Feedback Form

  

Oprettet: 01-06-2019
Revideret: 08-12-2019

Kløvergræsensilage 2019

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1468 333 6,28
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1118 376 6,02
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 876 383 5,82
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 745 338 5,85
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 198 271 6,07
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 386 354 6,26
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 293 394 5,83
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 246 373 5,56
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 204 331 5,72
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 63 274 5,92
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 308 379 5,85
Græsensilage 2. slæt konventionel 235 398 5,80
Græsensilage 3. slæt konventionel 157 397 5,63
Græsensilage 4. slæt konventionel 111 352 5,65
Græsensilage 5. slæt konventionel 35 239 5,73
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 37 361 5,79
Græsensilage 2. slæt økologisk 26 409 5,61
Efterslæt konventionel 21 388 5,63
Hø konventionel 55 708 4,81
Hø økologisk 20 742 4,62
Sidst bekræftet: 08-12-2019 Oprettet: 01-06-2019 Revideret: 08-12-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
08.12.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19