Oprettet: 18-06-2019
Revideret: 07-01-2020

Græsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket græsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 240-243+538-542. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 315 245 168 129 41
Slætdato 28/05 28/06 06/08 27/09 07/10
Tørstofindhold (g/kg) 379 397 395 347 239
Aske (g/kg TS) 84 90 98 104 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,5 74,4 75,0 76,0
Råprotein (g/kg TS) 141 152 154 164 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 658 625 598 605 612
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 76 82 89 82
NDF (g/kg TS) 439 449 439 432 413
FK NDF (%) 71,3 70,1 67,7 68,6 70,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 152 167 159 146
Sukker (g/kg TS) 67 56 53 36 24
pH 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,9 2,0 2,3 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 57 51 49 59 81
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 13 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 60 58 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 74 73 72 69
PBV20 (g/kg TS) 17 26 29 40 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,85 5,79 5,63 5,66 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,29 1,33 1,32 1,29
Kg pr. FEN 3,70 3,49 3,57 4,22 5,76
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,20 1,23 1,21 1,20
Kg pr. FE 3,42 3,24 3,32 3,85 5,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 117 133 138 148 157

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 96 53 37
Ca (g/kg TS) 5,3 5,8 6,5
P (g/kg TS) 3,2 3,3 3,3
Mg (g/kg TS) 1,8 2,1 2,3
K (g/kg TS) ch 27,2 28,6 27,4
Na (g/kg TS) 2,0 2,0 2,8
Cl (g/kg TS) 10,1 10,7 12,6
S (g/kg TS) 2,5 2,8 3,2
CAB meq/kg TS 347 342 269
Fe (mg/kg TS) 224 189 220
Mn (mg/kg TS) 77 81 82
Zn (mg/kg TS) 33 34 34
Cu (mg/kg TS) 5,31 6,37 6,91
Co (mg/kg TS) 0,08 0,07  
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 2,14 1,65  
I (mg/kg TS) 0,30 0,35  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 07-01-2020 Oprettet: 18-06-2019 Revideret: 07-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
16.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
16.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
16.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
16.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
16.01.20