Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 21-01-2020

Hø 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 61 77 200    
Tørstofindhold (g/kg) 698 705 723 477 887
Aske (g/kg TS) 72 81 76 47 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 63,8 66,2 64,9 54,8 75,4
Råprotein (g/kg TS) 113 130 117 62 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 442 450 409 253 653
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 41 38 39 1 99
NDF (g/kg TS) 564 526 545 442 685
FK NDF (%) 58,0 59,2 58,1 47,5 70,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 238 227 237 149 303
Sukker (g/kg TS) 91 90 96 31 163
pH 5,4 5,5 5,6 5,0 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 14 7 7 1 52
Eddikesyre (g/kg TS) 10 6 7 1 20
Tyggetid (Min./kg TS) 84 78 81 65 100
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56 0,54 0,55 0,48 0,62
AAT20 (g/kg TS) 75 78 77 66 88
PBV20 (g/kg TS) -16 -7 -16 -48 18
NEL20 (MJ/kg TS) 4,76 4,88 4,83 4,06 5,68
Kg tørstof pr. FEN 1,60 1,54 1,56 1,31 1,83
Kg pr. FEN 2,46 2,31 2,30 1,79 3,53
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,78 1,59 1,67 1,22 2,35
Kg pr. FE 2,69 2,34 2,44 1,74 3,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 132 122 66 172

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 20
Slætdato 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 729
Aske (g/kg TS) 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,7
Råprotein (g/kg TS) 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 445
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 31
NDF (g/kg TS) 564
FK NDF (%) 56,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 251
Sukker (g/kg TS) 94
pH 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 8
Eddikesyre (g/kg TS) 9
Tyggetid (Min./kg TS) 85
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,57
AAT20 (g/kg TS) 74
PBV20 (g/kg TS) -9
NEL20 (MJ/kg TS) 4,70
Kg tørstof pr. FEN 1,60
Kg pr. FEN 2,32
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,74
Kg pr. FE 2,51
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 61 20
Tørstofindhold (g/kg) 698 742
Aske (g/kg TS) 72 75
Organisk stof fordøjelighed (%) 63,8 62,4
Råprotein (g/kg TS) 113 84
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 442 470
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 41 45
NDF (g/kg TS) 564 580
FK NDF (%) 58,0 56,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 238 246
Sukker (g/kg TS) 91 99
pH 5,4 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 14 7
Eddikesyre (g/kg TS) 10 6
Tyggetid (Min./kg TS) 84 86
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,56 0,57
AAT20 (g/kg TS) 75 73
PBV20 (g/kg TS) -16 -33
NEL20 (MJ/kg TS) 4,76 4,62
Kg tørstof pr. FEN 1,60 1,65
Kg pr. FEN 2,46 2,36
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,78 1,94
Kg pr. FE 2,69 2,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 88

Til top

Sidst bekræftet: 21-01-2020 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 21-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
21.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20