Oprettet: 07-10-2016

Overgangsperioden er seks afgørende uger

I tre uger før kælvning til tre uger efter kælvning afgør du, hvor stærk koen bliver gennem hele laktationen.

”Du kan undgå stort set alle de produktions-
sygdomme, du ellers kommer til at bøvle med i besætningen, hvis dine køer kommer godt igennem overgangsperioden fra en laktation til den næste.”
Det er store ord fra dyrlæge Peter Raundal, SEGES Kvæg, men han holder fast i dem og uddyber.

”Mælkefeber, børbetændelse, ketose, yverbetændelse og hornrelaterede klovlidelser. Det er alt sammen sygdomme, som enten hænger direkte sammen med management af overgangskøer, altså goldkøer og nykælvere, eller hvor de væsentligste risikofaktorer bliver grundlagt i denne periode. At management i perioden før og efter kælvning er afgørende afspejles også i, at dødeligheden for ældre køer er op mod ti gange så høj i de første uger efter kælvning i forhold til senere i laktationen. Tilsvarende er dødeligheden for første- og andenkalvskøer ca. tre gange så høj i denne periode,” gør Peter Raundal opmærksom på.

Ifølge Peter Raundal er overgangskøer særlig skrøbelige, blandt andet fordi deres immunforsvar er hæmmet. Dels mobiliseres en masse antistoffer til råmælken og til at rense fødselskanalen efter kælvning, og dels er leveren meget belastet i denne periode, hvilket også er med til at nedsætte immunforsvaret. Alle sygdomme fra digital dermatitis til yverbetændelse har altså langt friere spil. Dette understreger, at der er et stort behov for øget fokus på hygiejne og smittebeskyttelse i denne periode samt skærpede krav til håndtering, opsyn og opstaldning af den enkelte ko.

”Forkert håndtering eller for sen indgriben overfor en begyndende sygdom hos overgangskøer er det, der giver allerflest problemer gennem hele laktationen. Og på den anden side er korrekt håndtering det, der giver det bedste grundlag for en stærk og højtydende ko. Det er den vigtigste periode overhovedet i en kos liv.” siger Peter Raundal.

Plads plads plads…

Plads er en af væsentligste faktorer for at få koen stærk igennem overgangsperioden. Det er det samstemmende svar, når man spørger såvel dyrlæger som konsulenter, og kvægbrugskonsulent Kristina Krogh Jensen, LandboNord, slår det fast med syvtommersøm.

”Køer under afgoldning og i opstartsperioden skal have mere plads alle steder end flertallet har i dag: I gangene, i dybstrøelsen, ved foderbordet og i sengebåsene. Jeg kan på sin vis godt forstå, at nogen kommer til at klemme for mange køer sammen på for lidt plads, for rent visuelt ser det ud til, at der er plads nok. Men alle undersøgelser viser, at jo mere plads de får, jo stærkere kommer de igennem overgangsperioden. Mine anbefalinger kunne let lyde på 10 m2 pr. ko på dybstrøelse,” siger Kristina Krogh Jensen.

Tilstrækkeligt med plads løser, ifølge Kristina Krogh Jensen, flere udfordringer for koen i overgangsperioden. Først og fremmest handler det om at stresse køerne mindst muligt. En stresset ko er en sårbar ko, og alle ved, at særligt de lavest rangerende køer stresses af at blive klemt for tæt sammen med ældre køer. Rigeligt med plads tilgodeser også koens naturlige adfærd med at søge for sig selv, når kælvningen er nært forestående. Når hun forhindres i det, er det endnu et stressmoment.

”En stresset ko hviler og æder for lidt, og så er barren sat i forhold til mælkeproduktionen i den efterfølgende laktation,” siger Kristina Krogh Jensen.

Kristina Krogh Jensen er godt klar over, at man ikke bare lige skaffer mere plads fra den ene dag til den anden. Men hun mener alligevel, at rådet er brugbart, og at der kan findes løsninger i rigtig mange produktionsanlæg.

Hun bakkes op af bygningsrådgiver Rasmus Kjels­mark Nielsen, Byggeri & Teknik I/S i Herning, som også peger på, at køerne mange steder skal have mere plads, end de har i dag.

”Mange steder på bedrifterne er der et ekstra rum – en ældre ladebygning eller lignende, der kan strøes op, så man får nogle flere ædepladser til køerne i overgangsperioden. Det er selvfølgelig ikke de stærke køer, der vil kvittere for det, men jeg er overbevist om, at det vil hæve bundniveauet,” lyder det fra Rasmus Kjelsmark Nielsen, der anbefaler 10 m2 plus ædeplads til køer i dybstrøelse.

Gennemgå rutinerne

Peter Raundals bud på at få koen bedst muligt gennem overgangsperioden er at have fokus på de helt basale behov.

”Det lyder utroligt banalt at sige god adgang til hvile, foder og vand, men opstår der konkurrence om adgang til fx foder, er det den i forvejen skrøbelige overgangsko, der taber. Jeg tror, at nogle, helt uforvarende, kommer til at afskære deres goldkøer og nykælvere fra optimal adgang til at få opfyldt de helt basale behov. Det kan være som følge af nogle rutiner, man ikke er opmærksom på eller fysiske forhold, der godt kan ændres. Så jeg vil bestemt opfordre alle til at gennemgå alle ansattes rutiner omkring goldkøer og nykælvere. For er køerne først kommet godt igennem overgangsperioden, er de rigtig godt på vej,” siger Peter Raundal.


Læs også:

Amerikansk indeks for overgangsperiode

Førstekalvskøer kvitterer godt for et opstartshold

Hård håndtering af overgangskøer giver dårlige klove

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 18 - 2016

 

Sidst bekræftet: 07-10-2019 Oprettet: 07-10-2016 Revideret: 07-10-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20