Oprettet: 14-06-2013

Ny uddannelse skal sænke dødeligheden

Der er høje forventninger til det korps på 12 rådgivere, der netop har påbegyndt en uddannelse i at reducere dødeligheden på besætningsniveau.

”Først når køerne holder op med at dø, er den her uddannelse en succes.”

Sådan lyder det fra specialdyrlæge og kursusleder Erling Kristensen om succeskriteriet for den nye uddannelse af 12 DLBR-konsulenter. Deltag­erne skulle gerne ende med at blive specialister i at sænke dødeligheden på besætningsniveau.

Uddannelsen er en direkte konsekvens af en undersøgelse af dødeligheden, som Erling Kristensen og specialdyrlæge Esben Jakobsen lavede for Videncentret for Landbrug, Kvæg i 2012. Deres analyser af rådgivningsforløb i besætninger med høj dødelighed viste, at der er behov for såvel faglig som procesmæssig opkvalificering af rådgivningen inden for området.

Erstat tro med viden
Uddannelsen har i første omgang fokuseret på, i hvor høj grad såvel rådgiverens som landmandens viden er faktuel – eller reelt kun en formodning.

”I vores projekt så vi, at der ofte er brug for mere reel viden om årsagen til den forhøjede dødelighed, før der bliver lavet en handlingsplan for indsatsen. Derfor sætter vi fokus på den store forskel, der er i dokumenteret viden, og så den situation, hvor landmand og rådgiver er blevet enige om, hvordan tingene forholder sig. Det sidste betyder ikke nødvendigvis, at det er rigtigt,” forklarer Esben Jakobsen.

”Hvis vi kunne aflive rådgivning på baggrund af sætningen, der starter med ’Jeg synes…’, er vi kommet rigtig langt,” supplerer Erling Kristensen.

Samtlige rådgivningscentre med kvægrådgivning har kunnet tilmelde én rådgiver gratis, og flere rådgivere mod betaling. Det tilbud har syv rådgivningscentre taget imod. Uddannelsen afsluttes ultimo 2014.

Læs også:

Derfor rasler kodødeligheden ikke ned

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 12 – 2013

Sidst bekræftet: 14-06-2013 Oprettet: 14-06-2013 Revideret: 14-06-2013

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20