Landmand-dk - Kvæg 

Oprettet: 15-10-2014

Naturplejen beskytter naturens guld

Med naturpleje bevarer vi den lille blå anemone, mariehøne-edderkoppen og alle de andre arter, som ellers ville forsvinde, og som gør vores natur rig og mangfoldig.


Hvis den blå anemone forsvinder fra sit voksested, kan der gå femhundrede til tusind år, før den er at finde der igen. Foto: Colourbox

Brændenælder har vi masser af. Det er nemlig stærke planter, som nemt spreder og breder sig. Den lille blå anemone derimod er afhængig af at sprede sine frø med myrer. Og hvis den forsvinder fra sit voksested, kan der gå femhundrede eller tusind år, før den er at finde der igen. Mariehøne-edderkoppen, som er meget sjælden i Danmark, er så uheldig, at den ikke kan sprede sig ved flyvning som andre edderkopper. Hvis den forsvinder fra et sted, er historien altså den samme som med den blå anemone. Og det er faktisk essensen i, at vi skal pleje naturen.

For de fleste af os vil gerne have en natur med en mangfoldighed af planter og dyr – også de følsomme og sjældne arter. Derfor er naturpleje vigtig. Med naturpleje sørger vi nemlig for at skabe levesteder for de arter, der ellers ikke ville være her. Arter, der er så følsomme, at de forsvinder, hvis vi ikke passer på dem. Det er typisk arter, som kun kan vokse eller leve få steder, og som er dårlige til at sprede sig. Med naturplejen prøver vi altså at prioritere det, der ikke bare kan erstattes. Man kunne sige, at det er ’naturens ’guld’, vi passer på. 

Kvæg er de bedste naturplejere
Når vi sætter kvæg ud at græsse på værdifulde naturarealer, plejer de naturen på den mest skånsomme måde. Dyrene går frit rundt og holder den stærke vegetation lav, så der kan komme lys og varme ned til de truede plante- og dyrearter ved jordbunden. Samtidig flytter de frø med sig rundt, så nye, vilde planter kan spire og bidrage til plante- og dyrelivet. Sammenlagt bør 342.000 hektar i Danmark naturplejes, hvis arealerne ikke skal gro til. Men i øjeblikket er det kun omkring halvdelen, som bliver plejet. Ved at købe kød fra dyr, der har græsset på naturarealer, kan man hjælpe landmanden med at gøre naturpleje til en bedre forretning. Det kan nemlig være svært for ham at få naturplejen til at løbe rundt, blandt andet fordi det drejer sig om relativt få dyr på ofte svært tilgængelige arealer. Og hvis det bliver mere rentabelt, vil flere landmænd gå ind i naturplejen.

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 15-10-2014 Oprettet: 15-10-2014 Revideret: 15-10-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20
Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og ti...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20