Oprettet: 06-11-2019
Revideret: 26-01-2020

Kolbemajsensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 257. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 246 171 885    
Slætdato 25/10 04/10 19/10 13/10 01/11
Tørstofindhold (g/kg) 514 580 540 463 560
Aske (g/kg TS) 19 19 18 14 24
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,2 86,0 84,6 82,4 85,8
Råprotein (g/kg TS) 77 84 78 70 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 454 453 471 354 548
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 51 56 41 71
NDF (g/kg TS) 210 192 212 157 267
FK NDF (%) 64,8 69,8 67,4 55,5 74,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 128 119 103 212
Stivelse (g/kg TS) 545 551 542 495 594
Sukker (g/kg TS) 12 12 12 10 13
pH 4,3 4,1 4,2 4,0 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 23 28 26 11 34
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 12 9 15
Tyggetid (Min./kg TS) 23 21 23 18 29
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,31 0,32 0,30 0,33
AAT20 (g/kg TS) 96 98 96 92 100
PBV20 (g/kg TS) -75 -72 -74 -81 -69
NEL20 (MJ/kg TS) 7,14 7,32 7,22 6,89 7,48
Kg tørstof pr. FEN 1,03 1,00 1,02 0,99 1,08
Kg pr. FEN 2,03 1,77 1,93 1,80 2,30
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,89 0,91 0,89 0,96
Kg pr. FE 1,81 1,57 1,73 1,62 2,04
Fordøjelig råprotein (g/FE) 38 43 39 32 44

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 69 44
Slætdato 23/10 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 518 508
Aske (g/kg TS) 20 20
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,2 84,0
Råprotein (g/kg TS) 78 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 432 463
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 55 56
NDF (g/kg TS) 238 220
FK NDF (%) 69,7 65,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 151
Stivelse (g/kg TS) 533 536
Sukker (g/kg TS) 10 11
pH 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 25 22
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 26 24
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 97 96
PBV20 (g/kg TS) -76 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,26 7,15
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,04
Kg pr. FEN 1,99 2,06
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,93
Kg pr. FE 1,79 1,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 37

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 84 82 23 42
Slætdato 22/10 27/10 19/10 31/10
Tørstofindhold (g/kg) 521 509 505 511
Aske (g/kg TS) 18 18 18 20
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,5 83,9 84,6 84,0
Råprotein (g/kg TS) 78 75 78 76
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 450 466 459 456
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 54 54 56
NDF (g/kg TS) 201 210 202 225
FK NDF (%) 64,5 63,3 65,0 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 166 159 149
Stivelse (g/kg TS) 557 539 556 532
Sukker (g/kg TS) 13 12 11 11
pH 4,3 4,3 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 24 23 24 25
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 22 23 22 25
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,31 0,32 0,31 0,32
AAT20 (g/kg TS) 97 95 97 96
PBV20 (g/kg TS) -75 -75 -75 -76
NEL20 (MJ/kg TS) 7,13 7,10 7,23 7,16
Kg tørstof pr. FEN 1,02 1,05 1,03 1,04
Kg pr. FEN 1,98 2,07 2,05 2,04
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 0,92 0,93 0,91 0,93
Kg pr. FE 1,77 1,83 1,82 1,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 39 37 39 37

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 1 442 84 300 470 10 80,5 6,82
Gatsby 4 503 79 226 557 10 85,5 7,44
Pinochio 1 484 73 280 447 10 83,1 6,96
Sergio KWS 2 527 77 226 563 10 84,1 7,22
Wizard 2 479 76 252 512 10 82,9 7,01

Til top

Sidst bekræftet: 26-01-2020 Oprettet: 06-11-2019 Revideret: 26-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP
Oversigt over relevante tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget.
28.01.20
Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
26.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
26.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
26.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
26.01.20