Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 29-06-2015

For lang fortørring øger risikoen for tab i ensilagen

Dagene er lange, og temperaturen stigende. Derfor kan fortørringen gå langt hurtigere end forventet. Og bliver græsset for tørt, går det ud over ensilagens kvalitet.


Det kræver stor præcision at opnå den korrekte tørstofprocent. Foto: Peter Hvid, SEGES

”Høstarbejdet med 2. slæt græs er i fuld gang, og jeg har set nogle eksempler på, at det er gået helt galt med fortørringen den seneste uge,” fortæller konsulent Peter Hvid, SEGES og henviser til, at det skårlagte græs i nogle tilfælde har ligget for længe til fortørring.

”Jeg har oplevet flere landmænd, som har glemt at tage højde for, at dagene lige nu er meget lange, og at temperaturen trods alt er stigende. Derfor har de ladet græsset ligge for længe, inden det blev snittet, og så ryger tørstofprocenten op over de 37,” fortæller han. Fortørring til et niveau på 32 til 37 pct. tørstof er ifølge Peter Hvid meget vigtig for både ensilagekvaliteten, foderværdien og foderoptagelsen. Derudover bevarer en hurtig fortørring en større mængde sukker i afgrøden. Sukker er næring til mælkesyrebakterierne, så ensileringsprocessen kan ske hurtigt og effektivt.

”Det vi ønsker er en hurtig fortørring, og at græsset bliver tilstrækkeligt tørt. Men det må heller ikke blive FOR tørt, fordi det øger risikoen for tab, dels på marken og dels i siloen i forbindelse med udtagning,” forklarer Peter Hvid. En beholdning med for stort tørstofindhold, bliver nemlig mere porøs, hvilket giver mere plads til luft og ilt inde i stakken mellem ensilagepartiklerne, og derved stiger potentialet for vækst af aerobe mikroorganismer med tab til følge.

Brug fortørringsprognosen
For at sikre sig en optimal fortørring anbefaler Peter Hvid derfor, at man bruger fortørringsprognosen. Prognosen tager udgangspunkt i vejrdata for det område marken ligger i, græsblanding, skårtype, forventet kg. tørstof pr. ha. og skårlægningstidspunkt.
”Det kan f.eks. betyde, at sammenrivning til brede skår skal ske allerede få timer efter skårlægning, hvorefter man så har et døgn til at få finsnittet græsset,” fortæller Peter Hvid. Indtastning i fortørringsprognosen tager maks. to minutter, men kan altså have afgørende betydning for ens vinterfodring. Du finder fortørringsprognosen her

Eksempel på indtastning i fortørringsprognosen:

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 27-06-2017 Oprettet: 29-06-2015 Revideret: 29-06-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20
Kvægkongresprogrammet er på trapperne
Vi håber, du vil give dig tid til at dykke ned i det og lade dig friste af de mange spændende foredrag og debatter.
10.01.20
Velkommen til et år med klima, økonomi og den gode fortælling i kvægbruget
Formand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm ønsker godt nytår med et par korte bud på, hvad de forventer, 2020 vil b...
10.01.20
Video: Sådan udtager du prøve til genomisk test
Det er nemt at bestille og udtage prøver til genomisk test. Se hvordan i denne video.
18.12.19