Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-10-2017

  

Oprettet: 17-09-2009

Beregning af dødelighedsprocenter på besætningsniveau

I det følgende gives en oversigt over hvilke beregningsmetoder der er anvendt ved beregningen af:

  1. Døde køer
  2. Dødfødte kalve
  3. Døde kalve 1 -180 dage

Ad 1. Beregningen af døde køer tager udgangspunkt i, at antallet af selvdøde og aflivede køer sættes i forhold til antal årskøer.

Formel: Andel døde køer i % = Køer med kode 9 + 19 / antal årskøer *100

Omsætningskode 9: Afgang, Selvdød
Omsætningskode 19: Afgang, Aflivet

Antal årskøer beregnes som summen af køers levedøgn i besætningen over en periode af 1 år, delt med 365, som svarer til anvendelsen af foderdage i ydelseskontrollerede besætninger.

Ad 2.
Beregningen af dødfødte kalve tager udgangspunkt i, at antallet af dødfødte kalve sættes i forhold til alle fødsler (aborter tæller ikke med):

Formel: Andel af dødfødte kalve i % = kalve med kode 5 + 3 + 0/ antal fødsler (fødselstilstandskode 1+2+3+4+5+9+0) * 100

Fødselstilstandskode 0: Defekt kalv
Fødselstilstandskode 3: Død i løbet af 1. døgn
Fødselstilstandskode 5: Dødfødt

Fødselstilstandskode 1: Levende kalve
Fødselstilstandskode 2: Levende, tidligt født
Fødselstilstandskode 4: Død 2.- 6. døgn
Fødselstilstandskode 9: Aflivet som spæd


Ad 3.
Beregningen er en løbende - i princippet en daglig - opsummering af alle de hændelser, der kan forekomme i kalveflokken i en besætning. Formlen er derfor lidt mere kompliceret end i de to øvrige beregningsmetoder (se bilag 1 for en mere nøjagtig gennemgang af formlen). Følgende hændelser kan forekomme:
Kalven betragtes som død,
hvis den får tildelt fødselstilstandskode 4 (Død 2.- 6. Døgn) eller kalven har fået omsætningskode 9 (Afgang, selvdød) eller
omsætningskode 19 (Afgang, aflivet) og det er registreret inden 180. levedøgn.
Hændelser for døde kalve sættes i forhold til hændelser for kalve som er levende født i besætningen (fødselstilstandskode 1, 2, 4 og 9) samt kalve der indsættes i besætningen inden 180. levedøgn (omsætningskode 1). Der tages også hensyn til følgende hændelser: Kalven tages ud af besætningen inden 180. levedøgn, angivet med omsætningskoderne 7 (eksport), 16 (levende omsætning) eller 17 (slagtning).

For at sikre fuld viden om alle kalves skæbne op til 180 dages alderen beregnes dødeligheden først 180 dage efter den sidste dag, hvor kalve kunne indgå i kohorten

Selve formlen kan ses i bilag 1.


Sidst bekræftet: 17-09-2009 Oprettet: 17-09-2009 Revideret: 17-09-2009

Forfatter

Kvæg
Peter Stamp Enemark

Af samme forfatter

Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere vinterdødelighed kan undgås med få enkle fo...
27.11.19
Hvor høj er din besætnings dødelighed?
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, juni 2012
11.12.12
Dansk Kvægs Branchepolitik for Dyrevelfærd
Branchepolitikken formulerer et sæt etiske regler om, hvordan den enkelte landmand bør tænke og handle i forhold til at hav...
01.12.05
Kombinationer af kvæg og svin i økologisk jordbrug
Samgræsning med søer og kvier giver fordele m.h.t. dyrenes tilvækst, og et lavere smittetryk af løbetarmorm. Resultater fra...
13.12.00