Feedback Form

  

Oprettet: 08-08-2019
Revideret: 19-09-2019

Hø 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 403-405. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 34 77 200    
Tørstofindhold (g/kg) 734 705 723 547 889
Aske (g/kg TS) 73 81 76 47 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 61,9 66,2 64,9 54,3 71,4
Råprotein (g/kg TS) 109 130 117 64 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 410 450 409 259 564
NDF (g/kg TS) 576 526 545 442 647
FK NDF (%) 55,9 59,2 58,1 46,8 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 252 227 237 204 309
Sukker (g/kg TS) 88 90 96 38 157
Tyggetid (Min./kg TS) 87 78 81 65 100
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,57 0,54 0,55 0,49 0,62
AAT20 (g/kg TS) 74 78 77 66 81
PBV20 (g/kg TS) -17 -7 -16 -51 15
NEL20 (MJ/kg TS) 4,60 4,88 4,83 4,01 5,13
Kg tørstof pr. FEN 1,64 1,54 1,56 1,45 1,85
Kg pr. FEN 2,36 2,31 2,30 1,89 2,82
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,83 1,59 1,67 1,27 2,36
Kg pr. FE 2,59 2,34 2,44 2,06 3,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 132 122 57 172

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 17
Slætdato 11/05
Tørstofindhold (g/kg) 709
Aske (g/kg TS) 74
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,2
Råprotein (g/kg TS) 120
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 447
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 31
NDF (g/kg TS) 563
FK NDF (%) 55,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 257
Sukker (g/kg TS) 95
pH 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 7
Eddikesyre (g/kg TS) 9
Tyggetid (Min./kg TS) 85
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,57
AAT20 (g/kg TS) 74
PBV20 (g/kg TS) -8
NEL20 (MJ/kg TS) 4,65
Kg tørstof pr. FEN 1,62
Kg pr. FEN 2,41
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,76
Kg pr. FE 2,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138

Til top

Sidst bekræftet: 19-09-2019 Oprettet: 08-08-2019 Revideret: 19-09-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.09.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
19.09.19
Byghelsæd 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket byghelsæd. Dvs. NorFor fodergruppe 6, f...
19.09.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.09.19
Ærtehelsæd, ensilage 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor fodergru...
19.09.19