Feedback Form

  

Oprettet: 16-08-2019
Revideret: 19-09-2019

Byghelsæd 2019, økologisk

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 292-294. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af byghelsæd fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 72 164 367    
Tørstofindhold (g/kg) 388 425 384 308 476
Aske (g/kg TS) 53 54 57 39 71
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,7 69,9 68,2 64,6 72,6
Råprotein (g/kg TS) 97 99 101 76 117
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 593 629 583 472 704
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 63 68 45 107
NDF (g/kg TS) 390 373 388 353 432
FK NDF (%) 47,3 48,5 46,8 41,5 54,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 294 283 301 246 337
Stivelse (g/kg TS) 202 200 190 104 265
Sukker (g/kg TS) 28 54 37 10 56
pH 4,1 4,1 4,1 3,8 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7 0,7 0,3 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 43 48 31 72
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 13 6 17
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55 58 51 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,47 0,43 0,50
AAT20 (g/kg TS) 74 76 74 69 80
PBV20 (g/kg TS) -20 -21 -17 -38 -2
NEL20 (MJ/kg TS) 5,28 5,45 5,24 4,73 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,37 1,43 1,31 1,57
Kg pr. FEN 3,81 3,32 3,90 2,78 4,64
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,34 1,41 1,26 1,54
Kg pr. FE 3,74 3,25 3,86 2,71 4,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 82 83 90 59 102

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 32 11
Slætdato 12/07  
Tørstofindhold (g/kg) 364 359
Aske (g/kg TS) 56 52
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,6 68,5
Råprotein (g/kg TS) 100 97
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 600 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 60
NDF (g/kg TS) 385 396
FK NDF (%) 49,4 48,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 279 288
Stivelse (g/kg TS) 204 216
Sukker (g/kg TS) 25 17
pH 4,0 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 59 50
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 74
PBV20 (g/kg TS) -17 -20
NEL20 (MJ/kg TS) 5,37 5,25
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,42
Kg pr. FEN 3,95 3,98
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,36 1,39
Kg pr. FE 3,87 3,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 86 83

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 20 26
Slætdato 19/07 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 418 372
Aske (g/kg TS) 50 53
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,8 68,4
Råprotein (g/kg TS) 97 96
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 588
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 72
NDF (g/kg TS) 385 398
FK NDF (%) 49,5 48,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 277 288
Stivelse (g/kg TS) 217 199
Sukker (g/kg TS) 34 29
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 48 48
Eddikesyre (g/kg TS) 11 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 76 74
PBV20 (g/kg TS) -23 -21
NEL20 (MJ/kg TS) 5,44 5,27
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,42
Kg pr. FEN 3,46 3,90
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,39
Kg pr. FE 3,38 3,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 80 81

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 72 146
Tørstofindhold (g/kg) 388 381
Aske (g/kg TS) 53 51
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,7 69,6
Råprotein (g/kg TS) 97 97
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 593 629
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 76
NDF (g/kg TS) 390 400
FK NDF (%) 47,3 50,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 294 270
Stivelse (g/kg TS) 202 207
Sukker (g/kg TS) 28 29
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 50 47
Eddikesyre (g/kg TS) 12 12
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) -20 -22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,28 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,41 1,38
Kg pr. FEN 3,81 3,73
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,39 1,35
Kg pr. FE 3,74 3,66
Fordøjelig råprotein (g/FE) 82 81

Til top

Sidst bekræftet: 19-09-2019 Oprettet: 16-08-2019 Revideret: 19-09-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
19.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.09.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
19.09.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.09.19