Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-05-2018

Kalvedødelighed 

Oprettet: 26-05-2009

Udskrift giver bedre overblik over kalvedødelighed

Udskriften ”Dødelighed, Kalve” er genereret med det formål, at give et hurtigt og godt overblik over besætningens kalvedødelighed. Udskriften ses i DMS Dyreregistrering under Udskrifter (Gl. Dyreregistrering).

Udskriften er baseret på hændelser inden for de sidste 12 afsluttede måneder.
Som grundlag for en tidsmæssig sammenligning indgår desuden opgørelser for de to sidst afsluttede kalenderår.
Udskriften indeholder et oversigtsskema med en detaljeret opgørelse over antallet af dødfødte og døde kalve i perioden.
I oversigten er medtaget oplysninger om antallet af fødte kalve. Desuden fremgår det, hvor mange kalve der enten er indgået i eller afgået fra besætningen (indkøbte og solgte).

Herudover indeholder skemaet flere beregnede størrelser. Et eksempel herpå er "Procent dødfødte kalve hos 1. kalvskøer" og "Procent dødfødte kalve hos 2. kalvs og ældre køer".

I næstsidste linie i skemaet på udskriftens side 1 ses "Antal døde kalve 1-180 dage", der er en reel optælling af, hvor mange kalve der er døde i den angivne periode. Tallet kan ikke relateres til "Procent kalve døde 1-180 dage" angivet i skemaets nederste linie, idet denne størrelse, som det fremgår af en fodnote, er beregnet på baggrund af kalve født i en bestemt periode. Kalve, der indgår i "Procent døde kalve 1-180 dage" for f.eks. 2007 er døde i perioden fra januar 2007 indtil juni 2008, idet kalve født sidst i december 2007 først da opnår en alder af 180 dage og derved udgår af beregningen. "Procent døde kalve 1-180 dage" for f.eks. 2008 vil først være tilgængeligt fra sidst i juli 2009. Indtil da vil feltet være tomt.
Overskriften på kolonnen "Sidste 12 måneder" er lidt misvisende set i relation til "Procent kalve døde 1-180 dage". Størrelsen angivet i dette felt er den sidst opdaterede beregning, som derfor er baseret på kalve født i perioden 18-12 måneder forud for beregningstidspunktet.
I programmet "Nøgletalstjek" er anvendt samme beregningsmodel for Døde kalve 1-180 dage. Det er her muligt at foretage benchmarking mellem besætninger. Det er i øvrigt samme beregning af dødelighed, som Dansk Kvæg anvender i den aktuelle kampagne for at reducere dødeligheden.

Eksempel på oversigtsskema:Udskriften indeholder desuden to figurer. I den første illustreres for hver af de sidste 12 måneder antallet af dødfødte kalve henholdsvis kalve døde i alderen 1-30 dage og kalve døde i alderen 1-180 dage.
Den anden figur viser alder ved død for kalve døde sidste 12 måneder.

Eksempel på udskriftens figurer:Endelig indeholder udskriften lister over

  • Dødfødte kalve sidste 12 mdr. inkl. kalve døde indenfor 1. døgn. Kalve tildelt fødselstilstandskode 4 - "Aflivet som spæd" er ikke medtaget på listen.
  • Kalve døde 1-180 dage, sidste 12 mdr.


Eksempel på lister over de enkelte døde kalve:Vi håber, at denne udskrift vil udgøre et godt redskab til overvågning og rådgivning og medvirke til fortsat at sætte fokus på kalvedødeligheden i besætningerne.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til undertegnede.


Venlig hilsen

Henrik Læssøe Martin
Dyrlæge, Dansk Kvæg
hlm@landscentret.dk
Tlf.: 8740 5319

Sidst bekræftet: 12-05-2016 Oprettet: 26-05-2009 Revideret: 26-05-2009

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
13.01.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Uanset om det er virus eller bakterier, som er årsag til diarré hos kalven, er det meget sjældent selve infektionen den dør...
05.12.19
Kalvens tarmflora har mange vigtige funktioner
Bakterierne i tarmen indgår i et vigtigt og kompliceret samspil med kalven, og sandsynligvis udgør tarmen den vigtigste del...
03.12.19