Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-10-2013

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 30-10-2012

Høj grad af systematik i israelsk reproduktionsarbejde

Høje varmegrader gør reproduktion til en udfordring for de israelske malkekøer.


Den israelske ko må ikke bruge unødig tid i staldsystemet på, at finde en liggeplads, fordi den også skal have tid til at gå til overbrusning.

Derfor er de israelske mælkeproducenter nødt til at have en meget systematisk tilgang til reproduk-
tionsarbejdet – en tilgang, som også kan give et løft i mange danske malkekvægsbesætninger.

Med temperaturer på omkring 30 grader langs kysten og cirka 40 grader inde i landet en stor del af året, er det en udfordring for de israelske køer, at reproducere sig. På grund af varmestress, falder den gennemsnitlige drægtighedsprocent derfor i sommerperioden til mellem 10 og 20. – i nogle områder helt ned til 1-2 pct. Om vinteren ligger køernes drægtighedsprocent. på 35 - 37. Kvierne er ikke så påvirkede af varmen og kan opretholde en drægtighedsprocent på 55-60. Under disse betingelser er det nødvendigt, at have fuldstændig styr på køer med reproduktionslidelser, brunstdetektion og drægtighedsundersøgelser. 

En god indstilling til management
Udgangspunktet for, at få det maksimale ud af besætningen under de givne produktionsbetingelser er til stede, idet den israelske mælkeproducent:

  • elsker teknologi
  • opsøger nye opfindelser
  • kræver information om individuelle køer
  • holder styr på registreringer via management software
  • er villig til at dele data og resultater fra gården

På grund af varmen er det nødvendigt at overbruse køerne 6-8 gange om dagen, for at de kan fungere. Udover det tidsforbrug en dansk malkeko har, skal den israelske ko altså også have tid til at ”gå til overbrusning”. Derfor må hun SLET IKKE bruge unødig tid i staldsystemet på, at finde en liggeplads, ”udkæmpe” hierarkiske kampe, komme til drikkekar / foderbord, finde frisk foder på foderbordet - formentlig nogle af grundene til, at den israelske ko har cirka 3 gange mere plads end den danske. 

Rutinemæssig overvågning
At have fuldstændig styr på køer med reproduktionslidelser kræver systematik. Derfor undersøger dyrlægen konsekvent alle de køer, som afviger fra ”normalen”. Figur 1 viser, hvilke køer det drejer sig om. Som supplement til denne dataopsamling, registreres huld en gang i hver af perioderne 5-14 og 40-60 dage efter kælvning, samt ved goldning. 


Figur 1. Illustration af hvilke køer, som undersøges af dyrlægen ved rutinebesøg i besætningen, for at afdække reproduktionsproblemer så tidligt som muligt. 

Brunstdetektion og inseminering
At have fuldstændig styr på brunstdetektion, forsøger israelerne at opnå, ved udelukkende at bruge aktivitetsmålere til brunstdetektion, hvor det enten er AfiMilk’s (figur 2a) eller SCR’s (figur 2b) system, der anvendes. Den klimamæssige påvirkning af drægtighedsprocenten betyder, at man ved, at man ikke har råd til at overse brunsterne – og derfor er der heller ikke nogen køer, som mangler transpondere.

Figur 2a. Brunstdetektion fra AfiMilk®, AfiAct -   Figur 2b. Brunstdetektion fra SCR, Heatime Breeding control   
      

Avlsorganisationen SION har 42 inseminører ansat, som inseminerer 98 pct. af alle køer. Israelerne har udelukkende fokus på de funktionelle egenskaber i avlsarbejdet (ydelsesniveau og -persistens, kælvning, frugtbarhed, mastitis og holdbarhed). I vinterhalvåret påbegyndes inseminering 60-70 dage efter kælvning, men forsinkes en del i sommerhalvåret på grund af varmen, afhængig af hvor i landet besætningerne er placeret. Gennemsnitligt påbegyndes inseminering derfor cirka 90 dage efter kælvning. 

Drægtighed
Fuldstændigt styr på om insemineringerne resulterer i en drægtighed, opnås ved helt konsekvent at drægtighedsundersøge 40-50 dage efter insemineringen. Når man sammenligner med resultater i de danske malkekvægsbesætninger, ligger de israelske (figur 3) lidt højere for kviernes vedkommende og lidt lavere for de ældre køer. Suppleret med den rutinemæssige overvågning (figur 1), har man hele tiden et fuldstændigt billede af besætningen. 

Fejlfinding, analyse og fremtidsperspektiver
Observationer registreres konsekvent, og data fra de israelske besætninger tilgår en samlet database, som er udgangspunktet for rapporter og udskrifter, der udarbejdes af rådgiverne i forbindelse med fejlfinding og analyse. På reproduktionsområdet adskiller nøgletallene sig ikke væsentligt fra vores, da vi de seneste 20 år har haft tradition for at vedligeholde en faglig sparring med israelerne og lade os gensidigt inspirere. I september måned besøgte en gruppe konsulenter fra Videncentret for Landbrug, Kvæg Israel. Besøget var med til, at styrke og udbygge det netværk, vi har med kompetente reproduktionsfaglige kolleger der. Helt konkret, fik vi lagt grundstenene til et samarbejde indenfor anvendelsen af drøvtygnings-, og (især) vægtdata fra malkerobotter. Dette forventes at kunne få stor betydning for forløbet af nye projekter allerede fra 2013.

Figur 3 Udvikling i israelske malkekvægsbesætningers drægtighedspct.

 

Læs også:

Intensiv og frivillig sundhedsrådgivning giver resultater i Israel

Ensartet fodring giver 12.000 kg. EKM i Israel 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 30-10-2012 Oprettet: 30-10-2012 Revideret: 30-10-2012

Forfatter

Kvæg
Søs Ancker

Af samme forfatter

Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19
Hold kalven varm så energien går til vækst
Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener,...
16.10.19
Strø dig til mindre lungebetændelse
Kalve med rigeligt strøelse har markant lavere risiko for at få luftvejslidelser.
14.10.19
Giv kalven råmælk hurtigst muligt efter fødslen
Allerede fire timer efter fødslen er kalvens evne til at optage antistoffer fra råmælken nedsat markant – og et døgn efter ...
01.10.19
'Kvier - produktion' i DMS har fokus på kviernes holdbarhed
Udskriften ’Kvier – produktion’ i DMS Dyreregistrering giver et godt billede af i hvilken alder, besætningen eventuelt mist...
11.09.19