Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 27-04-2015

Nitrat i foderet banker køernes metanudledning i bund

En reduktion af køernes udledning af metan på op til 23 procent ved tilsætning af nitrat til foderet overgår langt tidligere resultater af forsøg med klimavenlig fodring.


Hvis der kommer et lovkrav om at landbruget skal reducere metanudledningen, vil nitrat i foderet til kvæg være et effektivt redskab.

At fodre sine køerne med nitrat ligger måske ikke lige for. Ikke desto mindre er det præcis hvad forskere ved Aarhus Universitet har gjort i bestræbelserne på at finde metoder til at reducere kvægets udledning af metangas og dermed gøre dansk kvægproduktion mere miljøvenlig. Og det opsigtsvækkende resultat, de har opnået er, at tilsætning af nitrat reducerer koens udledning af metan med op til 23 pct. vel at mærke uden, at det går ud over omsætningen i vommen eller koens sundhed. 

”Det er virkelig en reduktion, der rykker, og betydeligt højere end det vi tidligere har opnået ved at ændre på f.eks. fedtindhold, fedttype, grovfodertype og grovfoder-kraftfoderforhold,” forklarer seniorforsker Peter Lund, Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for forsøget. 

Ingen effekt på sundhed og produktion
Metan dannes som en naturlig del af den mikrobielle omsætning af foderet. Når bakterier nedbryder kulhydrat i vommen dannes bl.a. brint og kuldioxid. Disse to stoffer omdannes af specielle mikroorganismer – metanogener – til drivhusgassen metan.
”Men ved tilsætning af nitrat til foderet viser det sig, at brinten for en stor del i stedet bliver brugt til at omdanne nitrat til ammonium, og dermed reduceres mængden af metan. Som en sidegevinst kan ammonium anvendes af vommen mikroorganismer til opbygning af mikrobielt protein,” forklarer Peter Lund. Indholdet af nitrat i rationen havde i forsøget ingen effekt på fordøjeligheden af næringsstofferne, og når køerne blev tilvænnet nitrat over en lille uges tid, blev foderoptagelsen heller ikke reduceret. Nitrat havde ingen betydende effekt på mælkens indhold og sammensætning eller dyrets sundhed. 

Endnu ikke i handelen
Det er dog ifølge Peter Lund ikke sådan, at alle landmænd fra i dag bare kan gå i gang med at tilsætte nitrat til foderet.
”Der er ikke noget kommercielt fodermiddel med nitrat på markedet endnu. Der er et hollandsk firma, som er på vej med et, men eftersom nitrat er dyrere end urea, er der indtil videre heller ikke noget umiddelbart incitament i det for landmændene. Men hvis der kommer et lovkrav om at landbruget skal reducere metanudledningen, så er nitrat i foderet et meget effektivt virkemiddel,” mener Peter Lund.

 

FAKTA om metan
Metan er en potent drivhusgas, som påvirker klimaet 28 gange så meget, som kuldioxid. Metan fra husdyrenes fordøjelse udgør cirka en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug, og hertil bidrager køerne med mere end halvdelen. Derfor forskes der intenst i nye fodringsstrategier, som kan nedbringe køernes metanudledning og samtidig optimere mælkeproduktionen.  

 


Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 12-04-2019 Oprettet: 27-04-2015 Revideret: 27-04-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægkongres 2020 – sæt kryds i kalenderen
15. januar åbner tilmeldingen til næste års kvægkongres 24.-25. februar.
13.12.19
Kobidraget stiger med 3 kr.
DMS skal fortsat være det samlende værktøj for landmandens produktionsstyring og bl.a. gøres mere intuitivt at bruge. Det f...
13.12.19
Kvægnyt nr. 23 - 2019
Læs om: Sådan kan du hente store besparelser i malkestalden; Brug af kønssorteret sæd er en fordel ved forlænget laktation;...
13.12.19
Årets julegave?
Ny bog om dyrevelfærd og etik
13.12.19
Mælkeproducent: Jeg fatter ikke hvorfor ikke alle bruger genomisk test
Ifølge mælkeproducent Torben Strandhave er brugen af genomisk test en hurtig, nem og billig vej til at forbedre besætningen...
13.12.19