Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-08-2015

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 19-08-2014

Ny slagtepræmieordning kræver ny tilmelding

Der indføres en ny slagtepræmieordning fra januar 2015, som gælder frem til 2020. Alle, der ønsker præmien, skal tilmelde sig mellem 1. oktober – 31. oktober.


Hvis man ønsker at modtage den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude, skal man aktivt tilmelde sig ordningen.

Fra 1. januar 2015 indføres en ny støtteordning med slagtepræmie for kvier, tyre og stude.

Samtidig ophører den hidtil gældende ordning om præmier for handyr. Den nye slagtepræmieordning gælder for årene 2015 – 2020. Slagtepræmien ydes inden for en årlig ramme på 180 mio. kr. Den årlige præmie pr. dyr afhænger af, hvor mange støtteberettigede dyr, der søges om præmie for i det enkelte år. 

Kræver tilmelding
Der er tale om en helt ny støtteordning, hvor der gælder andre støttebetingelser end under handyrordningen. Du er derfor ikke automatisk tilmeldt den nye ordning, selv om du er tilmeldt den gamle handyrordning. Alle, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude, skal altså tilmelde sig ordningen.

Hvis tilmeldingen skal gælde for hele 2015, skal tilmelding ske i oktober måned 2014. Fristen for tilmelding er den 31. oktober 2014.

Du skal tilmelde dig ordningen på et særligt skema via Fødevareministeriets Tast selv-service. Du finder skemaet her: www.naturerhverv.dk/tastselv 

Benyt NemID, der gælder besætningens CVR-nummer
Ved tilmeldingen bekræfter du, at du kender reglerne for slagtepræmieordningen, herunder at NaturErhvervstyrelsen kan foretage kontrol af præmiebetingelserne på din bedrift, og at du har pligt til at bistå ved gennemførelsen af kontrollen.

Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig slagtepræmieordningen med det samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVR-nummer.

Forsinket tilmelding på Fællesskema 2015
Hvis du ikke får tilmeldt dig senest den 31. oktober 2014, kan du tilmelde dig på Fællesskema 2015. Vi skal have modtaget dit Fællesskema med tilmeldingen senest den 18. maj 2015,

som er sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema for 2015. Tilmelding efter den 18. maj 2015 vil blive afvist.

Hvis du først tilmelder dig på Fællesskema 2015, kan du kun få slagtepræmie for dyr, der slagtes eller udføres til slagtning i et andet EU-land den 21. april 2015 eller senere.

Vær opmærksom på, at du skal indsende Fællesskema og tilmelde dig slagtepræmieordningen med det samme CVR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVR-nummer.

Hvis du har tilmeldt dig via Tast selv-service i oktober 2014, skal du ikke tilmelde dig igen på Fællesskema 2015. 

Betingelser for slagtepræmie

 • Du skal være tilmeldt ordningen for at få slagtepræmie. Tilmelding for 2015 skal ske via Fødevareministeriets Tast selv-service senest 31. oktober 2014.
 • Forsinket tilmelding kan ske på Fællesskema 2015, men så kan du kun få præmie for dyr, der slagtes eller udføres fra og med 21. april 2015.
 • Hvis du råder over landbrugsjord, skal du hvert år anmelde dine landbrugsarealer i Fællesskema. Det gælder også, selv om du ikke søger om støtte for arealerne.
 • Du kan få præmie for kvier under 16 måneder og tyre og stude under 30 måneder, der enten slagtes på et godkendt dansk slagteri eller udføres til slagtning i et andet EU-land.
 • Ved slagtning i Danmark, skal den slagtede vægt være på mindst 160 kg.
 • Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land, skal dyret være mindst 8 måneder gammelt.
 • Dyret skal have opholdt sig på din bedrift i en holdeperiode på mindst 2 måneder af de sidste 3 måneder før slagtning i Danmark eller udførsel til slagtning i et andet EU-land.
 • Dyret skal være korrekt identificeret med øremærker og korrekt registreret i CHR i hele holdeperioden.
 • Du skal have leveret mindst 5 præmieberettigede dyr til et dansk slagteri eller til udførsel til slagtning i et andet EU-land i kalenderåret.
 • Din samlede slagtepræmie skal for hvert år udgøre mindst 300 EUR (ca. 2.240 kr.), medmindre du får udbetalt støtte for mindst 2,00 ha efter grundbetalingsordningen det pågældende år.
 • Alle dyr, som i løbet af et kalenderår ville kunne opfylde præmiebetingelserne, men som ved en kontrol på bedriften ikke er korrekt identificeret og registreret, betragtes som dyr med fejl og vil medgå ved beregningen af afvigelser og sanktioner. Dette gælder også, selv om du ikke søger om støtte for dyret det pågældende år.
 • Når du er tilmeldt slagtepræmieordningen, bliver slagtning af støtteberettigede dyr på et godkendt slagteri i Danmark automatisk overført til NaturErhvervstyrelsen. Du skal altså ikke selv søge om støtte for de enkelte dyr.
 • Ved udførsel af dyr til slagtning i et andet EU-land gælder en særlig ansøgningsprocedure.

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 19-08-2014 Oprettet: 19-08-2014 Revideret: 19-08-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Per Spleth

HusdyrInnovation, Kødproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Slagtekalvestatistikken
Statistikken viser gennemsnit for den seneste måned og gennemsnit for de sidste 12 måneder
09.06.19
Slagtekalvestatistikken
Statistikken viser gennemsnit for den seneste måned og gennemsnit for de sidste 12 måneder
09.06.19
Slagtekalvestatistikken
Klik på race for at se statistikken, der viser gennemsnit for den seneste måned og gennemsnit for de sidste 12 måneder
09.06.19
Slagtekalvestatistikken
Statistikken viser gennemsnit for den seneste måned og gennemsnit for de sidste 12 måneder
09.06.19
Slagtekalvestatistikken
Statistikken viser gennemsnit for den seneste måned og gennemsnit for de sidste 12 måneder
09.06.19