%) 72,6 71,8 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 127 135 132
Sukker (g/kg TS) 29 27 27
pH 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7   3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 89 86 86
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 17
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 73 73
PBV20 (g/kg TS) 64 67 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,10 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23 1,21
Kg pr. FEN 5,23 5,15 5,28
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,16 1,13
Kg pr. FE 4,80 4,86 4,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 159 168 162

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 46 37 45 100
Slætdato 16/09 11/10 14/10 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 236 258 239 280
Aske (g/kg TS) 115 111 112 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 77,7 77,1 78,8
Råprotein (g/kg TS) 183 176 177 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 604 599 591
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 77 82 73
NDF (g/kg TS) 390 391 397 385
FK NDF (%) 71,3 71,8 70,8 73,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 137 135 141 120
Sukker (g/kg TS) 31 30 26 26
pH 4,3 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,3 2,7 2,9 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 75 81 79 87
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 73 72 74
PBV20 (g/kg TS) 62 55 57 64
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 6,03 5,96 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,24 1,25 1,21
Kg pr. FEN 5,81 5,27 5,73 4,70
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,14 1,16 1,12
Kg pr. FE 5,37 4,85 5,31 4,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 152 155 162

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 188 230 314 53 78,9 6,18
Græsblanding 42 1 280 200 376 10 80,2 6,37
Græsblanding 45 2 284 196 348 56 77,7 6,00
Græsblanding 47 1 256 215 343 10 74,4 5,80

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 240 83
Slætdato 10/10 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 260 262
Aske (g/kg TS) 116 121
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 76,7
Råprotein (g/kg TS) 183 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 561
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 80 75
NDF (g/kg TS) 389 357
FK NDF (%) 72,1 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 159
Sukker (g/kg TS) 28 31
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,1 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 81 82
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 73 72
PBV20 (g/kg TS) 61 72
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,27
Kg pr. FEN 5,25 5,29
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,17
Kg pr. FE 4,88 4,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 159 173

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 19-01-2020 Oprettet: 17-10-2019 Revideret: 19-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
19.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20