Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-12-2018

  

Oprettet: 24-01-2007
Revideret: 28-11-2014

Avl og velfærd

At give dyrene gode betingelser er også et spørgsmål om at udstyre dem med de rigtige gener. Artikler om sammenhæng mellem avl og dyrevelfærd.

Foto: Jesper Kikkenborg Rossel, LandscentretGod velfærd er også et spørgsmål om at "udstyre" dyrene med de rigtige arveanlæg. Vi har her på denne side samlet information om sammenhænge mellem avl og dyrevelfærd. Siden består af en overordnet del samt links til mere uddybende artikler om emnet.

Stigende ydelse kræver fokus på velfærd
Ydelsen hos danske malkekøer er steget markant de sidste 20 år. Stigningen skyldes både forbedret management og et effektivt avlsarbejde.(
Se indlæg fra Dansk Kvæg Kongres 2007.) En højere ydelse er mere krævende for koen, og der er brug for effektive tiltag for at undgå en velfærdsforringelse.

 Det genetiske niveau for nogle af de funktionelle egenskaber har som følge af tidligere tiders avlsmæssige beslutninger været faldende. Det vil i fremtiden øges igen, idet udvælgelsesstrategien er blevet ændret. Der er kommet mere fokus på at udvælge avlsdyr efter S-indekset se pjece om S-indekset. S-indekset er et indeks som sikrer en økonomisk konkurrence dygtig ko, og det er sammensat således, at vi ikke får avlsmæssig tilbagegang for egenskaberne "kælvningsevne", "yversundhed", "sundhed i øvrigt" og "holdbarhed" når udvælgelsen i alle led foretages på basis af S-indekset. Det fælles avlsarbejde giver dermed gode muligheder for at forbedre velfærden i malkekvægholdet.

Nye redskaber giver endnu bedre muligheder
Forudsætningen for, at vi kan forbedre velfærden via avl, er en fortsat intensiv registrering af sygdomsegenskaber og andre funktionelle egenskaber. En række nye redskaber til måling af sundhed og adfærd på enkeltdyrsniveau er under udvikling. Det vil skabe nye muligheder for at inddrage egenskaber af relevans for velfærd i avlsarbejdet fremover. På besætningsniveau er der derudover mulighed for at anvende et "gårdindeks" med ekstra vægt på velfærdsegenskaber eller at anvende systematisk krydsningsavl, som en metode til at forbedre velfærden. Læs mere om sammenhængen mellem avl og velfærd i KvægInfo nr. 1793.

Avlsmæssig udvikling for velfærdsegenskaber
Den avlsmæssige udvikling for de egenskaber, som påvirker velfærden hos vores malkekøer har været forskellig i de danske racer. Udviklingen for de vigtigste egenskaber: kælvningsevne, kalvens evne til at blive født , og yversundhed ses her. Den avlsmæssige udvikling er vist for de dansk afprøvede kvægavlsforeningstyre - altså de tyre, som er fædre til 80-90 procent af de kalve, som fødes i Danmark. Den udvikling, som ses blandt disse tyre, vil derfor med 5-10 års forsinkelse ses i de danske kvægpopulationer. Som det ses af figurerne, er de avlsmæssige niveauer for egenskaberne angivet indenfor fødselsårgang for tyrene. Da tyrene skal have en afkomsundersøgelse, før vi kender deres avlsmæssige niveau bevirker det, at de mest aktuelle tal er fra tyre født i 2002.

Sidst bekræftet: 28-11-2014 Oprettet: 24-01-2007 Revideret: 28-11-2014

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19