Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-03-2014

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 20-03-2013

Husk at indberette fødevarekædeoplysninger før hver slagtning

Flere landmænd er stadig i tvivl om den nye ordning, hvor fødevarekædeoplysninger, fra og med den 1. april, skal indberettes før hver slagtning.


Hvis man ikke har indberettet fødevarekæde-
oplysninger før hver slagtning fra og med den 1. april, må slagteriet ikke slagte dyret.

Videncentret for Landbrug erfarer, at der stadig hersker en del tvivl blandt landmænd omkring den nye ordning vedrørende indberetning af fødevare-
kædeoplysninger. Det skal derfor præciseres her:

Fra og med den 1. april skal fødevarekæde-
oplysninger indberettes før hver slagtning, modsat tidligere, hvor landmænd med kvæg, svin, får eller geder kun skulle indberette fødevarekædeoplysninger én gang årligt for at kunne sende dyr til slagtning. Ændringen skyldes, at EU har underkendt den hidtidige procedure og ikke mener, at det er tilstrækkeligt kun at bekræfte fødevarekæde-oplysningerne én gang årligt. 

Nem indberetning
For at lette indberetningen kan det nu gøres elektronisk for alle dyrearter – modsat tidligere hvor man for svins vedkommende skulle udfylde og indsende en papirformular.

Der er flere muligheder for elektronisk indberetning: 

1: Indberetning via www.landmand.dk

Når man er logget ind på landmand.dk, ligger der en boks ”Indberetning af fødevarekædeoplysninger”, som man klikker på. Boksen ligger i venstre margin, hvor man også finder Webdyr, Øremærker, Landbrugsinfo osv.

2: Ved nogle slagterier vil det desuden være muligt at foretage indberetningen, samtidigt med, at man tilmelder sine slagtedyr.  

Du kan også fortsat vælge at: 

3: Indberette via www.landbrugsindberetning.dk  

4: Indberette via papirformular, som skal følge dyret til slagtestedet.

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 20-03-2013 Oprettet: 20-03-2013 Revideret: 20-03-2013

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20