Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-07-2017

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 03-07-2014

Krydsningskvier kan nu registreres som slagtekvier

Nu bliver krydsningskvier registreret som slagtekvier i DMS Dyreregistrering.

”Det er en fordel for mælkeproducenten, at krydsningskvier med den nye kode betragtes som slagtekalve eller slagtetyre. Det betyder bl.a., at man som mælkeproducent kan lave en liste med alle de kalve, der skal sælges inkl. slagtekvier. Det giver bedre overblik og sikrer en bedre service over for slagtekalveproducenten,” siger Lone Waldemar, konsulent hos VFL, Kvæg. 

Markering for slagtekvier kan bruges hos deciderede oksekødsproducenter, der udelukkende har slagtekalve på bedriften, bedrifter, der selv opfeder kalve til slagtning, samt bedrifter, som blot har nogle få problemkvier, der skal slagtes. 

I DMS Dyreregistrerings skærmbillede til registrering af kælvninger vises under ”Seneste registreringer”, at kalven er registreret som slagtekvie. 


Billede af kælvningsindberetning 

Ved indberetning af kælvning bliver kalven oprettet som slagtekvie, når følgende er opfyldt:

  • Kalven er en kviekalv
  • Kalvens race er mindst 50 pct. kødkvæg
  • Besætningen er mælkeleverende

Tyrkvier sættes desuden som standard til slagtekvier ved indberetning af kælvning.

I Arbejdslister i ’Dagligt overblik’ indgår slagtekvier på ’Kalve til salg’ og kan kendes på at, køn = kvie 


Billede af arbejdsliste ’kalve til salg’ 

Slagtekvier indgår ikke på de øvrige arbejdslister til kvier

  • ’Repro-kvier Undersøgelser’
  • ’Flyt til kviebesætning’
  • ’Flyt fra kviebesætning’
  • ’Klovbeskæring kvier’

Ved opdateringen af DMS Dyreregistrering 2. juli blev alle levende krydsningskvier konverteret til slagtekvier. I august kan man sætte eller fjerne en slagtekviemarkering på ko-kortet. 

Har du husket at vælge dit fremtidige DMS Dyreregistreringsabonnement? Ellers gå ind på www.dmsvalg.dk og læs, hvad du kan få.

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

 

 

 

Sidst bekræftet: 03-07-2014 Oprettet: 03-07-2014 Revideret: 03-07-2014

Forfatter

Kvæg
Henrik Lomholt Rasmussen

Af samme forfatter

Infomøde om Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri
Onsdag den 25. september kl. 9-11.30 inviterer Landbrugsstyrelsen til et gratis infor-mationsmøde om miljøteknologiordninge...
09.09.19
Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Film om sandsenge i engelsk version
Til udenlandske medarbejdere har SEGES lavet en engelsk version om at optimere udbyttet af sandsenge.
06.09.19
50 mio. støttekroner til miljøtiltag
1. oktober til 3. december kan man søge om tilskud til Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri. Af i alt 50 mio. kr. er 37 m...
06.09.19
Åbent Landbrug sætter klimaet i højsædet
Landmænd på 62 gårde, heraf 31 mælkeproducenter, fortæller om deres arbejde med at mindske klimaaftrykket til Åbent Landbru...
06.09.19