Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 02-12-2013

Stormøde om enklere naturleje

Deltagere på stormøde i LandboNord fandt frem til forslag om enklere naturleje. Forslagene videregives til Handels- og europaminister Nick Hækkerup.


Martin Brink, NaturErhvervstyrelsen var en af indlægsholderne på mødet. 

Der var talstærkt fremmøde, da LandboNord, Videncentret for Landbrug og Jammerbugt Kommune i sidste uge havde indkaldt folk med interesse for naturpleje. Men mødet havde også et vigtigt formål. Tidligere på året var Handels- og europaminister Nick Hækkerup på besøg i Jammerbugt Kommune for at se på naturpleje og høre om landmændenes betingelser for at udøve plejen. Efter sit besøg udbad han sig fem konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at fremme naturplejen. Den opfordring blev taget op af de omkring 100 fremmødte, som både talte folk fra NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, kommuner, landbrugsrådgivere samt dyreholdere og lodsejere. Et fremmøde, som fint understregede næstformand i LandboNord, Lars Mellemkjærs introduktion om, at tiden ikke er til skyttegravskrig, men derimod til, at Stat, kommuner, grønne organisationer og landbruget samarbejder om at finde frem til regler, der gavner naturen og fungerer for dyreholderen.

En styrke at alle var repræsenteret
På baggrund af en række indlæg var der en livlig debat blandt deltagerne, og der kom mange forslag til forbedring af regler og betingelser for naturpleje. Ordstyrer på mødet var landskonsulent Heidi Buur Holbeck fra Videncentret for Landbrug. Hun er en af spydspidserne i projektet Smag på Landskabet, hvis hovedformål er at gøre naturplejen rentabel for landmanden. Og hun var meget tilfreds med mødet:

”Styrken ved dette møde var i høj grad, at alle interessenter var repræsenteret. For der kom rigtigt mange synspunkter på bordet. Samtidigt var der en klokkeklar enighed om, at naturplejen skal kunne betale sig, men at der er nogle grundlæggende forhold, som skal ændres for at det kan komme op og køre i et højere gear,” fortæller hun.  

Den største barriere er kontrolordningerne
Som den altoverskyggende barriere, der blev peget på var kontrolordningerne. De er aktuelt så uigennemskuelige, at de ikke bare skræmmer landmændene fra at gå ind i naturplejen, men også gør, at nogle konsulenter direkte fraråder landmændene at gå ind i tilskudsordningerne. Men Heidi Buur Holbeck er fortrøstningsfuld:

”Med den store interesse, der er fra alle sider for mere naturpleje, og den fælles holdning til hvad der skal ændres på, har jeg faktisk stor tillid til, at vores forslag vil blive gransket nøje,” lyder det fra Heidi Buur Holbeck

De barrierer og forslag, som der vil blive arbejdet videre med på baggrund af mødet er foreløbigt nedenstående. De endelige forslag sendes til ministeren. 

Regler og kontrol i tilskud til naturpleje

 • Kontrol ved tilskudsordninger
 • Krydsoverensstemmelseskrav
 • Træk i EB støtten ved underkendelse af tilsagnsarealer
 • Manglende overblik over lovgivning og regler

 

Behov for tilskudsfodring af primært kalve

 • Kalveskjul bør være tilladt. Svært at håndtere dyr på ekstensive arealer uden tilskudsfoder
 • Der mangler dokumentation for den skadelige effekt af at tilskudsfodre i begrænset omfang
 • Der mangler viden om muligheder for at søge dispensation for reglerne

 

Regler om læskure ved vintergræsning

 • Nye regler giver forvirring omkring, hvilke dyr der kan gå ude uden læskure om vinteren. På mange naturarealer, må der ikke opstilles læskure ad hensyn til anden lovgivning.

 

Økonomi i naturplejen

 • Hvordan får man en rentabel økonomi i naturpleje?
 • Tilskudssatserne bør øges, hvis naturplejen kun skal ske af hensyn til naturen og ikke for at sikre en kødproduktion.
 • Kræver god management ift. valg af dyr, arealer, beliggenhed af arealer, vinterfodring, staldomkostninger m.m. Vigtigt af få de gode eksempler fremhævet.

 

Manglende sammenhæng mellem målet med naturplejen og tilskudsordningerne

 • De nuværende tilskudsordninger til ”Pleje af græs- og naturarealer” er alt for generelle ift. målet med naturplejen. De samme regler og kontrol er gældende for alle naturtyper – uanset om der er tale om meget ekstensive arealer eller produktive arealer. Dermed er det ikke muligt, at lave en målrettet indsats mod pleje for særlige arter eller naturtyper.

Se dias fra mødet her

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 02-12-2013 Oprettet: 02-12-2013 Revideret: 02-12-2013

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Smitte og smittebeskyttelse
Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus.
11.03.20
Kvægkongres: Her de ti mest populære indlæg
Se hvilke ti indlæg, som fik flest tilmeldinger på Kvægkongres 2020
06.03.20
Kvægkongres: Laura vandt prisen som Årets kvægelev
For første gang blev prisen ’Årets elev i kvægbruget’ uddelt. Prisen skal sætte fokus på de mange dygtige elever i kvægbrug...
06.03.20
Kvægkongres: En landmand og CSR-direktøren i JYSK om at arbejde med bæredygtighed
Svineproducent Jonas Würtz og CSR-direktør Rune Jungberg Pedersen inspirerede med deres tilgang til at arbejde med bæredygt...
06.03.20