Oprettet: 01-05-2020

Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret

Det er helt små detaljer, der kan skubbe særligt ældre, højtydende køer ud over kanten, og øge kodødeligheden. Varmestress er en af dem.

Hvert eneste år stiger kodødeligheden i sommerhalvåret. Stigningen begynder i april eller maj og topper i august. Årsagen er ikke entydig, men varmestress spiller helt sikkert en rolle, mener dyrlæge Peter Raundal, SEGES, og han opfordrer til, at man sætter tidligt ind over for varmestress.

”Allerede ved ca. 22 graders varme, påvirker vejret køerne. Luftfugtigheden spiller nemlig også ind og derfor kan varmestress også opstå ved moderate temperaturer og høj luftfugtighed. Så jeg tror, mange med fordel kan begynde at afhjælpe varmestress ved lavere temperaturer, end de plejer,” råder Peter Raundal.

Man kan med fordel bruge THI-indekset, der viser, hvilken kombination af varme og luftfugtighed, der giver varmestress. Se faktaboksen nederst.

Højtydende malkekøer har stofskifte som Tour de France-ryttere   


Desuden er det vigtigt at gøre sig klart, hvor utroligt lidt, der skal til, for at skubbe en moderne, toptunet malkeko ud over kanten.

Særligt de ældre køer, der jo har den højeste ydelse, kan være svære at passe godt nok på, særligt i sommervarmen, vurderer han.

”En højtydende ko har et stofskifte 2,5 gange højere end hvilestofskiftet. Det svarer til en cykelrytter i Tour de France, der kører op ad de stejleste stigninger. Med det i baghovedet, giver det god mening, at selv den mindste fejl eller forglemmelse i pasningen, kan være afgørende,” forklarer han.

Svært at være læremester på en kvægbedrift

”En højtydende ko har et stofskifte 2,5 gange højere end hvilestofskiftet. Det svarer til en cykelrytter i Tour de France, der kører op ad de stejleste stigninger”

dyrlæge Peter Raundal, SEGES

Peter Raundal er ikke et sekund i tvivl om, at alle gerne vil passe bedst muligt på deres dyr. Virkeligheden på mange bedrifter er blot, at de mennesker, der tilbringer mest tid sammen med køerne, ikke altid har en faglig baggrund. Derudover kan der være sprogbarrierer, der gør det vanskeligt at forklare svære, men vigtige faglige detaljer.

”Det er altafgørende, at dem, der går blandt køerne er klædt fagligt godt på, og at de har et godt blik for køerne. Det er en kæmpe opgave, at passe godt på vores fantastiske, moderne malkekøer, men det kan lade sig gøre,” slår han fast og opfordrer til, at man lader sig inspirere af hinanden, og bruger alle de hjælpemidler, der er til rådighed.

Det kan fx være følgende:

Se også videoen: Spot de tidlige tegn på sygdom

Filmen findes også med engelske undertekster

Læs også:

Tip til Tavlemøde: Tjek risikoen for varmestress med THI-indeks

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 9.

Sidst bekræftet: 01-05-2020 Oprettet: 01-05-2020 Revideret: 01-05-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion