Oprettet: 01-06-2019
Revideret: 21-01-2020

Kløvergræsensilage 2019

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1525 333 6,28
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1161 376 6,01
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 932 382 5,82
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 812 335 5,85
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 241 259 6,06
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 394 354 6,25
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 302 395 5,82
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 251 373 5,55
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 230 331 5,72
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 83 262 5,88
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 317 379 5,85
Græsensilage 2. slæt konventionel 255 399 5,78
Græsensilage 3. slæt konventionel 170 395 5,63
Græsensilage 4. slæt konventionel 132 344 5,65
Græsensilage 5. slæt konventionel 43 237 5,79
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 37 361 5,79
Græsensilage 2. slæt økologisk 26 409 5,61
Efterslæt konventionel 21 388 5,63
Hø konventionel 61 698 4,76
Hø økologisk 20 742 4,62
Sidst bekræftet: 21-01-2020 Oprettet: 01-06-2019 Revideret: 21-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
21.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20