Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-04-2018

KvægInfo - 1992

Oprettet: 03-04-2009

Undgå digital dermatitis hos kvierne


Digital dermatitis, DD, ses efterhånden mange steder blandt kvierne, selv om de fleste landmænd først opfatter det som et problem, når det kulminerer efter kælvning.

DD kan forekomme overalt på den nederste del af benene. DD ses i klovspalten, på nydannelser og nedenfor biklovene men hyppigst ses læsioner i balleregionen.

Normalt ballehorn:
Funktionen af ballehorn er primært støddæmpende. Hos udvoksede dyr, hvor klovhorn og ballehorn under dyrets opvækst har fået lov at udvikle sig uforstyrret, vil klovkapslen have den vinkel der bedst understøtter normal benstilling og normalt sundt ballehorn vil danne en afrundet form.

Billedet til højre viser en normal balleregion.

DD hos udvoksede dyr
Hos dyr, der første gang får DD, når de er udvoksede, vil en læsion med digital dermatitis kunne skade ballehornet midlertidigt.
Når DD læsionen er forsvundet, vil normalt ballehornet imidlertid gro ud igen.

DD hos ikke udvoksede ungdyr
Hos ungdyr, hvor benstilling og klovens vinkel endnu er under udvikling, når dyret smittes første gang med DD, kan det have helt anderledes alvorlige følger. Her kan et DD angreb bevirke, at klovvinkel og dermed benstilling og ballehorn permanent bliver deformt.
Dyrene bliver høje i dragten (bagtil i kloven), hvorved klovvinklen forøges og bøjesenerne bliver for korte. Dyrene kommer herved til at gå "på tæerne" med risiko for at slide tåknoglen igennem sålen. Denne risiko forøges voldsomt når dyret bliver tungere.
Sådanne dyr vil selvsagt have væsentlig ringere chance for at klare sig igennem første laktation end de dyr, der ikke får DD før, de har kælvet.

Billederne nedenfor viser svære tilfælde af DD.

Undgå kvierne smittes
For at undgå, at kvierne smittes med digital dermatitis, må der tænkes i hygiejne og i logistik.

Bevægelse af gødning bør kontrolleres mellem dyregrupper:
  • Skrabere bør ikke køre mellem køer og kvier
  • Ansatte bør vaske og desinficere støvler og redskaber (evt. skifte) mellem hver dyregruppe
  • Når kvier flyttes bør det ske i hold - alt ud alt ind - så staldafsnittene mellem flytningerne kan blive højtryksrenset og desinficeret og allerhelst stå tomme indtil de er tørre.
  • Der bør stilles støvler eller støvle-desinfektion til rådighed for besøgende (dyrlæge, inseminør, konsulent, klovbeskærer)
  • Ved indkøb af dyr bør disse holdes adskilt fra besætningens øvrige dyr indtil de indkøbtes klovsundhedsstatus er sikret og eventuelt behandlet

Behandling af digital dermatitis
Er kvierne blevet smittet med DD, er der tre vigtige principper, der bør overholdes:

1. Smittespredning til yngre dyr hindres ved at overholde anbefalingerne nævnt ovenfor
2. Smittede dyr behandles straks smitten erkendes. Dyrene behandles bedst i klovboks.
Klovene vaskes og læsioner forbindes med salicylsyreforbinding. Forbindingen bør
maximalt sidde i 3 dage, hvis DD ikke er helt forsvundet anlægges en ny salicylsyre
forbinding i yderligere 3 dage. For at erkende DD tidligst muligt bør der dagligt
foretages en systematisk observation af kvierne med henblik på at finde smittede dyr
3. Reducer risikofaktorer blandt de smittede kvier for at holde DD under kontrol
  • Øg hygiejnen ved at holde båse og gangarealer rene og tørre. For megen kontakt med urin og gødning til hud og klove, øger risikoen for DD og andre klovlidelser
  • Hyppig klovbeskæring til sikring af korrekt klovform og behandling, idet generel dårlig klovsundhed dvs. uplejede klove og andre klovlidelser øger risikoen for DD
  • Regelmæssig klovvask. Når der er gjort væsentlige forbedringer i staldhygiejnen, kan man forbedre klovhygiejnen yderligere ved at vaske køernes klove med vand

En god start på den første laktation
Alle aldersgrupper af kvæg kan rammes af DD. Der er en tendens til at jo yngre dyrene er, jo voldsommere er sårene. Hos unge dyr kan DD være så voldsomt, at klovene bliver misdannede på grund af den forstyrrede hornproduktion. Det kan i nogle tilfælde betyde at dyrene invalideres - i særdeleshed, hvis de ikke behandles.
Søg for at dine kvier får en god start på deres første laktation: Forebyg DD hos ungdyrene.

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.

 

Sidst bekræftet: 20-03-2016 Oprettet: 03-04-2009 Revideret: 03-04-2009

Forfatter

Kvæg
Pia Nielsen

Af samme forfatter

Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20