Feedback Form

  

Oprettet: 01-06-2019
Revideret: 25-08-2019

Grovfoder 2019

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1053 333 6,34
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 542 365 6,06
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 120 405 6,02
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 268 355 6,33
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 164 387 5,88
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 50 369 5,71
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 236 376 5,91
Græsensilage 2. slæt konventionel 148 381 5,86
Græsensilage 3. slæt konventionel 26 443 5,81
Græsensilage 1. slæt økologisk 21 341 5,93
Hø konventionel 23 745 4,69
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 59 280 5,70
Byghelsæd konventionel 79 381 5,49
Byghelsæd økologisk 40 381 5,37
Bygærtehelsæd økologisk 26 380 5,49
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 24 317 5,48
Grønrug, ensilage konventionel 25 285 6,18
Sidst bekræftet: 25-08-2019 Oprettet: 01-06-2019 Revideret: 25-08-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
25.08.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.08.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
25.08.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
25.08.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
25.08.19