Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 29-04-2015

Fiber er super strøelse men kræver fokus på yversundheden

Fiber er billigt og godt for køernes ben og haser. Udfordringen ligger i yversundheden. Det viser en ny FarmTest.


Køer er meget rene, når der strøes med fiber. Hårafslid og hævelser på ben ses meget sjældent. 

Kvægbrugere er begejstrede for at anvende fiber som strøelse. Det er den korte konklusion på en FarmTest, som SEGES har foretaget. Tre fjerdedele af de deltagende landmænd synes fiber er fremragende eller særdeles godt, en fjerdedel at det er godt. Deres begrundelse er, at fiber giver et blødt leje, rene køer, er blid mod haserne og ikke mindst at det er billigt. Udfordringen med fiber ligger ifølge deltagerne i yversundheden. 

Fantastisk leje
”Fiber giver et blødt og eftergivende leje, og da fiber er billig i brug, er der er mulighed for at bruge meget af det,” forklarer konsulent Anne Marcher Holm, SEGES, som har foretaget FarmTesten i samarbejde med bygningskonsulent Robert Pedersen, LandboThy. Hun tilføjer, at alle landmændene, som deltog i testen, havde oplevet en reduktion i antallet af hævelser og trykninger på haser samt mængden af hårafslid, efter at de havde skiftet til fiber. 

Kræver fokus på yversundheden
Seks af kvægbrugerne i FarmTesten oplevede uændret eller bedre yversundhed efter brug af fiber. På fire af disse bedrifter faldt celletallet i en to års periode efter opstart med fiber. Fem af de elleve bedrifter oplevede imidlertid enten flere problemer med yversundheden eller var usikre på, om fiberen påvirkede yversundheden.
”Det gennemsnitlige celletal for alle bedrifterne er dog ens for året inden opstart med fiber, når vi sammenligner med året efter opstart med fiber, ” forklarer Anne Marcher Holm.
”Samtidigt kan vi se, at for seks af de syv bedrifter, der anvender tilsætningsmiddel til fiberen, er celletallet steget. Men hvorvidt tilsætningsmidlet har indflydelse, er uvist,” lyder det fra konsulenten.

Kvægbrugerne i FarmTesten vurderer, at udtørring af fiberen i sengebåsen er vigtigt i forhold til at kontrollere yversundheden.
”Man bør dog også være opmærksom på, at yversundheden er en balance mellem smittetryk og modstandskraft hos køerne,” forklarer Anne Marcher Holm.
”Derfor skal man f.eks. undgå at starte med fiber i en periode, hvor dyrenes modstandskraft er svækket fx pga. fodringen eller staldskifte,” forklarer hun. 

250 kr. pr. seng pr. år
Den gennemsnitlige samlede pris på en fiberseparator inkl. pumpe og montering var i testen 315.000 kr. De samlede udgifter til separator inkl. forrentning, afskrivning og drift (vedligehold og strøm) er beregnet til 250 kr. pr. seng pr. år. Kvægbrugerne i testen anvender strømaskine til at udstrø fiber, og flere har hus over separatoren. De samlede udgifter til strømaskine og hus - inkl. forretning, afskrivning, vedligehold - er beregnet til 38 kr. pr. seng pr. år. 

Tilladelse
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er det tilladt at anvende fiber som strøelse. Men jævnfør husdyrloven vil enhver ændring i husdyrbruget kræve en miljøtilladelse. Imidlertid har forhold, der er af underordnet betydning, ikke nødvendigvis behov for miljøregulering. SEGES har testet fiber som strøelse. Testen viste en bagatelagtig forøgelse af ammoniakfordampningen. Vi anbefaler, at man kontakter kommunen og fremviser testrapporten og beder dem tage stilling til mulighederne for at anvende fiber.  

 
Fakta om fiber på bedrifterne
  • 11 bedrifter deltog i FarmTesten. Seks bedrifter med fiber på madrasser og fem med fiber i kummer.
  • Fiberen separeres enten med skruepresser eller tromlesi.
  • Tørstofprocenten bør være over 30 %.
  • Der anvendes i gennemsnit omkring 5 kg fiber pr. seng pr. dag – både på madrasser og i kummer. Madrasserne strøes dagligt, mens kummerne strøes en eller to gange i ugen.
  • Over halvdelen af bedrifterne blander et eller flere tilsætningsmidler i fiberen, fx kridt, hydratkalk eller Stalosan, for at mindske risikoen for problemer med yversundheden. Enkelte synes måske at se en effekt af kridt og hydratkalk på Klebsiella. 
 

 

Læs hele FarmTesten her

 

Sidst bekræftet: 16-04-2018 Oprettet: 29-04-2015 Revideret: 29-04-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19
Sådan implementerer du nye rutiner hos dine medarbejdere i malkestalden
Vejen til bedre yversundhed på bedriften kan kræve, at malkerne ændrer rutiner. Godt fællesskab kan hjælpe de nye malkeruti...
23.08.19