Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 13-11-2015

FarmTest: Succes med behandling af digital dermatitis

I en ny FarmTest har SEGES besøgt landmænd, der har succes med behandling af digital dermatitis. Få deres bedste råd, og lær af deres erfaringer.


Vask af klovspalten efter malkning er et af tiltagene, som landmændene i FarmTesten benytter til forebyggelse digital dermatitis. Foto: SEGES

Forebyggelse og behandling af klovsygdommen digital dermatitis er en arbejdsopgave, der fylder meget hos de danske mælkeproducenter. Derfor har SEGES i en FarmTest sat fokus på effektive tiltag mod lidelsen via interviews og besøg hos 19 mælkeproducenter, der efter deres klovbeskærers og egen opfattelse har succes med at forebygge og behandle digital dermatitis.  

Landmændenes indsats for at forebygge digital dermatitis kan opsummeres således:

 • Manuel klovspul i malkestalden efter malkning
 • Automatisk klovspul i malkerobotten efter malkning. Evt. med iblødsætning før malkning
 • Køer styres igennem klovvasker med hydratkalk efter hver malkning. Der skiftes vand hvert døgn.
 • God rengøring af sengebåse.
 • Har malkerobotter med klovvask.
 • Ugentlig desinfektion med Podocur ved fanggitteret.
 • Kvier ledes igennem tørdesinfektion med pH på 8,5 én gang ugentligt. Produktet bruges ligeledes i køernes sengebåse.
 • Gulvet ved kvierne skrabes ikke (der er ikke miljøkrav om skrabning) for at undgå der flyttes gødning med smittekilde fra køerne til kvierne
 • Klovvasker med roterende børster der rengør klovspalten.
 • Hydratkalk i klovbade 
Landmændenes indsats med behandling:
 • Rutinemæssig klovbehandling med forbindinger
 • Enkeltdyrsbehandling i malkestalden ved tegn på halthed

I forhold til regulær bekæmpelse af sygdommen var ingen af landmændene i tvivl: Digital dermatitis er kommet for at blive, og så må man finde de behandlingsrytmer, der passer bedst ind i de øvrige daglige arbejdsopgaver på ejendommen.  

Læs hele Farmtesten her  

 

Digital dermatitis er en smitsom betændelse i huden omkring klovene.
Den er typisk placeret i regionen mellem klovballerne, men kan også
ses for til på tåen umiddelbart over klovspalten. Sygdommen vurderes at optræde hos ca. 20 pct. af landets malkekøer. Der ses nedgang i ydelsen og i fertiliteten, og sygdommen har dermed stor økonomisk betydning for mælkeproducenterne.

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

   
Sidst bekræftet: 29-10-2018 Oprettet: 13-11-2015 Revideret: 13-11-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

Anlæg & Miljø, Anlæg & Produktionsstyring


Af samme forfatter

Melasse kan på sigt erstatte svovlsyre til ammoniakreduktion i kvægstalde
Resultatet af et nyt dansk forsøg tyder på, at melasse kan bruges til forsuring i stedet for svovlsyre. Der ses en ammoniak...
25.01.19
SEGES opsamler metan i mulehøjde
Forsøg skal reducere metan-udledningen fra kvægstalde med opsamling af koens udåndingsluft.
30.11.18
Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18