Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 22-11-2012

Stigende interesse for Jersey

Antallet af jerseykøer er steget, og besætningsstørrelsen for racen er vokset til et gennemsnit på 165 i det forgangne ydelseskontrolår. For Dansk Holstein ses en lille tilbagegang. Ydelsen er gennemsnitligt steget med 100 kg for alle racer.


De senere år er der foretaget flere og flere insemineringer med Jersey, og det er de besætninger, der ekspanderer mest.

Det samlede antal af malkekøer i Danmark ligger ret stabilt. Det viser en dugfrisk opgørelse over ydelseskontrolåret 2011-2012*. De seneste fem år ses dog en lille stigning på 25.000 køer, hvilket formentligt skyldes den ekstra kvote-tildeling. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er steget med 8 køer det seneste ydelseskontrolår og ligger nu på 156. Det svarer ret præcist til, at køerne i de knap 160 besætninger, som er stoppet, er blevet opslugt af de øvrige. 

Jersey er populær
Jerseybesætningerne er blandt de største besætninger med en gennemsnitlig besætningsstørrelse på 165 køer. Det er en stigning i besætningsstørrelsen på knap 11 køer i forhold til foregående kontrolår. Samtidigt har racen fastholdt antallet af besætninger, som ligger på 319. Antallet af jerseykøer er steget med 2.600 køer. Avlsleder for Jersey, Peter Givskov Larson, Viking Genetics bekræfter den stigende interesse for racen:

”De senere år er der foretaget flere og flere insemineringer med Jersey, og vi ser, at det er de besætninger, der ekspanderer mest,” fortæller han. Peter Givskov begrunder den stigende interesse med Jerseys gode produktionsøkonomi, sundhed og reproduktion. Samtidigt betyder racens størrelse, at man kan have flere dyreenheder på samme antal ha med Jersey, end med de øvrige racer. Det har betydning, hvis man vil udvide, men ikke har mulighed for at tilkøbe jord. 

Tilbagegang for SDM og blandede besætninger
Dansk Holstein og de blandede besætninger har haft en tilbagegang på hhv. 89 og 69 besætninger. Dermed er der nu 1.511 SDM-besætninger og 1.322 blandede besætninger. RDM holder nogenlunde besætningsantallet, der ligger på 152 mod 154 året før. Ko-antallet for RDM er gået tilbage med 271, hvilket er den laveste tilbagegang for racen i mange år. 

Antallet af krydsningsbesætninger er fortsat meget lavt, men er dog steget fra 8 til 13 besætninger. 

Ydelsen går den rigtige vej
Ydelsen er steget med 100 kg mælk pr. ko. Det svarer til en fremgang på ca. 1 pct., hvilket ikke er meget i forhold til tidligere års fremgang. Dog går det i den rigtige retning, idet der sidste år var en tilbagegang på 160 kg. 

Opgørelsen er baseret på tal fra ydelseskontrollen i de tre foreninger, Serridslev, Nibe og RYK, og omfatter 90 pct. af Danmarks samlede bestand af malkekøer. 

*Ydelseskontrol kontrolåret går fra den 1/10 2011 – 30/9 2012 

Læs også Årsopgørelsen fra Ydelseskontrollen 2011 -12

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dkSidst bekræftet: 22-11-2012 Oprettet: 22-11-2012 Revideret: 22-11-2012

Forfatter

RYK
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Et, to og tre hjerter til okse-, kalvekød og mejeriprodukter
Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte okse- kalvekød og mejeriprodukter. Ordningen forventes at træde i kraft 1. j...
20.09.19
Kvægnyt nr. 17 - 2019
Her taler vi allesammen dansk; Vand giver liv til naturen og bedriften; m.m.
20.09.19
Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19