Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-10-2013

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 30-10-2012

Intensiv og frivillig sundhedsrådgivning giver resultater i Israel

Det var det israelske veterinære sundhedssystem, som gav inspiration til den danske sundhedsrådgivning. Det er dog de færreste danske kvægbesætninger, der har lige så hyppig og intensiv sundhedsrådgivning som de israelske – der i øvrigt er frivillig.


Lav dødelighed og høj ydelse i Israelske malkekvægsbesætninger kan bl.a. relateres til den intensive sundhedsrådgivning.

Det israelske veterinære sundhedssystem anses som en vigtig brik i den succesfulde israelske kvægproduktion. Den intensive sundhedsovervågning er i høj grad med til at skabe muligheden for den høje produktion og er samtidig i kraft af stort fokus på sundhedsøkonomi med til at sikre optimal rentabilitet i sundhedsmæssige prioriteringer.  

Meget lav dødelighed
Dødeligheden i de israelske kvægbesætninger er, på trods af de mange steder meget ugunstige klimatiske forhold med voldsom varmebelastning i sommerperioden og tilstedeværelsen af en lang række alvorlige smitsomme sygdomme, noget lavere end i Danmark. Gennemsnitsproduktionen for en israelsk ko er omkring 11.600 kg EKM. Begge forhold kan relateres til det velfungerende sundhedssystem. Andre forhold er naturligvis med til at fremkalde de flotte resultater:

God og meget systematisk produktionsmanagement, høj grad af standardiseret fodring og gode opstaldnings- og pladsforhold (op til 20-25 kvadratmeter og dybstrøelse af komposteret gødning) bør have deres del af æren. 

Frivillige sundhedsrådgivningsaftaler
Langt de fleste israelske kvægbesætninger deltager frivilligt i intensive rådgivningsaftaler. 80 % af kvægbesætningerne (omfattende 90 % af malkekøerne) har en intensiv rådgivningsaftale med det landsdækkende landmandsejede dyrlægeselskab ”Hachalait. I alle besætninger, store som små anvendes samme sundhedsrådgivnings-model.

Modellen omfatter ugentlige rutinebesøg af typisk 2-3 timers varighed samt to halvårlige rådgivningsbesøg baseret på omfattende dataanalyse. Store besætninger har dog ofte rutinemæssige besøg flere gange ugentligt. Ved de ugentlige rutinebesøg undersøges: 

  • Alle nykælvere (5-14 dage efter kælvning)
  • Alle syge køer
  • Køer med nedsat ydelse / nedsat foderoptagelse

Derudover foretages:

  • Meget systematiske reproduktions-undersøgelser
  • Huldvurdering af alle køer 40-60 dage efter kælvning

De ugentlige rutinebesøg udføres af lokale dyrlæger, ansat i ”Hachalait”. 

Rådgivning til fast pris
De israelske kvægbrugere betaler en fast pris pr. dyr, der omfatter såvel rutinebesøg, rådgivningsbesøg, rapporter som akutte sygebesøg (vagtordning). Kun medicinudgifter er ikke inkluderet i prisen. 

Krav til landmænd
Der stilles krav til de kvægbrugere, der deltager i sundhedsrådgivningen: De skal have styr på registrering af hændelser i besætningen og være villige til at implementere det faste “sundhedsprogram” og gennemføre aftalte tiltag. 

Ekspertrådgivning og automatisk overvågning
Israelerne udfører i højere grad end i Danmark omfattende registrering af produktions-, sundheds-, og reproduktionsdata på besætnings- såvel som enkeltdyrsniveau. Disse data udgør grundlaget for halvårlige besætningsanalyser, som gennemføres i alle besætningerne. De halvårlige rådgivningsbesøg, baseret på analyser af besætningens data, udføres af en mindre stab af specialiserede dyrlæger med udgangspunkt i ”Hachalaits” centrale landsdækkende kontor. I rådgivningen lægges stor vægt på økonomiske vurderinger i relation til sundhedsproblemer.

Sundheds- og produktionsdata fra besætningerne anvendes også til en løbende automatisk overvågning af besætningerne. Både besætningsdyrlægen og det centrale dyrlægekontor informeres automatisk, hvis der forekommer alvorlige negative ændringer i en række nøgletal. Dette alarmsystem er med til at understøtte overvågningen af besætningerne, så der hurtigere kan gribes ind, hvis alvorlige problemer er under opsejling. 

Dansk rådgivning med rødder i Israel
Danske dyrlæger blev for godt 20 år siden inspireret af det velfungerende israelske veterinære sundhedssystem. Det lagde grunden til opbygningen af de intensive danske rådgivningsaftaler (tidligere Ny-Sundhedsrådgivning og den nuværende aftale Tilvalgsmodul II). I de fleste Danske besætninger har vi dog fortsat ikke så hyppige og systematiske registreringer af sygdoms- og sundheds-relaterede hændelser, som Israelerne.

Læs også:

Høj grad af systematik i israelsk reproduktionsarbejde

Ensartet fodring giver 12.000 kg. EKM i Israel 

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 30-10-2012 Oprettet: 30-10-2012 Revideret: 30-10-2012

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19