Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 20-12-2016

Halte køer er ikke kun gengangere

60-70 pct. af køerne var halte i løbet af otte måneder. Det viste systematiske halthedsvurderinger i to besætninger i 2016.

Når man observerer en halt ko i stalden, er det langt fra sikkert, at det er en af ’de gamle kendinge’, som altid skranter lidt og ofte bliver halt.

Systematiske halthedsvurderinger foretaget hver 14. dag gennem otte måneder i to gennemsnitlige DH-besætninger viser nemlig, at mere end to tredjedele af besætningernes køer var halte på et tidspunkt i perioden. Nærmere bestemt nåede mellem 63,8 % og 70,5 % af køerne både at være halte og raske i løbet af de otte måneder.

Den store andel af køer, der på et tidspunkt har været halte, overrasker dyrlæge Pia Nielsen, SEGES, der står bag undersøgelsen.

- Jeg havde forventet, at vi ville se omkring 25-30 % af køerne som halte på et tidspunkt i den otte måneders periode. At det er så stor en andel af køerne, der bliver halte, viser, at vi bliver nødt til systematisk at holde øje med alle køer i besætningen. Vi kan ikke nøjes med at koncentrere os om en særlig gruppe, som vi forventer, bliver halte gentagne gange, siger Pia Nielsen.

Tidlig behandling giver færre halte

Som en del af projektet Klovsundhed: målrettet og effektfuld rådgivning har SEGES hver 14. dag foretaget systematiske halthedsvurderinger af samtlige køer i to besætninger på hhv. 480 og 560 DH-køer. Køerne er blevet scoret på en fempunkts skala, og alle køer med en halthedsscore på 3 4 eller 5 er blevet behandlet. Dette har nedsat andelen af halte køer i begge besætninger.

- Vi ved, at hvis man finder køerne tidligt i deres halthedsforløb, og de behandles hurtigt, vil lidelsens længde og mængden af komplikationer blive færre. Og det har denne undersøgelse bekræftet, fortæller Pia Nielsen.
Til trods for forholdsvis tidlig behandling viser observationerne, at køerne i gennemsnit var halte i mere end fem uger i begge besætninger.

Klovregistreringerne i de to besætninger viste et billede, der er meget typisk for danske malkekvægsbesætninger. Før projektets start var der en forekomst på 3-6 % sålesår og 25-35 % digital dermatitis i begge besætninger. Det øgede fokus på behandling af halte køer betød en reduktion på ca. en fjerdedel i både digital dermatitis og sålesår i løbet af projektet.

Se her, hvordan du halthedsvurderer

 

 

De to besætninger

 • Den ene besætning var økologisk, den anden konventionel
 • Den ene malkede med AMS, den anden i malkestald
 • Begge besætninger var med Dansk Holstein
 • Dynamikken i halthedsobsrvationerne med en stor andel af køer, der på et tidspunkt var halte, lignede hinanden
 • Køerne blev halthedsvurderet hver 14. dag fra september 2015 til maj 2016
 
 

 

 

Halthedsdynamik i besætning 1:

 • 69,4% (402 dyr) er blevet halte på et eller andet tidspunkt i perioden. (Disse kan godt være skiftet tilbage til ikke-halt og evt. til halt igen)
 • 70,5% (408 dyr) er blevet raske på et eller andet tidspunkt i perioden. (Men kan godt væres skiftet til halt igen)
 • 3,1% (18 dyr) er blevet halte i perioden og derefter forblevet halte
 • 2,1% (12 dyr) er blevet raske i perioden og er derefter forblevet raske
 • 4,1% (24 dyr) er startet som halte og forblevet halte
 • 23,3% (135 dyr) er startet som raske og forblevet raske.

Halthedsdynamik i besætning 2:

 • 65,4% (418 dyr) er blevet halte på et eller andet tidspunkt i perioden. (Disse kan godt være skiftet tilbage til ikke-halt og evt. til halt igen. Se evt. enkeltdyrsplot)
 • 63,8% 408 dyr) er blevet raske på et eller andet tidspunkt i perioden. (Men kan godt væres skiftet til halt igen)
 • 2,8% (18 dyr) er blevet halte i perioden og derefter forblevet halte.
 • 4,4% (28 dyr) er blevet raske i perioden og er derefter forblevet raske
 • 4,5% (29 dyr) er startet som halte og forblevet halte
 • 27,2% (174 dyr) er startet som raske og forblevet raske. 
 

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 06-12-2017 Oprettet: 20-12-2016 Revideret: 20-12-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 14 - 2019
Reducer klimaaftryk og tjen flere penge; IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år; Bliv klo...
09.08.19
Små film lærer svenskerne om kød
Den svenske kødbranche, Svenskt Kött, har udviklet en digital grunduddannelse i håndtering og tilberedning af kød til forbr...
09.08.19
Bliv klogere på DMS-afregningsmodulet
Hvis du gerne vil vide mere om, hvad DMS-afregningsmodulet til kalve går ud på, er der hjælp at hente i både faktaark, film...
09.08.19
Kvægnyt nr. 13 - 2019
Læs bl.a. om: Madspild belaster klimaet mere end bøffer, Sikkerhed ved ensilagesiloen, Mælkeproducenter får stor værdi af s...
28.06.19
Dæk kun ensilagen med gode dæksider
Det er nu, du undgår metalrester i koens vom.
28.06.19