Oprettet: 18-07-2019
Revideret: 05-01-2020

Grønbygensilage 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket grønbygensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkode 291. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af grønbygensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 96 57 165    
Tørstofindhold (g/kg) 276 352 321 197 367
Aske (g/kg TS) 102 99 97 74 132
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4 73,6 72,0 68,5 78,0
Råprotein (g/kg TS) 154 146 144 114 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 708 691 676 615 787
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 99 77 85 57 171
NDF (g/kg TS) 478 424 453 411 525
FK NDF (%) 68,6 64,6 64,3 61,6 75,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 164 186 190 120 216
Stivelse (g/kg TS) 13 36 34 10 18
Sukker (g/kg TS) 24 65 45 10 56
pH 4,4 4,3 4,4 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 3,7 2,8 3,0 1,0 6,1
Mælkesyre (g/kg TS) 73 59 59 41 102
Eddikesyre (g/kg TS) 23 19 20 12 38
Tyggetid (Min./kg TS) 65 58 63 54 73
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,47 0,49 0,44 0,55
AAT20 (g/kg TS) 66 69 67 61 72
PBV20 (g/kg TS) 40 29 29 4 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,65 5,50 5,20 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,33 1,38 1,22 1,43
Kg pr. FEN 5,10 4,02 4,66 3,47 6,75
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,32 1,41 1,18 1,51
Kg pr. FE 5,13 4,02 4,79 3,36 6,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 138 139 107 187

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 18 34 13
Slætdato 18/06 24/06 16/06
Tørstofindhold (g/kg) 319 272 268
Aske (g/kg TS) 96 107 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 72,3 74,4
Råprotein (g/kg TS) 163 159 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 713 690 698
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 83 81 105
NDF (g/kg TS) 469 475 470
FK NDF (%) 71,1 66,3 69,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 179 156
Stivelse (g/kg TS) 11 11 16
Sukker (g/kg TS) 34 20 30
pH 4,4 4,4 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 5,2   5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 76 77 65
Eddikesyre (g/kg TS) 20 24 26
Tyggetid (Min./kg TS) 63 65 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,51 0,49
AAT20 (g/kg TS) 68 65 68
PBV20 (g/kg TS) 44 46 37
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,53 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,35 1,29
Kg pr. FEN 4,43 5,18 5,22
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,37 1,27
Kg pr. FE 4,35 5,27 5,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 150 162 144

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 27 48
Slætdato 18/06 26/06
Tørstofindhold (g/kg) 272 284
Aske (g/kg TS) 97 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,3 73,2
Råprotein (g/kg TS) 151 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 705 701
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 96 91
NDF (g/kg TS) 470 477
FK NDF (%) 69,0 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 166
Stivelse (g/kg TS) 13 12
Sukker (g/kg TS) 25 25
pH 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 4,8 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 72 75
Eddikesyre (g/kg TS) 22 23
Tyggetid (Min./kg TS) 63 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,51
AAT20 (g/kg TS) 67 66
PBV20 (g/kg TS) 36 40
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32
Kg pr. FEN 5,08 5,00
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,34
Kg pr. FE 5,01 5,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 151

Til top

Sidst bekræftet: 05-01-2020 Oprettet: 18-07-2019 Revideret: 05-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
21.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20