Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2019

  

Oprettet: 19-09-2019
Revideret: 20-09-2019

Et, to og tre hjerter til okse-, kalvekød og mejeriprodukter

Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte okse- kalvekød og mejeriprodukter. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Grisene har det, kyllingerne har det – og snart har kvæg det også. Fødevareministeriet har besluttet at udvide det statslige dyrevelfærdsmærke til også at omfatte okse-, kalvekød og mejeriprodukter.

Formålet er at skabe endnu bedre dyrevelfærd ved at give forbrugerne større indflydelse på produktionen via markedsbaseret dyrevelfærd.

Sektordirektør i L&F Kvæg Ida Storm er glad for, at ordningen også kommer til at gælde kvæg.

”Det er ikke gratis at leve op til ekstra dyrevelfærdskrav, og mærket giver mulighed for at belønne en ekstra indsats for dyrevelfærd hos vores køer og kalve,” mener hun og fortsætter:

”Vi har allerede et højt niveau af dyrevelfærd i kvægbruget, men vi ved, at mange gerne vil gøre endnu mere. Jeg håber derfor, at forbrugernes betalingsvilje vil give mange producenter mulighed for at producere til hjertemærket og give dem den anerkendelse, der også ligger heri, når der er investeret tid og penge i ekstra tiltag.”

Fødevarestyrelsens bekendtgørelse er sendt til notifikation i EU og forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Tre niveauer

Dyrevelfærdsmærket er delt op i niveauer med 1, 2 eller 3 hjerter. Jo flere hjerter, desto bedre dyrevelfærd. Hvert niveau har et sæt kriterier, man skal leve op til som hhv. mælke- eller kødproducent. Kriterierne i niveauet under skal være opfyldt for at kunne gå til næste niveau med yderligere krav. I niveau 1 må kalvene fx ikke aflives, medmindre det sker af hensyn til sygdoms- og dyrevelfærdsproblemer. Et af kravene for mælkelevering i niveau 2 består i, at køerne skal på græs fra 1. maj til 1. november. I niveau 3 skal arealet til køerne være 6,6 m2 for små racer og 8 m2 for store racer. I niveau 3 skal ko og kalv desuden gå sammen de første 24 timer efter kælvning.

Ifølge dyrlæge Peter Raundal, SEGES, lever man som økologisk mælkeproducent i udgangspunktet op til niveau 2-kriterierne. Opfylder man desuden ovennævnte arealkrav, kan man også levere til niveau 3. Her understreger han, at de 2 m2 kan udgøres af et udeareal. Du kan se en oversigt over kriterierne for levering af mælk i skemaet nedenfor.

Det er op til det enkelte slagteri og mejeri at fastsætte størrelsen af deres tillæg for ordningen.

Sådan kommer du med

Du kan læse mere om Dyrevelfærdsmærket og kriterierne på: www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-dyrevelfaerdsmaerket.aspx

Som leverandør kommer du med i hjerteordningen ved at indsende et ansøgningsskema, der er ved at blive udarbejdet i Fødevarestyrelsen. Der vil være et skema for hhv. levering af kød og mælk pga. forskellige kriterier. Fx skal ko og kalv gå sammen i 3 måneder, hvis man vil levere kød i niveau 3.

Efterfølgende skal man rekvirere et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen eller et andet certificeret kontrolorgan såsom Baltic. Når det er konstateret, at produktionen gennemføres efter kriterierne, tildeles man det relevante niveau af Dyrevelfærdsmærket i CHR-registeret.

Fødevarestyrelsen vurderer, at det vil gå rimelig hurtigt fra indlevering af ansøgningen, til man kan levere mælk i hjerteordningen, mens der kan være lidt omlægningstid for levering af kød.

Kriterier for mælk Standard 1 hjerte 2 hjerter 3 hjerter
Aflivning af kalve Tilladt      
Grovfoder – ekstra krav   X X X
Smertelindrinng   X X X
Handlingsplan vedr. dødelighed i besætningen Intet krav X X X
Højst/Max. 8 timers transport til slagtning   X X X
Bindestald Tilladt      
Fuldspalter Tilladt      
Lejeareal     Strøelse Strøelse
Øget arealkrav     X X
Kalvens tid sammen med koen efter kælving   12 timer 12 timer 24 timer
Mælkefodring   Første 8 uger Første 10 uger Første 12 uger
Adgang til ude- og græsareal     Adgang til udeareal Adgang til græsareal
Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2019

Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 19-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19