Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 24-10-2017

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 24-10-2014

Aflivning af myter om hentekøer

Stort tidsforbrug på at hente køer til robotten skyldes hverken kotrafik, ydelse, belægningsgrad etc. Derimod handler det primært om management, viser en undersøgelse.


Hentekøerne venter på at blive malket.
Foto: VFL, Kvæg

I 2011 blev der lavet et tidsstudie på 25 AMS bedrifter, som viste, at mange AMS bedrifter bruger meget tid på at hente køer til robotterne. Eksempelvis var den gennemsnitlige tid, som blev brugt i besætninger med 80 – 150 køer, fire timer pr. dag (Tabel 1). I 2013 blev dette tidsstudie fulgt op med en spørgeundersøgelse om, hvor mange køer der hentes på bedrifterne hver dag, og hvor mange gange, der hentes køer (Tabel 2 og 3). Det viste sig bl.a., at 73 pct. af besætningerne hentede køer to gange dagligt, mens 20 pct. hentede tre gange dagligt. Der er med andre ord ingen tvivl om, at der bruges megen tid på at hente mange køer til robotten i de danske kvægstalde. Hvad grunden til dette er, har skabt mange fordomme og myter. Eksempelvis at mange hentekøer kan tilskrives ydelse, kotrafik, belægningsgrad o. lign. I analysen fra 2013 så man derfor også på, om der var en sammenhæng mellem antallet af hentekøer og

 • Ydelsen
 • Staldindretningen
 • Antal af sengebåserækker
 • Antallet af ædepladser
 • Belægningsgraden
 • Ko-trafikken
 • Placeringen af robotterne.

Konklusionen var, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de forskellige parametre og antallet af hentekøer. I de samme staldsystemer kan der både forekomme mange hentekøer og få hente køer. Ligeledes kunne man se, at ydelsen ikke hænger sammen med det antal gange, køerne bliver hentet. Der blev heller ikke set nogen sammenhæng mellem belægningsgraden i stalden og kapaciteten pr. robot. 

Det handler om management
Derfor har myterne ingenting på sig. Det handler derimod om management, hvor 20 % afhænger af stalden, og 80 % hænger sammen med den daglige drift. Og det er vigtigt, at man holder sig for øje, at køerne ikke yder mere ved at blive hentet mange gange. Tvært imod viste spørgeundersøgelsen, at det er vigtigt, at køerne får ro og finder deres egen rytme, at man ikke forstyrrer i løbet af dagen, men derimod har fokus på at få dem lært godt op, så de kommer godt fra start.

De bedrifter som mestrede mangament bedst havde følgende fælles målsætninger:  

 • Sørg for god opstart med tilvænning til robotten i starten
 • Lad køerne vise, at de selv kan komme til robotten
 • Giv køerne ro, forstyr dem mindste muligt i løbet af dagen
 • Tænk over, hvilken robot der spærres af til hentekøerne
 • Standardiser, hvilke køer der skal hentes, så det gøres ens hver gang
 • Minimer klovproblemer
 • Hent de rigtige køer
 • Afstem foderet, undgå sortering
 • Undgå at de skal stå op for længe af gangen
 • Undgå overbelægning i sengebåsene
 • Find ud af, hvor mange hentekøer, der passer ind bedriftens system  

Tabel1:

AMS hentekøer Gennemsnit pr. dag Timer 25 % laveste 25 % højest
80-150 årskøer 249 minutter Ca. 4 timer 162 minutter 316 minutter
150-300 årskøer 271 minutter Ca. 4½ time 132 minutter 373 minutter

Tabel 2:

Antal bedrifter Hentekøer pr. robot pr. dag
15 0 - 5
25 6 - 10
11 11 - 15
7 16 - 20
1 Over 20

Tabel 3:

Antal af hentninger om dagen 

 • 73 % hentede 2 gange om dagen
 • 20 % hentede 3 gange om dagen
 •   7 % hentede 4 gange om dagen

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 18-10-2015 Oprettet: 24-10-2014 Revideret: 24-10-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19
Sådan går du fra mikromanagement til ledelse
Hvis du har svært ved at uddelegere, eller hele tiden vil kontrollere dine medarbejdere på bedriften, er der tale om mikrom...
08.08.19
Working in Denmark
En letlæst "pixibog" på engelsk om kulturforskelle du som udenlandsk medarbejder kan støde på i Danmark.
28.05.19
48 spørgsmål - indenfor 48 timer
Sådan kommer din udenlandske medarbejder bedst fra start.
24.05.19
Find det rette ledelsesværktøj
Mangler du inspiration til, hvordan du undgår, at der bliver lavet fejl? Hvordan du hurtig og korrekt oplærer dine nye...
23.05.19