Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 01-02-2016

MRSA er ikke et problem i danske slagtekalvebesætninger

En ny undersøgelse fastslår, at MRSA kun findes sporadisk i danske slagtekalvebesætninger. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af stor udbredelse af MRSA i udenlandske slagtekalvebesætninger – bl.a. hollandske.

 
Kalvene renser sig for infektionen i løbet af forholdsvis kort tid.
 
SEGES Kvæg har i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet undersøgt forekomsten af MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus aureus) i dansk slagtekalveproduktion i 2015. Ved undersøgelserne er der kun fundet få inficerede kalve, og kalvene ser ud til at rense sig ret hurtigt for infektionen. Det ser således ud til, at MRSA kun har en meget begrænset udbredelse blandt danske slagtekalve, og at infektionerne er forbigående. Baggrunden for undersøgelsen er, at der i udenlandske undersøgelser, bl.a. fra Holland, er fundet høj forekomst af MRSA-bakterier blandt slagtekalve. Det skønnes, at op imod 80 % af de hollandske kalve er inficerede.

 

I 2010 blev 200 slagtekalve undersøgt af DTU Fødevareinstituttet i forbindelse med slagtning. Ved den lejlighed blev der ikke fundet kalve med MRSA. Den store opmærksomhed omkring MRSA i offentligheden sammenholdt med forekomsten i svinebesætninger og viden om hyppigheden i udenlandske slagtekalvebesætninger gjorde det imidlertid aktuelt at foretage endnu en undersøgelse blandt danske kalve. 

Lettet formand
Det er med stor lettelse, at formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Peder Philipp har modtaget resultatet af den netop afsluttede undersøgelse.

”Det er utroligt dejligt, at der er fundet så få tilfælde – og at dyrene renser sig hurtigt. Men derfor skal vi jo ikke bare læne os tilbage og lade stå til. Som branche har vi besluttet at vi ikke vil acceptere MRSA blandt vores dyr. Og derfor skal vi selvfølgelig fortsat arbejde på at finde ud af, om der er noget vi kan gøre anderledes for helt at undgå det,” lyder det fra formanden.  

Knap 650 kalve undersøgt
Undersøgelsen i 2015 er dels foretaget på dyr på slagterier, dels på kalve ude i slagtekalvebesætninger. I alt er 93 kalve er undersøgt i forbindelse med slagtning. Ingen af disse blev fundet positive for MRSA.

Næsten 550 kalve i forskellige aldersgrupper er undersøgt i 16 forskellige slagtekalvebesætninger.

Heraf blev 4 kalve fundet positive for MRSA. Tre kalve i en besætning og én kalv i en anden besætning. De MRSA-positive kalve var alle yngre kalve. Tre af dem var i mælkefodringsperioden.

De fire kalve blev undersøgt igen omkring en måned efter første prøveudtagning. Ved den gentagne prøve var alle fire kalve negative for MRSA. Det tyder på, at kalvene renser sig for infektionen i løbet af forholdsvis kort tid. Samme tendens til spontan helbredelse er tidligere fundet ved undersøgelse af mælkeleverende besætninger.  

80 producenter undersøgt
I forbindelse med besætningsbesøg og afholdelse af efterårsmøder for slagtekalveproducenter er omkring 80 slagtekalveproducenter blevet undersøgt. Heraf er 6 personer fundet positive for MRSA. Fire af disse personer havde udover slagtekalve kontakt til svinebesætninger eller mink.  

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dkSidst bekræftet: 17-01-2019 Oprettet: 01-02-2016 Revideret: 01-02-2016

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19