Feedback Form

  

Oprettet: 09-06-2015

Bøffer fra malkekvæg og kødkvæg påvirker klimaet forskelligt

Mens bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg, er kødkvægsbøffer gode for biodiversiteten.


I den ekstensive produktion med Skotsk Højlandskvæg er der en betydelig positiv påvirkning af biodiversiteten på grund af de store arealer, der afgræsses.

Produktion af oksekød påvirker både klimaet, miljøet og biodiversiteten. Men graden af påvirkning afhænger af, hvordan kødet produceres. Det skriver Aarhus Universitet i nyhedsbrevet ’Jordbrug og Fødevarer’. Forskere fra universitet har opgjort, hvordan de forskellige produktionssystemer hver især påvirker klimaet og miljøet. Det er sket som led i projektet ’Vurdering af kalve- og oksekøds samlede miljøbelastning’, der gennemføres af Landbrug & Fødevarer.

Malkekvægsbøffer er mest klimavenlige
Resultaterne viser, at kalve- og oksekød fra malkekvæg påvirker klimaet mindre pr. kg kød end kød, der stammer fra kødkvægsproduktion. Produktion af kød fra malkekvæg udleder også færre næringsstoffer til miljøet pr. kg produceret kød. Omvendt er kød fra kødracerne bedre for biodiversiteten. Således er der iflg. forskerne et lille tab af biodiversitet, når der produceres oksekød af malkerace og en lille stigning i biodiversitet, når der produceres oksekød i et intensivt ammekvæg-system med Limousine. I den ekstensive produktion med Skotsk Højlandskvæg er der en betydelig positiv påvirkning af biodiversiteten på grund af de store arealer, der afgræsses. Hvilket foder, der skal dyrkes, har også betydning for biodiversiteten. Generelt er der højere biodiversitet i flerårige græsmarker - især hvis de afgræsses - end i etårige afgrøder som korn.

Analysen viser yderligere, at for kød fra kalve og ungkvæg af malkekvægrace er klimaaftryk, næringsstofberigelse og energiforbrug kun cirka en tredjedel af det fra kødkvægskalve.

Læs mere om resultaterne her

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 26-05-2019 Oprettet: 09-06-2015 Revideret: 09-06-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19