Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-12-2018

  

Oprettet: 16-08-2010

Ændringer i lovgivningen for kalve

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om hold af malkekvæg er der også sket ændringer i kalvebekendtgørelsen. Blandt andet i forbindelse med transport, suttebehov og sondefodring.

 

     

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om hold af malkekvæg er der også kommet nogle få ændringer i Bekendtgørelsen om beskyttelse af kalve. Ændringerne i Kalvebekendtgørelsen gælder for alle kalve. Det vil sige kalve fra malkekvægsracer og kalve fra kødkvægsracer. 

I  det følgende gøres rede for ændringerne og hvornår de træder i kraft for eksisterende bedrifter. Det vil sige bedrifter, som er etableret før den 1. juli 2010. For bedrifter, der etableres efter denne dato, gælder ændringerne fra den dag bedriften tages i brug.

 

Følgende ændringer træder i kraft per 1.juli 2014 for eksisterende bedrifter: 

Krav om sygeboks:

 
Lovændringen betyder bl.a., at der altid skal være mindst én ledig plads i en sygeboks i stalde med kalve.
  • Der skal i stalde med kalve altid være mindst én ledig plads i en sygeboks.

Præcisering af at syge kalve skal behandles:

  • Ved alvorlig lidelse, eller hvis kalven ikke hurtigt bedres ved plejen, skal en dyrlæge straks tilkaldes.

Præcisering vedr. lejearealet:

  • Formuleringen Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade kalvene - ændres til: Lejearealet skal være bekvemt, rent, tørt og blødt og må ikke kunne skade kalvene.

Følgende krav træder i kraft per 1. juli 2016 for eksisterende bedrifter: 

Krav om at kalvens suttebehov skal dækkes:

  • Kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelsen. Det kan foregå ved brug af:

1. pattespand, pattebar eller mælkeautomat

2. narresut placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar

3. løstliggende flydende sut i skål, spand eller kar

Ved anvendelse af narresut eller flydende sut skal der være mindst én sut per kalv, og sutten skal være tilgængeligt i mindst 20 minutter efter mælketildelingen.

Systematisk sondefodring ikke tilladt

  • Kalve må ikke sondefodres, medmindre det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom.

Transport af kalve lempes:

Kravet om at kalve skal være mindst 14 dage gamle for at kunne blive transporteret fra bedriften ophæves. Det betyder, at følgende nu er gældende fra 1. juli 2010 med hensyn til transport af kalve:

Transport over 100 km: Kalvene skal være mindst 10 dage gamle.

Transport under 100 km: Kalvens navle skal være fuldstændig helet. Det vil sige, at kalven kan transporteres ca. en uge efter fødslen.

Transporter over 8 timer (lang transport): Transporteres kalven mere end 8 timer, skal den være mindst 14 dage gammel. Er den under 14 dage gammel skal kalven ledsages af sin mor. Men da køer og kvier, der har kælvet, ikke må transporteres de første 14 dage efter kælvningen, må kalve under 14 dage i realiteten ikke transporteres i over 8 timer.

Videncentret for Landbrug, Kvæg, vil om kort tid udarbejde en tjekliste på, hvordan man sikrer sig, at navlen er fuldstændig helet.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 16-12-2015 Oprettet: 16-08-2010 Revideret: 16-08-2010

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19
Sådan går du fra mikromanagement til ledelse
Hvis du har svært ved at uddelegere, eller hele tiden vil kontrollere dine medarbejdere på bedriften, er der tale om mikrom...
08.08.19
Working in Denmark
En letlæst "pixibog" på engelsk om kulturforskelle du som udenlandsk medarbejder kan støde på i Danmark.
28.05.19
48 spørgsmål - indenfor 48 timer
Sådan kommer din udenlandske medarbejder bedst fra start.
24.05.19
Find det rette ledelsesværktøj
Mangler du inspiration til, hvordan du undgår, at der bliver lavet fejl? Hvordan du hurtig og korrekt oplærer dine nye...
23.05.19