Landmand.dk Kvæg 

Oprettet: 04-10-2011

Baycox nu tilladt i slagtekalvebesætninger

Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen har vurderet, at Baycox Bovis må anvendes til behandling af coccidiose hos slagtekalve. Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt.


Selvom coccidiose i mange tilfælde forbindes med dårlig hygiejne, kan sygdommen sagtens optræde i veldrevne besætninger med god hygiejne.

Baycox har ifølge en EU-beslutning ikke tidligere kunnet anvendes til behandling af slagtekalve. Begrundelsen har været frygt for ophobning af uheldige miljøskadelige nedbrydningsprodukter i naturen. De danske myndigheder har nu vurderet, at Baycox på visse betingelser kan anvendes under danske produktionsforhold uden risiko for miljøet. Brugen af Baycox er blevet vurderet efter en række henvendelser fra både kvægbrugserhvervet og praktiserende dyrlæger. Og efter en ihærdig indsats fra Landbrug & Fødevarer, Kvægs side, er det nu lykkedes at få godkendt Baycox Bovis til behandling af coccidiose hos slagtekalve.

Coccidiose udgør et væsentligt sygdomsproblem i en række slagtekalvebesætninger. Selvom coccidiose i mange tilfælde forbindes med dårlig hygiejne, kan
sygdommen sagtens optræde i veldrevne besætninger med god hygiejne. Coccidiose overføres i en del tilfælde fra ko til kalv omkring kælvning, og kalvene kan således være smittede inden de ankommer til slagtekalveproducenten.

Baycox er det mest effektive middel til behandling af kalve med coccidiose. Det eneste behandlingsmæssige alternativ, der hidtil har været til rådighed til behandling i slagtekalvebesætningerne er sulfapræparater – altså antibiotika. Men behandling med sulfapræparater kræver relativt store mængder medicin og er langt mindre effektivt end Baycox. Da der fra mange sider er et stærkt ønske om at reducere forbruget af antibiotika i husdyrproduktionen, har der været et stærkt ønske om at kunne behandle med Baycox i stedet for.

Baycox kan anvendes, under følgende forudsætninger:

  • Må ikke anvendes til kalve, der vejer over 80 kg
  • Må ikke anvendes i slagtekalvebesætninger, hvor den gennemsnitlige alder ved slagtning er under 32 uger (ikke aktuelt under danske forhold)
  • Der foreligger dokumentation for, at gødningsundersøgelser fra et repræsentativt antal kalve påviser behandlingskrævende coccidiose (gødningsundersøgelserne skal være foretaget inden for de seneste 3 måneder)
  • Der iværksættes de nødvendige hygiejniske tiltag for at nedbringe smittepresset i besætningen.

Der er således lagt op til, at besætningsdyrlægen jævnligt foretager en faglig vurdering af, om behandlingen skal fortsætte, og om de iværksatte hygiejniske tiltag er tilstrækkelige.

Med tilladelsen til at bruge Baycox har slagtekalveproducenterne og deres dyrlæger fået et godt værktøj til at håndtere problemer med coccidiose.

 

Landmandsportalen Landmand.dk

Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 02-10-2018 Oprettet: 04-10-2011 Revideret: 04-10-2011

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19