Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 22-11-2012

Stigende interesse for Jersey

Antallet af jerseykøer er steget, og besætningsstørrelsen for racen er vokset til et gennemsnit på 165 i det forgangne ydelseskontrolår. For Dansk Holstein ses en lille tilbagegang. Ydelsen er gennemsnitligt steget med 100 kg for alle racer.


De senere år er der foretaget flere og flere insemineringer med Jersey, og det er de besætninger, der ekspanderer mest.

Det samlede antal af malkekøer i Danmark ligger ret stabilt. Det viser en dugfrisk opgørelse over ydelseskontrolåret 2011-2012*. De seneste fem år ses dog en lille stigning på 25.000 køer, hvilket formentligt skyldes den ekstra kvote-tildeling. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er steget med 8 køer det seneste ydelseskontrolår og ligger nu på 156. Det svarer ret præcist til, at køerne i de knap 160 besætninger, som er stoppet, er blevet opslugt af de øvrige. 

Jersey er populær
Jerseybesætningerne er blandt de største besætninger med en gennemsnitlig besætningsstørrelse på 165 køer. Det er en stigning i besætningsstørrelsen på knap 11 køer i forhold til foregående kontrolår. Samtidigt har racen fastholdt antallet af besætninger, som ligger på 319. Antallet af jerseykøer er steget med 2.600 køer. Avlsleder for Jersey, Peter Givskov Larson, Viking Genetics bekræfter den stigende interesse for racen:

”De senere år er der foretaget flere og flere insemineringer med Jersey, og vi ser, at det er de besætninger, der ekspanderer mest,” fortæller han. Peter Givskov begrunder den stigende interesse med Jerseys gode produktionsøkonomi, sundhed og reproduktion. Samtidigt betyder racens størrelse, at man kan have flere dyreenheder på samme antal ha med Jersey, end med de øvrige racer. Det har betydning, hvis man vil udvide, men ikke har mulighed for at tilkøbe jord. 

Tilbagegang for SDM og blandede besætninger
Dansk Holstein og de blandede besætninger har haft en tilbagegang på hhv. 89 og 69 besætninger. Dermed er der nu 1.511 SDM-besætninger og 1.322 blandede besætninger. RDM holder nogenlunde besætningsantallet, der ligger på 152 mod 154 året før. Ko-antallet for RDM er gået tilbage med 271, hvilket er den laveste tilbagegang for racen i mange år. 

Antallet af krydsningsbesætninger er fortsat meget lavt, men er dog steget fra 8 til 13 besætninger. 

Ydelsen går den rigtige vej
Ydelsen er steget med 100 kg mælk pr. ko. Det svarer til en fremgang på ca. 1 pct., hvilket ikke er meget i forhold til tidligere års fremgang. Dog går det i den rigtige retning, idet der sidste år var en tilbagegang på 160 kg. 

Opgørelsen er baseret på tal fra ydelseskontrollen i de tre foreninger, Serridslev, Nibe og RYK, og omfatter 90 pct. af Danmarks samlede bestand af malkekøer. 

*Ydelseskontrol kontrolåret går fra den 1/10 2011 – 30/9 2012 

Læs også Årsopgørelsen fra Ydelseskontrollen 2011 -12

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dkSidst bekræftet: 22-11-2012 Oprettet: 22-11-2012 Revideret: 22-11-2012

Forfatter

RYK
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19