Oprettet: 04-10-2013

Dødelighedsspecialister er trukket i arbejdstøjet

De tolv DLBR-rådgivere, der uddannes i at sænke kodødeligheden, er på besætningsbesøg i makkerpar af to. Første trin er at fastslå rette dødsårsag, hvilket satte problematikken i et nyt lys for en af projektets bedrifter.

På Heden & Fjordens rådgivningscenter i Holstebro forbereder Mette Fjordside og Dorte Larsen sig til besætningsbesøg. De skal fastlægge årsagerne til en dødelighed på 8,6 pct. på en ellers veldreven bedrift.

De gennemgår og diskuterer antal døde køer og kalve, afgangsårsager, slagtefund, sygdomsopgørelser og fakta om besætningen. Og med deres første kursusdag og de første lektier i baghovedet ser de to rådgivere på registreringerne med et kritisk blik. En større dansk undersøgelse viser nemlig, at kun omkring halvdelen af de registrerede dødsårsager holder vand, når koen efterfølgende bliver obduceret.

Allerede ved gennemgangen af registreringerne får de et andet billede af dødeligheden, end samtalen med landmanden har givet. Det viser sig, at kun 33 pct. er registreret som døde i forbindelse med behandling for yverinfektion eller goldbehandling, mens 45 pct. af aflivninger skyldes klov-/lemmelidelser ifølge registreringerne. 11 pct. afgår i goldperioden og 10 pct. som følge af børbetændelse mm. Klepsiella er altså ikke så altoverskyggende, som landmanden tror.

Efter en god time ved mødebordet, gør de klar til at få støvlerne på.

”Nu skal vi først og fremmest ud og se på køerne,” summerer Dorte Larsen op, da udskrifter og notater bliver pakket sammen.

På bedriften
På bedriften gennemgår de to rådgivere først hele besætningen på egen hånd. Det giver samtidig mulighed for at se såvel landmand som ansatte i gang med daglige rutiner. Og så er de heldige at møde besætningens dyrlæge, der netop har knoklet med at kurere et udskudt liv.

”Ja, de dør jo desværre af klepsiella herude,” kommenterer han, da han hører de to rådgiveres ærinde, og studerer derefter Mette og Dortes medbragte udskrifter med stor interesse, da de forelægger ham fakta fra registreringerne.

Turen rundt på bedriften tager halvanden time. Der bliver studeret alt fra kælvnings- og goldafsnit til kalve, kvier, malkefaciliteter og sengebåseindretning. Det kan være svært at holde fokus på dødelighed, og diskussionen om mælkekvalitet er pludselig dyb. Som afrunding har de en afklarende snak med landmanden. Hans første tanke er, at der er fejl i registreringerne, da han hører, at kun 33 pct. er afgået i forbindelse med yver- eller goldbehandling. Han efterlades dog med et mere nuanceret indtryk af årsagen til den forhøjede dødelighed. Og selv om opgaven ikke lød på løsningsforslag, forlader de to rådgivere alligevel bedriften med et råd om øget fokus på båsehygiejne. Besætningens ydelse er på 10.700 kg, og den får yderligere et besøg i forbindelse med rådgivernes uddannelse.

Læs også:

Ny uddannelse skal sænke dødeligheden

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 18 - 2013

Sidst bekræftet: 04-10-2013 Oprettet: 04-10-2013 Revideret: 04-10-2013

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20