Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 12-12-2014

Korrekt dimensionering af vandforsyning til malkekvæg

I en besætning med 425 køer er en vandforsyning på mindst 42,5 liter pr. minut det optimale. Det er konklusionen på en FarmTest, hvor vandforsyningen er blevet testet i fire malkekvægsbesætninger.


Drikkevandskar placeret over repos, så køerne ikke gøder i karret.

Tilstrækkeligt med vand til malkekøerne er afgørende for både velfærd, ydelse og sundhed. Derfor er det vigtigt, at der er den rette dimensionering af vandforsyningsanlægget, så der ikke opstår vandmangel ved spidsbelastninger. Det kan f.eks. være lige efter malkning, eller når malkeanlægget forbruger vand til vask, hvilket for ejendomme med malkerobotter, kan ske flere gange i døgnet. I Danmark har malkekøer typisk behov for 90-150 liter vand pr. døgn. Den daglige vandoptagelse afhænger af lufttemperatur, mælkeydelse og fodring. Fodermidler med et højt vandindhold nedsætter behovet for drikkevand.

Vandflow altid mindst 20 liter pr. minut
Med henblik på korrekt dimensionering af vandforsyningen har VFL, Kvæg foretaget en FarmTest i fire malkekvægsbesætninger. Konklusionen på testen er, at der pr. malkeko skal være et teoretisk vandflow på 0,1 liter pr. minut. Da køer har en meget individuel drikkehastighed, varierende fra 5 til 20 liter pr. minut, vil det som regel være hensigtsmæssigt at sikre minimum 20 liter pr. minut.

Drikkekar frem for drikkekopper
Generelt anbefales drikkekar frem for drikkekopper, fordi drikkekar bedst tilgodeser koens naturlige drikkeadfærd. Endvidere bør drikkekarrene placeres over en repos, så risikoen for gødning og urin i vandet er minimal. Det er vigtigt ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, men betyder også, at der ikke et større vandforbrug til hyppigere rengøring pga. gødningsforurening af vandet. Endvidere indeholder drikkekar en vis bufferkapacitet.

Læs mere her 

 

Vær opmærksom på regel vedr. vandkar jævnfør
Lov om hold af malkekvæg 
 

  • Der skal pr. 1. juli 2012 være fri adgang til vand fra vandspejl. Ved brug af drikkekar må der højst være 10 køer pr. meter drikkekar
  • For bedrifter etableret før 1. juli 2010, gælder reglen pr. 1. juli 2024.  
 

 

 

Sidst bekræftet: 28-11-2018 Oprettet: 12-12-2014 Revideret: 12-12-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19