Feedback Form

  

Oprettet: 09-06-2015

Bøffer fra malkekvæg og kødkvæg påvirker klimaet forskelligt

Mens bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg, er kødkvægsbøffer gode for biodiversiteten.


I den ekstensive produktion med Skotsk Højlandskvæg er der en betydelig positiv påvirkning af biodiversiteten på grund af de store arealer, der afgræsses.

Produktion af oksekød påvirker både klimaet, miljøet og biodiversiteten. Men graden af påvirkning afhænger af, hvordan kødet produceres. Det skriver Aarhus Universitet i nyhedsbrevet ’Jordbrug og Fødevarer’. Forskere fra universitet har opgjort, hvordan de forskellige produktionssystemer hver især påvirker klimaet og miljøet. Det er sket som led i projektet ’Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning’, der gennemføres af Landbrug & Fødevarer.

Malkekvægsbøffer er mest klimavenlige
Resultaterne viser, at kalve- og oksekød fra malkekvæg påvirker klimaet mindre pr. kg kød end kød, der stammer fra kødkvægsproduktion. Produktion af kød fra malkekvæg udleder også færre næringsstoffer til miljøet pr. kg produceret kød. Omvendt er kød fra kødracerne bedre for biodiversiteten. Således er der iflg. forskerne et lille tab af biodiversitet, når der produceres oksekød af malkerace og en lille stigning i biodiversitet, når der produceres oksekød i et intensivt ammekvæg-system med Limousine. I den ekstensive produktion med Skotsk Højlandskvæg er der en betydelig positiv påvirkning af biodiversiteten på grund af de store arealer, der afgræsses. Hvilket foder, der skal dyrkes, har også betydning for biodiversiteten. Generelt er der højere biodiversitet i flerårige græsmarker - især hvis de afgræsses - end i etårige afgrøder som korn.

Analysen viser yderligere, at for kød fra kalve og ungkvæg af malkekvægrace er klimaaftryk, næringsstofberigelse og energiforbrug kun cirka en tredjedel af det fra kødkvægskalve.

Læs mere om resultaterne her

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 26-05-2019 Oprettet: 09-06-2015 Revideret: 09-06-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Best practice routines with dairy towels
Dairy towels are crucial for good udder health. However, worn towels and washing at too low temperatures quickly transform ...
12.11.19
Turbo på udviklingen af digital foderstyring og grovfoderproduktion
Digitaliseringen i grovfoderproduktionen skal nu løftes helt op i sugerligaen med bl.a. inddragelse af kunstig intelligens.
01.11.19
International interesse for dansk sygdomsovervågning i kvægbruget
SEGES har jævnligt besøg fra udlandet – i sidste uge fra Irland. Dansk sygdoms-overvågning, sanerings-programmer og samarbe...
01.11.19
Kvægnyt nr. 20 - 2019
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
01.11.19
Surmælksprodukt mod E. coli og salmonelladiarré hos kalve
Nyt udviklings- og forskningssamarbejde skal udvikle en cocktail af mælkesyrebakterier mod kalvediarré, som landmanden selv...
01.11.19