Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 28-11-2014

Avl efter stærkere ungdyr

NAV har netop indført et nyt avlsværdi-indeks for overlevelse hos kvier og ungtyre i opdrætsperioden. Med det nye indeks avles der efter bedre overlevelse fra fødsel til afgang hos både kvie- og tyrekalve.


I første omgang vil indekset kun blive offentliggjort for afprøvede tyre, men i 2015 vil det også være tilgængeligt for genomisk testede ungtyre.

Kalve og ungdyr, som dør i opdrætsperioden, forringer det økonomiske resultat. Det skyldes, at en høj dødelighed eksempelvis resulterer i færre kvier til udskiftning eller slagtning, samt højere dyrlæge omkostninger. Samtidig er det også et problem i forhold til dyrevelfærd. I mange år har der været beregnet avlsværdier for overlevelse ved fødslen, og senere i dyrets liv har holdbarhedsindekset afspejlet overlevelse hos malkende køer. Med det nye indeks for ungdyroverlevelse avles der efter bedre overlevelse fra fødsel til afgang hos både kvie- og tyrekalve.

Indeks for ungdyroverlevelse offentliggøres på ”NAV søgning på tyre”. Senere i 2015 skal det diskuteres, om indekset skal indgå i NTM. 

To perioder for kvier og ungtyre
I indeks for ungdyroverlevelse indgår registreringer fra både kvier og ungtyre. For tyrene er det overlevelse op til seks måneder. Det skyldes, at når tyre bliver ældre end seks måneder slagtes en stigende andel. For kvier, er det overlevelse op til 15 måneder. Når kvier bliver ældre end 15 måneder, vil en andel blive eksporteret eller slagtet på grund af eksempelvis reproduktionsproblemer. 

For både kvier og tyre er opdrætsperioden opdelt i to dele. Den tidlige periode er fra dag et til dag 30 efter fødslen, mens den sene periode er fra dag 30 efter fødsel til hhv. dag 184 for tyre og dag 458 for kvier. Den vigtigste årsag til, at opdrætsperioden er delt i to, er, at den avlsmæssige sammenhæng mellem de to perioder er moderat (0,5). Det indikerer, at det er forskellige gener, der påvirker overlevelse af kalve, der er få uger gammel, og kalve, der er flere måneder gammel. Dette kan forklares med, at kalves dødsårsag er forskellig afhængig af alderstrin, og det derfor er forskellige dele af kalvens immunsystem, der er involveret.  

En anden grund til en opdeling af opdrætsperioden er, at en meget stor del af tyrekalve flyttes til slagtekalveproducenter, og nogle af kvierne flyttes til kviehoteller omkring dag 30 efter fødsel. Opdeling af opdrætsperiode gør det muligt, at foretage en mere korrekt justering for besætningsmiljø. 

Fra Danmark og Finland indgår registreringer fra både ungtyre og kvier i avlsværdivurderingen, mens der kun er registreringer fra kvier fra Sverige. 

Lav arvbarhed men stor variation
Arvbarhederne for de to tidsperioder hos ungtyre og kvier er lave (1-3 %). Afprøvede tyre har dog store afkomsgrupper, hvilket betyder, at de opnår høje sikkerheder på avlsværditallene. Information om overlevelse for ungtyre og kvier har allerede været opsamlet i mange år. Der er derfor et solidt grundlagt for beregning af genomiske avlsværdital. 

Der er store forskelle i overlevelsesprocenter mellem afkom efter gode og dårlige insemineringstyre. Dette betyder, at det er muligt at avle for bedre overlevelse og dermed opnå genetisk fremskridt. I tabel 1 er vist eksempel på afkommets overlevelse hos to tyre. Tabellen viser, at en meget større del af kalvene efter den gode tyr overlever sammenlignet med kalvene efter den dårlige tyr. Dette afspejles også i indekset for ungdyroverlevelse, hvor den gode tyr får 124, mens den dårlige tyr får 76. 

Tabel 1. Eksempel på forskelle i andel af kalve som overlever for to tyre

  God tyr Dårlig tyr Forskel i overlevelse (%)
Antal kalve Overlevende (%) Antal kalve Overlevende (%)
Kvier, tidlig periode 3.400 97,9 4.300 97,0 0,9
Kvier, sen periode 2.200 98,5 4.200 94,6 3,9
Tyre, tidlig periode 2.100 97,2 4.400 95,1 2,1
Tyre, sen periode 2.000 97,1 4.100 91,6 5,5

 

Konstant avlsmæssigt niveau
Det avlsmæssige niveau for overlevelse hos ungdyr har været ret konstant eller svagt ugunstigt i de seneste 20 år (figur 1).  

Figur 1. Avlsmæssig udvikling i ungdyroverlevelse for røde racer, Holstein og Jersey tyre fra 1996-2011

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 24-11-2015 Oprettet: 28-11-2014 Revideret: 28-11-2014

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19
Hitliste med X-indekser - november 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.11.19