Oprettet: 01-11-2019
Revideret: 19-01-2020

Kløvergræsensilage 5. slæt 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 83 93 240    
Tørstofindhold (g/kg) 262 298 285 178 379
Aske (g/kg TS) 121 126 127 95 161
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,4 74,7 72,0 80,8
Råprotein (g/kg TS) 193 205 201 167 221
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 561 567 574 494 635
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 69 77 45 101
NDF (g/kg TS) 357 361 359 307 400
FK NDF (%) 67,3 65,0 63,1 57,2 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 177 186 105 228
Sukker (g/kg TS) 31 17 19 10 77
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 1,5 2,2 0,5 6,3
Mælkesyre (g/kg TS) 82 82 85 47 116
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 23 11 26
Tyggetid (Min./kg TS) 48 49 49 41 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43 0,44 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 69 68 65 79
PBV20 (g/kg TS) 72 86 85 41 102
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 5,75 5,70 5,35 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,30 1,31 1,16 1,39
Kg pr. FEN 5,29 4,59 4,99 3,22 7,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,20 1,22 1,03 1,32
Kg pr. FE 4,87 4,21 4,63 2,95 6,98
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 190 189 145 201

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 33 16 6
Slætdato 17/10   21/10
Tørstofindhold (g/kg) 276 261 246
Aske (g/kg TS) 116 123 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 76,4 79,1
Råprotein (g/kg TS) 198 196 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 560 552 516
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 70 60
NDF (g/kg TS) 350 364 352
FK NDF (%) 67,5 67,3 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 157 160 124
Sukker (g/kg TS) 34 19 57
pH 4,3 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6    
Mælkesyre (g/kg TS) 86 93 72
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 17
Tyggetid (Min./kg TS) 47 49 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,41
AAT20 (g/kg TS) 72 71 78
PBV20 (g/kg TS) 76 76 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,91 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26 1,21
Kg pr. FEN 4,99 5,07 4,99
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,16 1,10
Kg pr. FE 4,56 4,69 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 176 159

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 24 27
Slætdato 20/10 30/10 14/10
Tørstofindhold (g/kg) 248 288 251
Aske (g/kg TS) 121 123 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,9 76,8 78,3
Råprotein (g/kg TS) 187 189 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 565 558 570
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 92 68 68
NDF (g/kg TS) 372 357 346
FK NDF (%) 64,7 67,7 69,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 179 156 142
Sukker (g/kg TS) 34 39 22
pH 4,4 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 4,0 2,4 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 75 73 95
Eddikesyre (g/kg TS) 19 21 19
Tyggetid (Min./kg TS) 51 48 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 71 73 71
PBV20 (g/kg TS) 68 67 78
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,88 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,27 1,24
Kg pr. FEN 5,83 4,81 5,29
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,17 1,11
Kg pr. FE 5,47 4,44 4,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 168 172

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 83 240
Tørstofindhold (g/kg) 262 260
Aske (g/kg TS) 121 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 77,8
Råprotein (g/kg TS) 193 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 561 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 80
NDF (g/kg TS) 357 389
FK NDF (%) 67,3 72,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 132
Sukker (g/kg TS) 31 28
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 82 81
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 48 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 73
PBV20 (g/kg TS) 72 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,88 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,23
Kg pr. FEN 5,29 5,25
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14
Kg pr. FE 4,87 4,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 173 159

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 19-01-2020 Oprettet: 01-11-2019 Revideret: 19-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
19.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20