Af samme forfatter
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i den forkerte retning.
Du skylder dig selv at udnytte de muligheder, der er i at komme tættere på økonomien i din grovfoderproduktion, mener Christian Lund.
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og tilskadekomne dyr samt anvendelse af medicin.
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan kan du fasefodre godlkøerne. m.m.
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
Vi håber, du vil give dig tid til at dykke ned i det og lade dig friste af de mange spændende foredrag og debatter.
Formand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm ønsker godt nytår med et par korte bud på, hvad de forventer, 2020 vil bringe.
Det er nemt at bestille og udtage prøver til genomisk test. Se hvordan i denne video.
Genomisk test giver afkast på lang sigt - i nogle besætninger. Er det nu, du skal i gang?
15. januar åbner tilmeldingen til næste års kvægkongres 24.-25. februar.
DMS skal fortsat være det samlende værktøj for landmandens produktionsstyring og bl.a. gøres mere intuitivt at bruge. Det forudsætter flere midler og er baggrunden for, at kobidraget stiger i det nye år.
Læs om: Sådan kan du hente store besparelser i malkestalden; Brug af kønssorteret sæd er en fordel ved forlænget laktation; Mælkeproducent: Jeg fatter ikke hvorfor ikke alle bruger genomisk test m.m
Kom til dialogmøde med Christian Lund og Ida Storm.
Ifølge mælkeproducent Torben Strandhave er brugen af genomisk test en hurtig, nem og billig vej til at forbedre besætningen og dermed bundlinjen.
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Læs her om årsag, forekomst, smitte, symptomer og behandling.
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor det typisk gik galt i 2018.
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene – også forebyggelse af antibiotikauheld.
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
Fem sjællandske mælkeproducenter samler deres ukrainske medarbejdere i en erfagruppe, der giver dem både netværk, glæde og efteruddannelse.
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau som ved sidste screening, men ifølge SEGES-specialkonsulent ikke godt nok.
Efter tre år med fasefodring af goldkøerne er kodødeligheden faldet til et minimum hos André Katers. Han har også fået bugt med ketose, mælkefeber og opstartsproblemer efter kælvning.
Diarré giver kalven et livsvarigt knæk. Derfor bør hygiejnen prioriteres tårnhøjt hos såvel tyre- som kviekalve.
Hvis dine udenlandske medarbejdere udfører klovbeskæring, kan de korrekte metoder genopfriskes i film med engelsk undertekst.
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield Scholarship.
Læs om: Vi har kæmpe succes med fasefodring af goldkøer; Uændret niveau for termoresistente kim – desværre; Pas på den snigende dræber i gylle m.m.
Diarrhea causes a lifelong setback in the calf. Therefore, hygiene should be very highly prioritized for both bull and heifer calves.
Gylle indeholder svovlbrinte, der ikke kan lugtes, men kan være dødbringende. KvægNyt spurgte tre mælkeproducenter, hvilke forholdsregler de tager over for giftgassen svovlbrinte.
Dairy towels are crucial for good udder health. However, worn towels and washing at too low temperatures quickly transform expert teat drying into a source for spreading infections.
Ofte skal der justeres adskillige detaljer, før et nyt malkeanlæg fungerer. Det anbefales derfor, at man ikke haster skiftet fra gammelt til nyt igennem.
Digitaliseringen i grovfoderproduktionen skal nu løftes helt op i sugerligaen med bl.a. inddragelse af kunstig intelligens.
SEGES har jævnligt besøg fra udlandet – i sidste uge fra Irland. Dansk sygdoms-overvågning, sanerings-programmer og samarbejde mellem landmand, erhverv og myndigheder imponerer.
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
Nyt udviklings- og forskningssamarbejde skal udvikle en cocktail af mælkesyrebakterier mod kalvediarré, som landmanden selv kan producere på bedriften.
Hollandsk firma har søgt om EU-godkendelse af nyt foder-additiv, som viser markant reduktion af køers metanudledning. SEGES vil teste produktet i praksis.
Den planlagte særslagtning af alle slagtedyr fra besætninger i salmonellaniveau 2 pr. 1. januar 2020 falder bort. I stedet sættes besætningerne under offentligt tilsyn, og der planlægges andre stramninger.
Masser af kærlighed og omsorg, ensartet fodring og god hygiejne er rumænske Daniela Capras opskrift på lav kalvedødelighed.
Miljøteknologiordningen giver bl.a. 40 pct. tilskud til brovægte. Det betyder, at du med tilskuddet kan få installeret en brovægt for godt 100.000 kr.
Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mælke-produktion m.m.
Den seneste forskning om opstaldning af kalve har fået supermarkedskæden Tesco til at forlange par- eller gruppevis opstaldning af mælkeleverandørernes kalve.
At køer selv går ind i en stor maskine og bliver malket var nyt for københavnerpigerne Nanna og Silja, der i forbindelse med Arlas initiativ ’Junior Landmand’ boede tre dage hos mælkeproducent Søren Mortensen ved Østbirk.
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
Rettidig omhu, sagde Mærsk Mc-Kinney Møller. Det princip følger Jakob og Henning Hansen fra Lintrup, når man spørger, hvordan de har reduceret kodødeligheden fra 5,8 pct. til 0,5 pct.
1.500 børn og voksne blev klogere på mælkeproduktion til Åbent Landbrug på gården St. Hessel søndag den 15. september.
Gør dine udenlandske medarbejdere endnu dygtigere med film, digitale kurser, faktaark og meget mere. Find det på: www.landbrugsinfo.dk/workingwithcattle
De ukrainske medarbejdere på Solbakken Agro i Nordjylland har stort udbytte af at lære dansk på bedriften.
Et minivådområde er til fordel for naturen, landbrugets image og bedriften, mener en mælkeproducent ved Storvorde.
Her taler vi allesammen dansk; Vand giver liv til naturen og bedriften; m.m.
Onsdag den 25. september kl. 9-11.30 inviterer Landbrugsstyrelsen til et gratis infor-mationsmøde om miljøteknologiordningen på styrelsens kontor i Kolding.
Landmænd på 62 gårde, heraf 31 mælkeproducenter, fortæller om deres arbejde med at mindske klimaaftrykket til Åbent Landbrug søndag den 15. september kl. 10-16.
Vejen til bedre yversundhed på bedriften kan kræve, at malkerne ændrer rutiner. Godt fællesskab kan hjælpe de nye malkerutiner på vej. Og her er det vigtigt, at du som leder går forrest og er rollemodel.
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-værktøjet Diagnostik og yverbehandlinger og få svarene.
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper Ionut Harton har medlemskabet i den lokale fodboldklub betydet masser af venner – og et flydende dansk.
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
Diarre hos kalve skyldes som regel E. Coli, salmonella, Rota- & Coronavirus, cryptosporidier og Coccidier. Men hvad smitter hvornår? Og hvad kendetegner den enkelte bakterie, virus og parasit?
Reducer klimaaftryk og tjen flere penge; IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år; Bliv klogere på DMS-afregningsmodulet m.m.
Danske anbefalinger om indretning af stalde er blevet oversat til kinesisk. Nu skal der fokus på dyrevelfærd i Kinas kvægbesætninger.
Hvis du gerne vil vide mere om, hvad DMS-afregningsmodulet til kalve går ud på, er der hjælp at hente i både faktaark, film og podcast.
Bovin virusdiarré (BVD) er fundet i malkekvægbesætning med kvieopdræt i Nordjylland.
Stadig flere slagtekalveproducenter holder leverandørmøder for deres kalveleverandører. Mælkeproducenterne er vilde med det.
Det er nu, du undgår metalrester i koens vom.
Download folderen ‘Klima og køer’ på landbrugsinfo.dk/kvaeg og bliv klædt på til at besvare spørgsmål i klimadebatten.
Læs bl.a. om: Madspild belaster klimaet mere end bøffer, Sikkerhed ved ensilagesiloen, Mælkeproducenter får stor værdi af slagtekalvemøder
Pjecen ‘Malkning og hygiejne’ er et godt udgangspunkt for en snak om malkning og mælkekvalitet på bedriften. Brug den engelske version til en snak med dine udenlandske medarbejdere.
Skyldes diarré hos kalvene coccidiose, dårligt foder, sur vom eller noget helt fjerde? Hvis diarre skal behandles effektivt, er det nødvendigt at kende årsagen.
Hjælp udenlandske medarbejdere til at forstå kulturen på danske bedrifter med en ny engelsksproget pixibog fra SEGES.
Læs bl.a. om: Slætstrategi, besøgshygiejne, 10 gode grunde til at være landmand.
Se hvordan, du bruger det nye DMS-værktøj til at få overblik over besætningens yverbetændelser.
Du kan stadig nå at tilmelde dig og blive opdateret på alt det nye om grovfoder den 13. juni.
Varmestress påvirker både køernes ædelyst, sundhed, ydelse og reproduktion. Læs her hvordan, og få gode råd om forebyggelse.
Masser af klimaartikler.
SEGES er i fuld gang med at se på mulige løsninger, for at vi sammen kan opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.
Det er ikke kun et rigtigt signal at sende til omverdenen om, at vi gør noget. Det kan direkte læses af bundlinjen, fortæller mælkeproducent Laust Bendix om sit fokus på klimavenlige tiltag.
Der er ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. Her er nogle af de faktorer, du som kvægbruger selv kan arbejde med allerede nu:
Det største kortlægningsstudie af yverbetændelsesbakterier nogensinde på dansk jord er første led i en storstilet indsats, som skal reducere yverbetændelse og antibiotikaforbrug hos danske malkekøer.
En bøf er lækker – uanset om dyret udelukkende har levet af græs eller er færdigfedet med korn. Det slår et smagspanel fast.
Det er i fedtet smagen sidder. Derfor er mængden af intramuskulært fedt det vigtigste parameter i forhold til smagen af en bøf, viser internationale tests.
De kommer godt fra start – og så går de i stå. Ny undersøgelse viser, at der er et stort udviklingspotentiale i udenlandske medarbejdere.
Læs bla. om: Hæld mere viden på udenlandske medarbejdere, smartere lagerstyring m.m.
Ny brugervenlig brugerflade og flere funktioner i DMS Lagerstyring har fået interessen for udbytteregistrering til at stige markant.
Det har været barskt for Gert Thomsen at opleve sit kviehotel smittet med salmonella. Hans anbefaling til andre kviehoteller og deres kunder lyder på at lave klare aftaler, at kende hinanden og erkende sit store ansvar.
Yversundhed er på dagsordenen i disse dage, hvor ledende eksperter fra hele verden er samlet i København til udveksling af viden om emnet.
Gode film03.05.19
til dine udenlandske medarbejdere.
Læs bla. om: Arbejdsmiljø, Græstema m.m.
Gør besøgende opmærksomme på dine ønsker til god smittebeskyttelse.
Læs bla. om: Derfor skal kalvene have mere mælk. Kom godt fra start med afgræsningen m.m. ....
SEGES kigger på slagtefund. For hvis der skelnes mellem små og ubetydelige slagtefund og større forandringer, har slagtedata sandsynligvis en langt større værdi for vurdering af besætningens sundhed og produktionsresultater.
Læs bla. om: Afskallet havreviser gode takter.., Tørsyre velegnet til stabilisering af fuldfoder ...
Få den nyeste viden om mastitis serveret af verdens ledende eksperter og forskere på området, når IDF* inviterer til konference i København.
SEGES tilbyder både gratis film og digitale kurser på engelsk. På den måde kan udenlandske medarbejdere blive fagligt opdateret.
Frygten for løbske omkostninger holdt mælkeproducent Carsten Lindberg tilbage fra at iværksætte forandringer. En aftale med rådgiveren om at tage et skridt ad gangen sænkede celletallet med 100.000 på tre måneder.
Evnen til overlevelse handler ikke kun om godt management, men ligger også i generne. Derfor bliver ungdyroverlevelse en del af avlsmålet for kødkvægskrydsninger i 2019.
Der er mange rumænsktalende medarbejdere på de danske kvæggårde. Nu kan tre videoer om hhv. gode malkeprocedurer i karrusel og malkestald samt gode rutiner med malkeklude ses på rumænsk.
Ny undersøgelse tyder på, at brixmåleren kan give et fingerpeg om kalvenes reelle optagelse af antistoffer.
Kommunikation med omverdenen kan ikke alene klares af flotte film udsendt af L&F. Kommunikationsdirektør Christian Hüttemeier, L&F, forklarer her, hvorfor du som landmand bliver nødt til at engagere dig i dit lokalområde.
Læs bla. om: Kommunikation med omverdenen, Grønrug skal høstes.., Brug de rigtige kødracetyre.
Hør buddene på lokalt engagement fra kvægudvalgsformændene Ole Larsen, LandboNord, og Ejvind Bjerg Olesen, Lemvigegnens Landboforening.
På denne side kan du se en række film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på bedriften.
Fra Kvægkongressen 2019
Landmænd, dyrlæger, rådgivere forskere og industri fra hele Europa går sammen om at udarbejde og implementere best practice for brug af antibiotika i husdyrproduktionen.
For femte gang på et halvt år er Jannie & Kim Nielsens kalve blevet målt, vejet, stukket og pillet i af en flok forskere. Jannie håber, det gør dyrlægerne så kloge, at antibiotikaforbruget minimeres på landsplan.
Læs bl.a. om Flere får stress, Der er penge i høj reproduktionseffektivitet, Sådan laver du bedere kompakt fuldfoder m.m.
Flere krav, mere der skal dokumenteres og en følelse af ikke at kunne ’følge med’ – hverken økonomisk eller personligt, sender stadig flere landmænd til psykolog med stress.
Ændring i malkerutinerne rykkede mælkekvaliteten på Mysagergård helt op i superligaen. Bjørn Borup var kun en enkelt celletalsmåling fra at blive Kvalitetsmester 2018. Den titel forbliver ubesat.
Læs bl.a. om Kvalitet af ensileringsfolier, levering af mælk i topklasse m.m
Hvis man udelukkende ser på det geometriske tankcelletal, gjorde disse 10 besætninger det bedst i 2018.
Har du grovfoder nok på lager – og er forholdet mellem græsensilage og majsensilage det rette? I programmet FMS kan du se, hvordan ændringer i foderplanen påvirker markplanen – og omvendt. Lær at bruge FMS med gratis digitale kurser.
Mange danske malkekøer har milde former af løbesår. Ny undersøgelse fastslår, at det ikke har effekt på produktionen.
Er det nødvendigt at bruge patteforsegler? Kan det betale sig at goldbehandle? Et helt nyt analyseværktøj til goldningsmanagement giver svarene nemt og overskueligt.
Læs bla. om: Brug af malkedata, Nyt værktøj i DMS og nye Digitale kurser
Malkerne er blevet topmotiverede af at følge deres præstation i malkestalden dagligt via malkedata.
Læs bla. om: Digitale kurser, Højt græsoptag og Selen til kvæg
En velfærdsafdeling og tålmodighed med førstekalvskøerne har haft stor effekt på livstidsydelsen hos Uffe Bie.
Læs bla. om: Livstidsydelsen hævet med 4000 kg mælk. Køb grovfoder i stedet for at slagte dyr. Nyt gratis digitalt kursus
Kimen til en succesfuld laktation bliver grundlagt i goldperioden. Derfor stiller et nyt digitalt kursus skarpt på netop overgangen fra én laktation til den næste.
Ny video fra SEGES viser, hvordan du bedst opbevarer, anvender og indgiver vaccine
Korrekt placering af inventaret i stalden er vigtigt for dyrenes velfærd. Ny video fra SEGES sætter spot på nogle af de tegn, der fortæller, om noget bør placeres anderledes eller justeres.
Oversigt over ansvar, observationer og handlinger, der afkorter tiden for sygdomsforløb
Læs bl.a. om: Krydsning giver bonus. Digital foderstyring. Høj fordøjelighed af majs.
Ønsket var mere robuste dyr, da ejerne af Vejgården I/S kastede sig ud i at krydse køerne i deres besætning. Det har de fået – og mere til.
NTM er dit værktøj til at finde de bedste køer og insemineringstyre, så du får fremgang på alle de vigtige egenskaber. Hvorfor og hvordan forklares nemt og enkelt i denne lille animationsfilm.
Lær at bruge programmet FMS med et gratis digitalt kursus
Da man på gården Voldsted valgte at lade klovbadet med hydratkalk stå i to dage hver uge, blev antallet af tilfælde med digital dermatitis halveret.
SEGES har testet otte madrasser og fundet rigtig gode alternativer til sand.
Kan tilsætning af gærprodukter gøre kalven sundere og mere modstandsdygtig? Det afprøver Aarhus Universitet og SEGES nu i en slagtekalvebesætning.
læs bl.a. om: Mange gode madrasser som alternativ til sand; Virker gærprodukter til småkalve; Beskyt inventarstolper mod tæring med coating m.m.
Indsamlingen af prøver fra flere end 7.000 kalve er godt i gang.
Læs bl.a. om: Godt fællesskab hjælper nye rutiner på vej, Høj drægtighedsprocent og høj ydelse kan forenes. God kvalitet af frøgræs og kløvergræsensilage
5 tjekpunkter, der hjælper dig i kampen mod smitten udefra, når du skal af med dyr
Kimtallet er udtryk for mængden af bakterier i mælken. Det fortæller både noget om malkehygiejnen på gården og rengøringen af bl.a. malkeanlægget og mælkekøletanken.
Der er fem områder i forhold til rengøring af malkeanlæg og køletanke, som kan kræve særlig opmærksomhed. Få dem her.
Rapsproduktet ExPro® er en relevant proteinkilde i non-GM-fodring. Det viser en afprøvning foretaget af SEGES.
Tre konkrete tiltag halverede kalvedødeligheden og gav resultaterne et kæmpe løft.
Ekstra øjne er godt – men også svært. Og så rykker det, når dyrlæge og konsulent arbejder sammen, er Troels Rasmussens erfaring.
Læs bl.a. om Fokus på samarbejde mellem konsulent, dyrlæge og landmand giver resultat. Økonomi i vaccination mod E-coli? Varmebehandlet rapsskrå kan erstatte sojaskrå .....
Selv den driftsleder, der sjældent har fat i en kalv, spiller en vigtig rolle i at hæve sundheden og sænke dødeligheden for bedriftens yngste dyr.
Det koster ikke en krone – og du kan ovenikøbet tage det hjemme i sofaen. Så få de ekstra tips om kalvepasning i SEGES’ digitale kursus nu, før vinteren sætter ind.
Hun kan snakke med alle og gøre det komplicerede letforståeligt. Mød den midtsjællandske agronom og miljøkemiker, der fra 1. oktober er ny sektordirektør for L&F, Kvæg.
Læs bl.a. om: Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve, stort potentiale i fasefodring af goldkøer . . .
Hvis den syge kalv opdages, før den bliver alt for sløj, kan den måske kureres med det Panodil-lignende stof NSAID. På den måde kan der kan spares på mængden af antibiotika til kalvene.
Læs bl.a. om: Syge kalve kan måske klares med en Panodil, Skuffende resultat af kontrol med kalvenes velfærd, Forskning skal afsløre effekten af løbesår hos malkekøer
Fire ekspertteams bestående af konsulenter fra DLBR og praktiserende kvægdyrlæger er uddannet i at analysere årsager til kodødelighed og gennemføre målrettede tiltag, der kan reducere dødeligheden.
Læs bl.a. om: 4 artikler om tørken, Brug tankvagten, Få styr på maskinomkostninger
Nyt digitalt kursus guider dig igennem den del af FMS, der fokuserer på brugen af egne maskiner.
Årets høst rykker nærmere. Og travlhed, mennesker, store køretøjer og maskiner kan være en farlig kombination. Se hvordan du nemt og enkelt sørger for sikker færdsel på bedriften.
Forhøjet celletal går ud over bedriftens økonomi på flere niveauer. Både i form af manglende kvalitetstillæg, men også i form af de øgede udgifter, der følger med forringet yversundhed. Fx nedsat ydelse og ekstra arbejde ved framalkning og behandlinger.
Læs de 15 gode råd nedenfor.
Se de tre forhold, som slagtekalveproducenten mener kan gøre såvel tyre- som kviekalve endnu stærkere.
Fødevarestyrelsen tjekker handlingsplaner i besætninger, hvor salmonellasaneringen ikke rykker.
Det var hårdt at ændre rutinerne i den gamle malkestald. Men det lykkedes, og celletallet faldt med 100.000. Det giver Højgård en kvart mio. kr. ekstra på bundlinjen årligt.
Læs bl.a. om: Analyse af fedtsyrer i mælk viser interessante muligheder; Særligt salmonellabelastede kvægbesætninger får kontrolbesøg; Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
Ville du løbe af med sejren, hvis din aftager af tyrekalve udskrev en konkurrence om, hvem der kunne lave den stærkeste tyrekalv? Se her, hvorfor det er en titel, du bør gå efter.
Læs bl.a. om: Fosforfælden i afgasset gylle; Om få år kan vi lave superkalve; Giv malkestalden lidt kærlighed
For første gang nogen sinde udsættes mere end 7.000 danske kalve for et hav af prøver og undersøgelser. Målet er viden til at producere sunde og robuste kalve med høj tilvækst.
God yversundhed kræver bl.a. en tiptop malkestald. Men mange steder er den trist, slidt og mørk. Det kan ordnes med god organisering og fokus, mener praktiserende kvægdyrlæge.
En rundtur på gården og en snak med landmanden er det, der skaber størst forståelse for vores produktion. På Lemvigegnen åbner de derfor stalddørene i alle skoleferierne.
Højt indhold af fosfor i afgasset gylle kan spænde ben for kvægbrugeres muligheder for biogas.
Hver dag kører SEGES’ kvalitetsrådgivere rundt til mælkeproducenter og tager hånd om problemer og udfordringer med mælkekvaliteten. Derfor ved de præcis, hvor skoen trykker – også i sommervarmen. Her giver et par af dem nogle gode råd.
Ny film fra SEGES viser best practice for pasning og fodring af slagtekalve fra indsættelse til slagt.
Trang til orden i fodersiloen kan føre til, at man giver køerne dårligt foder.
Fire ledelsesmæssige faktorer er afgørende, hvis du vil sænke dødeligheden på bedriften. Den væsentligste er, at I er folk nok.
Kun hvis vi ved, hvad køerne dør af, kan vi forhindre, at der dør flere.
Læs om Fokus på fremstillingspris, mangel på hænder slår køerne ihjel, vært ved Grovfoder ekskursion sparer 24.000 kw årligt
Flanke, ryg og hoved er der, hvor advarselslamperne først begynder at blinke. Det var læren for otte medarbejdere på kursus i at spotte tidlige tegn på sygdom hos køerne.
Læs om Goldkofodring, Klovsundhed, Tørstofprocent, Malkeprocedurer m.m.
Fremtidens stald skal give mere plads til dyrene og ikke rumme andet inventar, end det der behøves for at inddele dyrene i grupper. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra SEGES om 2030-stalden
Gratis, digitalt kursus fik kalvepasser til at tænke over vinterfodringen af kalvene.
På Kærgård ved Løkken har mælkeproducent Mads Sørensen årets slæt-strategi klar: Fem slæt med et twist.
Læs om Mælkekvalitetsrådgivningen specialiseres, Slætstrategier, Digitale kurser m.m.
Mælkeproducent begyndte på udbytteregistreringer i grovfodermarkerne og ændrede markplan. Nu sparer han 160.000 kr. årligt på indkøbt korn.
Udbytteregistrering på finsnitteren er smart, men kræver disciplinerede chauffører og jævnlig kalibrering. Det er erfaringerne fra Tjele Maskinstation.
For Tjele Maskinstation er der ingen tvivl – alle landmænd burde komme i gang med udbyttemåling i grovfoderproduktionen.
Friske græsprøver udtaget under høst er kilde til en guldgrube af informationer. Men det er vigtigt at tage prøverne korrekt for at få et retvisende analyseresultat.
Tag et gratis, digitalt kursus om kalvepasning på din pc, tablet eller smartphone. Det findes på både dansk og engelsk.
Få værdifuld viden om kvaliteten på den enkelte mark, den enkelte græssort eller hvert slæt med analyser af friske græsprøver udtaget under høst.
Ny afprøvning tester, hvilken strategi for mælkefodring der er optimal for tyrekalven før salg.
Læs om friske græsprøver, Køernes liggetid, Det bør du vide om fødselshjælp m.m.
På Fødevarestyrelsens opfordring har L&F, Kvæg vedtaget at anbefale smertelindring som standard ved afhorning af kalvene.
Tema: Fosforloft
Tema: Uønsket strøm
Mere elektronik i staldene betyder, at flere oplever problemer med krybestrøm. Ofte kan udfordringen løses, hvis bedriftens el-systemer bliver retmæssigt udlignet.
Sjællandsk besætning har uforklarlige problemer på sjette år. SEGES har netop været på besøg.
Såvel rådgivningen som Energinet, DTU og SEGES anerkender udfordringen med uønsket strøm. Reel viden er dog en mangelvare.
Ét jordspyd i tørt sand viste sig at være lige i underkanten i Jacob Stensigs 6.000 m2 store stald. Det tog tre dage med elektrikere i stalden at løse problemet.
Tre små film fra SEGES viser, hvordan du kan gøre malkningen mere effektiv ved at optimere på hhv. køerne, indretning af malkestalden samt malkerutinerne.
Rene malkeklude er afgørende for yversundheden. Tjek at de vaskes ved den ønskede temperatur med vaskestrips
Hvis du har en medarbejder eller kollega, der er sindssygt irriterende, er I sikkert bare to forskellige motivationstyper.
Nye undersøgelser viser ingen sundhedsfare ved at spise genmodificerede fødevarer. Men teknikken har nogle uheldige sideeffekter.
Amerikanske Lloyd Holterman malker 1.008 køer i en 2x12 malkestald. Det lader sig kun gøre med skarp gruppeopdeling efter bl.a. malkeflow.
Verdens mest pengestærke investerer allerede i kunstigt fremstillede fødevarer. Disruptionekspert Lone Thier opfordrer andelsselskaberne til at komme på banen
Der er meget elektronik i danske kvægstalde, og krybestrøm er muligvis et undervurderet problem.
Gør dig disse få overvejelser, før du går ind i en forhandling – og chancen for succes er forhøjet væsentligt.
Et roterende sprayhoved rengør mælketanken langt mere effektivt end den spray Ball, de fleste vaskeanlæg har i dag.
Rengøringen af malkeanlæg og silotank halter typisk på bestemte steder. Optimér hygiejnen, og vær sikker på at levere den reneste mælk.
Det tager alt for lang tid at pumpe vand ind og ud af systemet, når mælkekøletanke skal vaskes. Heldigvis findes der en løsning.
Mælkeproducent Connie Linde ser flere fordele ved en ny vaskedyse.
CMT-testen er en god hjælp i vurderingen af, om let forandret mælk skal malkes fra. Få fin-justeret brugen af testen i denne film.
Lille film viser, hvordan du sikrer gode adgangsforhold ved mælkeafhentning for tankbil og chauffør.
Hestebønner har givet et pænt udbytte i 2017. Proteinindholdet varierer dog i sådan en grad at en analyse før udfodring anbefales, viser ny undersøgelse.
Holger Hedelund Poulsen er konventionel mælkeproducent og har dyrket hestebønner de seneste fem år.
Tema: Hestebønner
FMS (Foder-Mark-System). Opstil et alternativt scenarie med hestebønner og se, hvilke konsekvenser det får for markdriften
Økologisk mælkeproducent Laust Krejberg er positivt overrasket over dyrkningen af hestebønner. Til gengæld har han fået respekt for kravet til tørring.
Se, hvordan du får mest gavn af tankvagten.
To film viser gode rutiner før og efter antibiotikabehandling i hhv. konventionelle malkestalde og robotstalde.
I FMS kan du vurdere økonomien i de tiltag, du overvejer i marken og fodringen. Et helt nyt digitalt kursus gør dig på 10 minutter klar til at bruge foderforsyningsdelen for kvægbedrifter.
Ny undersøgelse viser, at det ikke er rutinerne, det er galt med i store besætninger, som har svært ved at sanere sig fri for salmonella. Bristerne ligger typisk i opstaldningen af kalvene.
SEGES’ erhvervsøkonomiske chef ser særligt på nulpunkt, afkastningsgrad og soliditet, når han vurderer, om en bedrift er robust.
Ifølge Nordeas landbrugsdirektør er det vigtigt, for at opnå kreditværdighed, hvor billigt du kan producere et kg mælk.
Et pludseligt behov for generationsskifte udgør en risiko for banken. Derfor kan det være vanskeligt at opnå finansiering uden en plan for, hvordan nye kræfter skal overtage.
Se hvordan du sikrer dig, at kvierne har en tilfredsstillende tilvækst ved regelmæssig vejning og registrering af foderforbrug.
Sådan bruges antibiotika når køerne skal goldes.
Et internationalt Yversundhedscenter skal sikre den mest effektive forskning inden for yversundhed.
Sådan sikrer du rene køer – til gavn for mælkekvaliteten.
Et gratis, digitalt mini-kursus kan lære dig at lave smarte lister i DMS Dyregistrering.
I en ny film fra SEGES får du klovekspertens gode råd om korrekt beskæring af normale klove.
En god foderblanding og godt foderbords-management giver effektiv foderoptagelse og ro ved foderbordet. Ny film fra SEGES viser hvordan.
Soja er helt væk fra foderplanen hos Bente og Henrik Høj, og køerne holder ydelsen fint med raps som eneste proteinkilde.
Meget mælk i tanken er ikke umuligt, selvom soja fjernes fra foderplanen, og fodringen bliver GM-fri.
Veterinærforlig III betyder mindre administration og fjerner forslaget om et dyrevelfærdsindeks på kvægbedrifter. Formanden for L&F Kvægs sektorbestyrelse, Chr. Lund er tilfreds, og glæder sig over, at forliget har bred opbakning i Folketinget.
Tema: Sikkerhed
Nedsæt risikoen for salmonellasmitte. Få løbende tilsendt en gratis status på dine leverandørbesætninger.
Tema: Salmonella
Tema: Mælk
Engelsksproget pjece stiller skarpt på malkeanlæggets vigtigste funktioner ved malkning og rengøring.
Øget fokus på desinfektion og hygiejne skal reducere smittetrykket hos kalvene
Se hvordan du bedst sikrer god råmælkshygiejne ved ved udmalkning, opbevaring, og udfordring.
Tema: Holdbarhed
Mælkeproducent Jens Vrist går mere efter sunde køer end højest mulige ydelse.
Tema: Økonomistyring
Et år var det vandet, et år mineralerne, og lige nu er det strømmen, der er for dyr. Thomas Hansen fra Rødding finder penge, hver gang han lægger budget.
Forstå dine køer og arbejd med dem på deres præmisser.
Forstå dine køer og arbejd med dem på deres præmisser.
Lean og DMS er emnerne i to nye digitale kurser. Kurserne er gratis, og du kan tage dem, når det passer dig og hvor det passer dig.
Medarbejdere er forskellige og skal ikke motiveres ens. Kend de fem medarbejdertyper.
Tema: Forbrugerkontakt
Forbedring af både den eksterne og interne smittebeskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Se her, hvilke fejl, I ikke må gøre.
Overvågningskameraer skal hjælpe med at undersøge, om kravene i Lov om hold af malkekvæg har den positive effekt på køernes adfærd og velfærd, som var tiltænkt.
Tema: Revet majs
Genomisk test er et godt managementredskab for mange. Men det giver stadig anledning til spørgsmål og tvivl. Det viser denne uges debat på SEGES Kvægs Facebookside.
Bestilling af genomisk test via DMS’ netbutik sparer tid og giver overblik.
Hvis vi skal have køerne ned at ligge 10-12 timer i døgnet, skal mange sengebåse justeres.
Tema: Staldindretning
En klokkeklar plan om sand i sengebåsene er skiftet ud med tænkeboks og skruenøgle på overarbejde.
Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægstyre og malkekøer i DMS. Ny film gennemgår baggrunden for udskriften og hvordan du bruger den.
Se film om, hvordan du vedligeholder dine sandsenge, så du og dine køer får størst gavn af sandets gode egenskaber. Filmen kan ses med engelske undertekster.
Bedrifter, der malker tre gange, er større end gennemsnittet, og de positive effekter er langt flere end de negative, viser spørgeundersøgelse.
Skal, skal ikke. Koen er en anelse halt – men går det at sende den afsted til slagteriet? Få anbefalinger med fotos i Fødevarestyrelsens guide om transport af halte og magre køer.
Efter grundig research hos mange interessenter inden for slagtekalveproduktion har projektet ’Fra kalv til krog – sådan’ valgt at lave undersøgelser i praksis på følgende seks områder i 2017.
Kvægbrugeren skal tjene mere, kalven skal have det bedre og vokse hurtigere, og forbrugeren skal være mere begejstret. Det er ambitionerne for et nyt samlet tiltag på slagtekalveområdet.
To film viser kort og enkelt, hvordan du holder celletallet nede i hhv. DeLaval og Lely-robotbesætninger. Hent også de samme tips på faktaark og print dem ud som huskeliste.
Højt celletal eller mange nyinfektioner i din besætning kan skyldes, at malkeanlægget ikke er rigtigt indstillet. Læs her hvordan du sikrer, at dit malkeanlæg er toptunet.
Ofte bliver der kun givet mundlig besked om behandlinger – det giver anledning til uheld, hvor behandlede køer malkes med, især i ferieperioder.
Sikker håndtering skal læres. Tal med både nye og erfarne medarbejdere om gode rutiner.
Forbered dig på en arbejdsdag i førerhuset.
Øget fokus på klove har betydet øget mandskab hos mælkeproducent Søren Hansen, Stenstrup.
God kokomfort, god hygiejne, korrekt klovbeskæring på rette tidspunkt og tidlig behandling er ifølge klovdyrlæge Anders Rønn afgørende for en god klovsundhed.
Ungdyr er mindre følsomme overfor varmestress end malkekøer. Derfor er risikoen for varmestress hos kvier og stude på græs under danske forhold begrænset.
Tema: Business Check
Bedrifternes tal sat op mod hinanden og en snak om, hvor det går godt og skidt, motiverer medlemmerne af en vestjysk erfagruppe til at ændre på tingene.
Der findes desværre hverken lette eller hurtige løsninger, når det gælder arbejdet med klov-sundhed. Til gengæld bliver man belønnet for systematik og vedholdenhed.
Der er mange gevinster ved systematisk at vurdere antallet af halte køer i besætningen. Og det er slet ikke så stor en tidsrøver, som mange tror.
Med pjecen 'Malkning og hygiejne' har man et godt udgangspunkt for en snak om malkning med nye malkere eller på medarbejdermødet.
Tema: Klove
Danske mælkeproducenter har sænket antibiotikaforbruget med næsten 16 pct. i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.
SEGES tilbyder fortsat en rådgivningspakke til besætninger i salmonellaniveau 2. Pakken indeholder bl.a. besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
Første slæt har typisk ikke brug for ensileringsmidler.
Langt flere kvægbrugere burde lægge en vommagnet i køerne.
Det, som startede med nysgerrighed, er blevet en klar strategi for brugen af genomisk test. Det har løftet niveauet i Hans Peter Lildholdts besætning for egenskaberne i NTM og dermed økonomien.
Tema: Genomisk test
Der udsendes ikke længere remindere om kvartalsprøver. Overskrides tidsfristen tager myndighederne over.
Tema: Slætstrategi
Når der er travlhed i marken og i perioder med ferie, ser vi flere uheld med antibiotika i malkestalden.
Brug slætprognosen med aktuelle vejrdata for dit område, når beslutningen om det eksakte slættidspunkt skal tages.
Fem slæt giver højere fordøjelighed og højere indhold af råprotein, som det er synd at snyde sig selv for.
Læg en strategi for slætgræsset og tag første slæt en uge tidligere end du plejer.
Tema: Kalvediarré
Ny race- og krydsningsopgørelse sammenligner besætningens renracede dyr med krydsningsdyrene.
Her får du fem gode råd til at undgå sporer i ensilagen, så risikoen for at de havner i mælken mindskes.
Et nyt panel bestående af engagerede frontløbere skal pege på udfordringer og nye ideer, som SE-GES kan bruge i arbejdet med at skabe nye løsninger til mælke­producenterne.
De økologiske kalve kvitterede for varme, mere mælk og bedre hygiejne. Problemerne med diarré er løst.
Forebyggelse af diarré hos kalve kræver relativt enkle tiltag. Derfor bør man ikke acceptere problemet, som går ud over både dyrevelfærden, bedriftens økonomi og antibiotikaforbruget.
Med et simpelt klistermærke kan du tjekke temperaturen på vaskevandet til malkekludene. Temperaturen er afgørende for, at kludene er bakteriefri og ikke smitter fra ko til ko.
Nye malkerutiner og dyreflow betyder mere for hastigheden, end mange tror.
Kimtallet eksploderede, og det tog måneder at finde fejlen. Peter Hulsbos nye malkestald endte i søvnløse nætter og tusindvis af tabte kroner. Ærgrelser, der kunne have været undgået med en bedre kontrakt.
Uafhængig afhentning og mulighed for at vende med tankbilen er to ekstra krav til nye anlæg.
Særnummer: Kvægkongres 2017.
Kalvedødeligheden i januar måned er raslet ned i forhold til tidligere år. Og det skyldes ikke bare det milde vejr.
Tema: Ny husdyrregulering.
Sanering for salmonella handler i særlig grad om at undgå, at kalven møder smitte i form af gødning. Få de vigtigste tiltag her.
Raps i foderrationen belaster fosforregnskabet væsentligt mere end soja. Fodring med hestebønner er også en mulighed.
Kvægbrug, der dyrker meget majs og bruger kvægundtagelsen, skal regne på mulig­hederne i marken.
Bedrifter med lavt fosforindhold i gødningen kan med fordel bruge egne tal via en type 2-korrektion. Det kræver minimum fire foderkontroller.
Ny tjekliste gør det let at se, hvad der skal være styr på før et dyrskue.
Husk helikopterblikket og få en dygtig driftsleder. Sådan lyder nogle af rådene fra kvægbrugere med mælkeproduktion på flere ejendomme.
Tema: Mælkekvalitet.
Danske kvægbrugere er gode til at sortere de køer fra, der ikke kan klare transporten til slagteriet, viser en ny undersøgelse. Dog forværres halthed ofte under transport.
Det er grundighed og entusiasme og ikke 20 års erfaring, der kendetegner den ene modtager af kvalitetsmestertitlen.
Tema: Ledelse.
Et større fokus på den enkeltes personlighed er et godt supplement til at arbejde med nøgletal som motivationsfaktor.
Arbejdet med motivation er ikke længere noget valg, vurderer kvægrådgiver Michael Mortensen fra LandboNord.
Motiverede medarbejdere er op til fire gange mere produktive. Men det er vidt forskelligt, hvad der motiverer den enkelte.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2017.
Brug syv minutter på at se to små film, og undgå de fejl, der forringer effekten af rengøring og desinfektion.
60-70 pct. af køerne var halte i løbet af otte måneder. Det viste systematiske halthedsvurderinger i to besætninger i 2016.
En klar strategi. Det er en af fællesnævnerne for fem ejendomme, som har økonomisk succes med naturpleje.
Tag godt imod det årlige rådgivningsbesøg om smittebeskyttelse. Brug det til tjek af de daglige rutiner, og brug det som en vigtig løftestang til at sikre besætningen mod smitte.
Mørnet metalnet under taget, fyldt magnet på fuldfoderblanderen og gamle dæk på ensilagen er de faktorer, man bør undgå i forhold til metalsplinter i foderet.
Tema: Sundhedsrådgivning
Brug de mange redskaber, som styrker arbejdet med smittebeskyttelse og dyrevelfærd. For eksempel det helt nye brætspil ’Smittejagten’.
Tema: Antibiotika
Såvel landmand som dyrlæge vil få meget ud af at øge fokus på diagnostik hos kalvene.
Vurder altid kritisk, om det kan betale sig at behandle en yverbetændelse. I ca. halvdelen af tilfældene kan det ikke.
Klovbeskærere, der holder sig opdateret via uddannelse og kurser, beskærer bedre. Listen over uddannede klovbeskærere er netop opdateret.
Om to måneder er det ti år siden, at danske kvægbrugere startede en fælles indsats om at bekæmpe salmonella i dansk kvægbrug. 31. december 2016 er målstregen sat.
Poul Henrik Søgaard fik for alvor øjnene op for, hvor han og medarbejderne skal lægge indsatsen efter besøg af SEGES’ salmonella­ekspert.
Tema: Salmonella Dublin
Undgå de små fejl, der betyder, at behandlingen ikke bliver lige så effektiv som den kunne være.
Tema: Dyrevelfærd
Ro er mantraet i overgangsperioden fra én laktation til den næste. Et opstartshold er optimalt, særligt til førstekalvs­køerne.
Tema: Overgangskøer
I tre uger før kælvning til tre uger efter kælvning afgør du, hvor stærk koen bliver gennem hele laktationen.
Ny ph.d.-afhandling slår fast, at brug af skåneboks og smertebehandling hjælper halte køer.
I USA har de et tal, der viser, hvor godt køerne kommer igennem overgangs­perioden.
I overgangsperioden er koen mere ’blød’ i alle led. Det øger risikoen for sålesår, hvis hun drives for hårdt.
Varmt vand i tilstrækkelige mængder er afgørende for hygiejnen i mælkeproduktionen. Se her, hvordan du tjekker, at varmtvandsforsyningen slår til på din bedrift..
Tema: Åbent landbrug
Tre film giver gode råd om at holde kimtallet nede i besætninger med hhv. malkestald, LELY-robotter og DeLaval-robotter.
Sommertemperaturer stiller høje krav til kølingen af mælken. Film viser, hvordan du undgår, at kimtallet ryger i vejret, når solen bager.
Tema: Gyllehåndtering
Udvikling af svovlbrinte er altid en risiko ved gyllehåndtering. Risikoen øges dog, når man strør med gips.
Gylle kan være livsfarligt. Vi ved det, men holder vi fast i de sikre rutiner – også i perioder med spidsbelastninger?
Kan desinfektionsmidlet Bayocide stå et par dage? Hvor lang tid kan bakterier overleve 80 grader varmt vand, og dør bakterier i fryseren? Et rådgivningsbesøg med fokus på hygiejne gav svar.
Brug af sæbe er altafgørende, når udstyr og inventar gøres rent. Hvis du kæmper med coccidiose, er gasbrænderen et effektivt våben.
Tema: Rengøring og desinfektion
Tema: Kapacitetsomkostninger
Optimal håndtering af råmælken, giver kalven den bedste start. Ny film fra SEGES Kvæg viser hvordan.
Tema: Motivation
Få retningslinjerne for korrekt påføring af pattedyp, så du opnår bedst mulig effekt.
SEGES Kvæg både skærer til – og skærer fra. Men vi glemmer nok at fortælle om det. Og erhvervet kan også rykke endnu tættere sammen.
Færre brugere og økonomisk krise betyder, at den kritiske lup for alvor skal hen over rådgivning, udvikling og forskning på kvægområdet.
Først indkøring, derefter to år med et underskud på ca. 30.000 kr. Så satte banken stolen for døren. Nu kæmper Ida sammen med sin Martin for at få hverdagen til at fungere igen.
Tema: Organisation
Få retningslinjerne for god kludeteknik før malkningen, så du undgår smittespredning fra ko til ko.
Tema: Anitibiotikauheld
Mange uheld med antibiotika i mælken sker i ferien. Men træffer man de nødvendige forholdsregler, kan man minimere risikoen og tage af sted med en god fornemmelse.
Interviews med de besætningsejere, som oplevede antibiotikauheld i 2015, afslører, hvor det hyppigst går galt. Mangelfulde mærkningsprocedurer er den største synder.
Analyser af mælkeerstatninger til kalve viser høj hygiejnisk kvalitet. Analyserne er foretaget, efter at Vestjysk Landboforening stillede spørgsmålstegn ved kvaliteten.
Tema: Grovfoder
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. En FarmTest sætter fokus på, hvad du skal overveje, før du køber.
Tørstofprocenten har været højere end de anbefalede 35 pct. i næsten alle slæt græsensilage de seneste år, viser en opgørelse. Planlægning kan løse problemet.
Dato for goldbehandling, dato for kirtelprøve og mulighed for at vælge og sortere på alle kolonner gør celletalslisten i DMS til et stærkt ledelsesværktøj.
Tema: Ydelseskontrol
Jaap Van Sas kan godt lide at regne. Og han gør ikke noget, der ikke kan betale sig.
Ti minutters analyse af mælkeproduktionsopgørelsen er givet godt ud. For rettidig omhu giver mere mening end brandslukning.
Besøg i besætninger med højt sporeindhold i mælken sætter fingeren på, hvor det går galt.
Tema: Lov om hold af malkekvæg
SEGES Kvæg projekter i 2015
Mere fleksibel ammoniakregulering og færre krav til nyetableret natur er nogle af de indspil, som Landbrug & Fødevarer har indgivet til Naturpakken.
Tema: Digital foderstyring
SEGES Kvæg tilbyder nu besætninger, som kæmper med salmonellasanering, en pakke, der bl.a. indeholder besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2011.
Arbejde med mælkekøletanke er ikke ufarligt. Sidste år omkom en mælkeproducent på tragisk vis, da han befandt sig i tanken for at tjekke for belægninger, og vaskeprogrammet gik i gang.
Tema: Salmonella
Nyt faktablad giver overblik over de risici, man skal være opmærksom på for at undgå ulykker i forbindelse med arbejde med mælkekøletanken.
FarmTest viser utilstrækkelig vask og desinfektion i kvæg- og kalvestalde. Læs her hvor det går galt, og hvad der skal til for at rengøringen har effekt.
Særnummer: KvægKongres 2016
Tema: Turnaround
Pattedesinfektion før og efter malkning nedsætter risikoen for yverbetændelse. Nyt faktablad giver dig få, enkle retningslinjer til at opnå det bedste resultat.
Tema: Mycoplasma
Køerne var lammede efter kælvning, men behandling for mælkefeber hjalp ikke. Problemet lå nemlig 10-12 måneder tidligere.
Arbejdslister i DMS Dyreregistrering er din hjælpende hånd, når du skal have udpeget køer til sundhedsrådgivningen, have overblik over hvor mange kalve, der er klar til salg og meget mere.
Tema: Obduktion
Ny FarmTest om halm-kalk- vand i sengebåsen giver et godt indtryk af dette underlag, men ikke endegyldig dokumentation for positiv effekt.
Obduktioner viser ofte en anden døds­årsag end landmand og dyrlæge forventer, er dyrlæge Erik Valbjørns erfaring.
En formodet dødsårsag, der viser sig ikke at være korrekt, er skyld i dyre fejl­investeringer på mange bedrifter.
Første skridt til en lavere kodødelighed er at vide, hvad køerne dør af.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2012.
Tema: Klima
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2016.
Udbyttemåling i grovfodermarken er afgørende for at kunne optimere grovfoderproduktionen. Ny film fortæller hvorfor og hvordan.
Tema: DMS
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2013.
Smittebeskyttelse i forhold til sandsenge handler om tørt, løst sand i tilstrækkelige mængder.
Køernes hierarki er en faktor, mange overser betydningen af. Og det er ærgerligt, for det kan både give bedre sundhed blandt køerne og højere mælkeydelse.
Halte køer opnår samme liggeadfærd som ikke-halte køer, når de kommer i aflastningsboks. Det viser resultater fra et dansk ph.d.-studie.
Husk køernes lægge- og rejse sig adfærd, når bagkanten på sengebåsene forhøjes.
Tema: Liggetid
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2015.
Se hvordan du opnår bedst mulig smittebeskyttelse af kalven i forbindelse med kælvning.
Tema: Smittebeskyttelse
Det seneste år er ydelsen hos de danske malkekøer steget med 298 kg, og besætningsstørrelsen ligger nu på knap 168 køer. Det viser en frisk opgørelse fra ydelseskontrollen, som også antyder, at strukturudviklingen igen sætter fart på.
En ny video gør dig klogere på, hvad KMP-fuldfoder er, og hvad du får ud af konceptet.
Tør den nyfødte kalv, strø dagligt og giv ekstra mælk. Så kan kalvene overleve vinteren.
De fleste ved, hvordan man passer en kalv korrekt. Alligevel har en fjerdedel af bedrifterne en kalvedødelighed på 10 pct. eller mere.
Tema: Kalvedødelighed
Når unge kvæglandmænd skal vurdere dyrevelfærden, har de fokus både på produktionen og dyrets følelser.
Tema: Majshøst
Video viser, hvordan landmanden med ’On-Farm dyrkning’ enkelt og hurtigt kan afgøre, hvilke køer der skal behandles for milde tilfælde af yverbetændelse.
Tema: Social ansvarlighed
Tema: Ny salmonellabekendtgørelse
Køer, der får lov til at gå på dybstrøelse én måned før kælvning får med stor sandsynlighed et lettere kælvningsforløb.
Tema: Økonomistyring
Tema: Efter en konkurs
Tema: Mælkeprisen
Rent drikkevand til køerne forudsætter rengøring af vandkar og evt. opsamlingstank. Tilsætning af desinfektionsmidler er tilladt, men løser ikke et hygiejneproblem.
Dagene er lange, og temperaturen stigende. Derfor kan fortørringen gå langt hurtigere end forventet. Og bliver græsset for tørt, går det ud over ensilagens kvalitet.
Tema: Slagtekalve
Vis køletanken interesse en times tid eller to og forebyg stigning i kimtallet, når sommervarmen sætter ind.
Tema: Klovsundhed
Slidte klude, overfyldte vaskemaskiner og for lav vasketemperatur kan hurtigt forvandle effektiv patteaftørring til effektiv smittespredning.
Mens bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg, er kødkvægsbøffer gode for biodiversiteten.
Tema: Gift med en landmand
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Fødevarestyrelsen har netop præsenteret en række præciseringer af 'Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg'.
Tema: Eksport
Fiber er billigt og godt for køernes ben og haser. Udfordringen ligger i yversundheden. Det viser en ny FarmTest.
En reduktion af køernes udledning af metan på op til 23 procent ved tilsætning af nitrat til foderet overgår langt tidligere resultater af forsøg med klimavenlig fodring.
Tema: Økologi
Lavt sporeindhold i mælken har særlig stor betydning i produktionen af modermælkserstatning og proteinrige produkter til svækkede hospitalspatienter.
Tema: Mælkekvoternes ophør
Tema: KMP-fuldfoder
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Sand er bedst som underlag til halte køer fremfor gummi. Køerne ligger længere tid på sand og har nemmere ved at rejse og lægge sig.
Selvom køer med yverbetændelse erklæres raske efter endt antibiotikabehandling er de fortsat påvirkede, viser ny undersøgelse. Derfor bør optimal management genovervejes.
Tema - Særnummer: KvægKongres 2015
Blandt de største mælkeproducerende lande i EU er Danmark fortsat det land, der har den laveste ammoniakudledning pr. kg. mælk. Fra 1990-2012 reducerede danske mælkeproducenter udledningen med 47 pct. pr. kg mælk.
Tema: Kapacitetsomkostninger
Tema: MRSA
Lavere forbrug og korrekt brug af antibiotika er vejen til mindre resistens.
Man kan halthedsscore 50 køer i timen, når det gøres systematisk – og dermed fange flere haltheder i opløbet. Det viser en undersøgelse foretaget af SEGES.
Ansøgningsrunden er åbnet for at søge nye 5-årige aftaler til ordningerne Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer og Ændret afvanding.
Tema: Sociale medier
Tema: Rå mælk
Program til workshop den 3. februar 2015
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Foreningen Smag på Landskabet tilbyder forskellige typer af medlemskab afhængigt af, om man fx er landmand med naturpleje – eller blot menig naturelsker.
Landmandsudgave Sundsøre
Landmandsudgave Storå
Landmandsudgave Støvringgaard
Landmandsudgave Sparehusbakkerne
Landmandsudgave Skjern Vesteng
Landmandsudgave Skjern Østeng
Landmandsudgaven Spøttrup Sø
Landmandsudgaven Mommose
Landmandsudgaven Gåsemosen
Landmandsudgave Kastbjerg Ådal Hegn
Landmandsudgave Hjerl Hede
Landmandsudgave Gryde Å
Ideer Spøttrup Sø
Ideer Kastbjerg Ådal Hegn
Ideer Hjerl Hede
Ideer Gåsemosen
Plejeplan Gåsemosen
Plejeplan Gryde Å
Plejeplan Hjerl Hede
Plejeplan Kastbjerg Ådal Hegn
Plejeplan Mommose
Plejeplan Skjern Østeng
Plejeplan Skjern Vesteng
Plejeplan Sparehusbakkerne
Plejeplan Spøttrup Sø
Plejeplan Støvringgaard strandeng
Plejeplan Storå
Plejeplan Sundøre naturareal
– muligheder fremadrettet
Vurdering af afgræsningen i arealerne i Smag på Landskabet oktober 2014
Sammenligning af ”grundig naturhandleplan” med ”landmandsudgave” og ”ideer ud fra delområder”
Tema: Sådan gør de bedste
I en besætning med 425 køer er en vandforsyning på mindst 42,5 liter pr. minut det optimale. Det er konklusionen på en FarmTest, hvor vandforsyningen er blevet testet i fire malkekvægsbesætninger.
Tema: Reproduktion
RYK’s drægtighedstest via ydelseskontrollens mælkeprøver benyttes af godt 400 landmænd. En af dem roser metoden for at spare ham megen tid.
Den gennemsnitlige mælkeydelse steg med 525 kg mælk i det seneste kontrolår. Det er den største stigning nogensinde på et enkelt år.
Tema: Arbejdsmiljø
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Tema: Mælkeproduktion i udlandet
Se filmen, der er produceret i projektet Smag på Landskabet.
Tema: Smittebeskyttelse
På Vindinggård ved Vejen har man betonmure mellem kalveboksene og lader være med at flytte rundt på kalvene for at reducere smitterisikoen.
Med naturpleje bevarer vi den lille blå anemone, mariehøne-edderkoppen og alle de andre arter, som ellers ville forsvinde, og som gør vores natur rig og mangfoldig.
Direktør i Fresh food People, Christian Christensen er nyvalgt formand for foreningen Smag på Landskabet. En ildsjæl, der brænder for målet om at styrke den danske natur - og har kompetencer til at nå det.
Tema: Klovsundhed
Tema: Den gode jobstart
Overvældende interesse, da foreningen Smag på Landskabet blev til ved en stiftende generalforsamling på Sabro Kro i går. Stærk bestyrelse valgt.
Tema: Integration
Højt foderniveau stiller større krav til stivelsesfordøjeligheden i majsensilagen end tidligere. Ny undersøgelse viser, at højere fordøjelighed bl.a. opnås ved at lade majsen ensilere mindst 1½ - 2 måneder før udfodring.
Tema: Mycoplasma bovis
Artikel fra Magasinet Kvæg, juni 2014
Projekt Smag på Landskabet danner nu en forening for landmænd, gårdbutiksejere, slagtere, restauratører m.fl. til fælles afsætning og markedsføring af naturkød. Tag med til stiftende generalforsamling.
Tema: Stop for kritiske antibiotika
B-streptokokker i malkebesætningen er en lumsk infektion. Celletallet kan pludseligt eksplodere og ydelsen rasle ned. I øjeblikket ses det laveste antal smittede besætninger siden 2007.
Artikel fra Magasinet Kvæg, maj 2014
Tema: Krydsningskalve
Artikel fra Magasinet Kvæg, april 2014
Ud fra de vilde planter på et areal kan man vurdere naturkvaliteten af et naturområde. Det skyldes, at de vilde plantearter har en række krav til deres levested, f.eks. jordens næringsstofniveau, surhedsgrad, fugtighed og lys på voksestedet.
Tema: Grovfoderproduktion
Smag på Landsskabet byder både på faglig ekspertise til landmanden og familieunderholdning i topklasse, når dyrskuet i Herning slår portene op den 3. - 5. juli.
Under danske forhold har tilsætning af gær til køernes foderration ingen indflydelse på ydelse eller foderoptagelse, men effekt på energiudnyttelsen. Det viser et blindforsøg foretaget i 16 danske besætninger.
Hos goldkøerne betyder varmestress bl.a. lavere ydelse efter kælvning og nedsat fødselsvægt hos kalven.
Tema: Business Check
Se filmen, der er produceret i projektet Smag på Landskabet.
Artikel fra Magasinet Kvæg, marts 2014
Tema: Råvarekvalitet
Tema: Kalvedødelighed
Få viden om hvilke særlige egenskaber, kød fra kvæg på naturarealer har og få inspiration til at afsætte det. Projekt Smag på Landskabet inviterer til gratis seminar.
Alt for mange kvægbrugere løber en stor smitterisiko ved udlevering af levende kvæg fra besætningen. Ny FarmTest sætter fokus på, hvordan man bedst indretter udleveringsfaciliteterne.
Artikel fra Magasinet Kvæg, februar 2014
Tema: Grovfoder
Lavt sporetal i mælken opnås ved en kombination af omhyggelig ensilageproduktion og god malkehygiejne
Tema: Kapacitetsomkostninger
Prøv de nye lækre opskrifter med kød fra dyr på naturarealer, kreeret af kokke og restauratører med passion for gode lokale råvarer.
Kød produceret på naturarealer har nogle særlige karakteristika - blandt andet med hensyn til smag.
Tema: Budgetmatchen
Artikel fra Magasinet Kvæg, januar 2014
Budgetmatchen - Artikel fra Magasinet Kvæg, december 2013
Tema: Smittebeskyttelse
Tema: Økologi
Kvægs strategi for 2018 er nu finpudset og tilgængelig på nettet i en endelig version. Men hvorfor har den fokus på vækst i en tid med vanskelig adgang til finansiering?
Tema: Sundhed
Opsummering fra stormøde i Brønderslev d. 26.11.2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
DLBR’s naturpleje-erfagrupper gør det muligt for dyreholdere at dele erfaringer og opnå ny viden. Der er tale om professionelt ledede grupper, hvor det faglige niveau vægtes højt.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2014.
Ny Kvægforskning - december 2013
Tema: Skadedyr
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Naturpleje - Smag på Landskabet
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Deltagere på stormøde i LandboNord fandt frem til forslag om enklere naturleje. Forslagene videregives til Handels- og europaminister Nick Hækkerup.
Tema: Ny Dyreregistrering
Artikel fra Maskinbladet.dk, den 21. november 2013
Tema: Kodødelighed
Uddannelsen af 14 dødelighedsspecialister sætter fokus på at analysere sig frem til den rette årsag til høj dødelighed på den enkelte bedrift.
Tema: Energiudnyttelse
Artikel fra Kødkvæg - oktober 2013
Tema: Strategi 2018
Tema: Restbeløb pr. ko
De tolv DLBR-rådgivere, der uddannes i at sænke kodødeligheden, er på besætningsbesøg i makkerpar af to. Første trin er at fastslå rette dødsårsag, hvilket satte problematikken i et nyt lys for en af projektets bedrifter.
I denne video gennemgås retningslinjerne for god, intern smittebeskyttelse i relation til staldpersonale, flytning af dyr, maskiner og brug af sygeboks.
I denne video fortæller en mælkeproducent kort om de vigtigste procedurer for god intern smittebeskyttelse i besætningen. Brug den som instruktion til personalet eller som grundlag for en snak om emnet. Den kan hentes gratis på nettet.
Tema: Elektroniske øremærker
Tema: Ta' Stilling - Ta' Handling
Tema: Grovfoderskolen
Et liv i naturen i stedet for ind i en produktionsbygning giver ikke bare kødkvæg en langt bedre livskvalitet. Kvæget kan også beskytte værdifulde naturområder, så de ikke gror til.
Tema: Komposteringsstalde
Hvis man har fået konstateret salmonella i sin besætning, er det vigtigt at oplyse klovbeskæreren om det.
Tema: Fuldfoder
Fakta om projekt Smag på Landskabet
Tema: Salmonella Dublin
Der er høje forventninger til det korps på 12 rådgivere, der netop har påbegyndt en uddannelse i at reducere dødeligheden på besætningsniveau.
Nyhed fra vfl.dk den 7. juni 2013
Tema: Mælkekvalitet
Hav opslagsværket med dig, når du går tur i marken. Hent gratis app med billeder og beskrivelser af de mest almindelige giftige planter.
Tema: Lean
Artikel fra Effektivt Landbrug den 8. maj 2013
Tema: Slætgræs
Artikel fra Foodculture, 23. april 2013
Tema: Transport og smitterisiko
Tema: Transport og smitterisiko
Tema: Kodødelighed
Tema: Særnummer | KvægKongres 2013
Artikel fra Landbrug Nord, den 5. marts 2013
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Artikel fra Randers AmtsAvis, den 14. februar 2013
Artikel fra Mariager Avis, den 13. februar 2013
Artikel fra Food Supply, den 8. februar 2013
Tema: Handel med foder
Artikel, AgroTech, den 29. januar 2013
Artikel fra DR Midt & Vest, den 25. januar 2013
Tema: Multifaktorielle besætningsproblemer
Et unikt samarbejde mellem fire kommuner, forskere, landmænd, slagtere og restauratører skal gøre naturpleje til en rentabel, professionel driftsgren.
Tema: Reproduktion
Antallet af jerseykøer er steget, og besætningsstørrelsen for racen er vokset til et gennemsnit på 165 i det forgangne ydelseskontrolår. For Dansk Holstein ses en lille tilbagegang. Ydelsen er gennemsnitligt steget med 100 kg for alle racer.
Korrekt håndtering og stabling af halmballer er afgørende for at undgå ulykker. Gratis vejledning giver gode råd om hvordan.
Tema: Fremtidens kalveproduktion
Tema: Klima
Tema: Kontrolbesøg
Tema: Tværfagligt samarbejde
Tema: særnummer - KvægKongres 2012
Tema: Malkerobotten
Tema: Antibiotika
Tema: Økologi
Tema: Salmonella
Tema: Fremtidens kalveproduktion
Tema: Grovfoder
Tema: Multifaktorielle sygdomme
Tema: Børbetændelse
Tema: Mælkeproduktion under pres
Tema: Grovfoderøkonomi
Tema: Krisehjælp
Tema: DMS
Tema: Lean
Tema: Regionsmøder
Tema: Levende kalve
Tema: Kritiske Målepunkter
Tema: Finansiering
Tema: Praksisnær rådgivning
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse for malkekvægsbesætninger er vokset til 148 årskøer siden seneste kontrolår. Til gengæld er ydelsen faldet.
Goldkøer skal fodres restriktivt på et lavt foderniveau. Det siger de fleste anerkendte forskere inden for goldkøernes ernæring.
En værdistrømsanalyse fokuserer på at reducere spild på bedriften. Det gør den blandt andet ved at skelne de værdiskabende arbejdsprocesser fra det, der blot er spild af tid.
Links til liste over klovbeskærere og til klovregistreringsprogrammet.
Tema: Klovregistrering
Tema: Teknik på gården
Tema: “Den Nye Fortælling”
Tema: Fodereffektivitet
Tema: KvægKongres 2011
Tema: q-feber
Tema: Mælkekvalitet
Tema: Kodødelighed
Tema: Effektive kvier
Tema: Kvalitetsrådgiverne
Tema: 5S
Tema: Mælkekvote
Tema: Ordinationsperiode for medicin
Tema: Paratuberkulose
Tema: Konkurrenceevne
Tema: Dairy Management System
Tema: Goldkøer
Tema: Mycoplasma
Tema: Reform af EUs landbrugspolitik
Tema: Budget 2012 & organisering
Tema: Smittebeskyttelse
Tema: Fodereffektivitet
Tema: Kvægbrug i verdensklasse
Har du brug for gode arbejdsgange, der forebygger smitte til din besætning eller mellem dyr i din besætning? – SOP om smittebeskyttelse viser konkrete løsningsforslag i den enkelte besætning.
Formålet med aktivitetsbaseret omkostningsstyring (eller blot ABC fra engelsk ’Activity-Based Costing’) er at få bedre informationer om, hvilke omkostninger, der er ved at udføre forskellige aktiviteter på bedriften.
Flere værktøjer kan bidrage til, at du får det optimale ud af dine lønomkostninger.
Lean værktøjet 5S er en metode til at skabe orden og system, og kan bruges overalt på bedriften.
Men vi kan godt spare noget. Mange besætninger bruger uden tvivl rigeligt protein, som kunne undværes uden at miste ydelse – til fordel for både miljøet og egen pengepung.