Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-01-2020

Kvæg Fri 

Oprettet: 04-01-2010

Beregn prisen pr. foderdag på kviehotel

Hotelprisen for en kvie afhænger helt af forudsætningerne. Dansk Kvæg har udviklet et regneark, hvor du kan beregne, hvad det koster ud fra egne forudsætninger.

Ny side 1
     
Hvad skal det koste at have en kvie på hotel? Der er lige så mange rigtige svar på det spørgsmål, som der er kviehoteller. Det afhænger nemlig helt af forudsætningerne – f.eks foderprisen, udfodringsteknik, arbejdstid samt udgifter til stald og dyrlæge.

For at gøre det muligt at beregne prisen har Dansk Kvæg udviklet et regneark, hvor der tages hensyn til de faktorer, som spiller ind. Du kan hente regnearket her


Det nye regneark gør det muligt at sætte prisen pr. foderdag på kviehotel. Foto: Jens Tønnesen, DLM

Bemærk af regnearket består af to faner: En fane til beregning for stor race og en til beregning for Jersey. (vi anbefaler at du gemmer filen på din pc og herefter åbner den)

14,20 kroner pr. foderdag for kvier af stor race
I eksemplet nedenfor har vi ved hjælp af regnearket beregnet, hvad omkostningerne kan beløbe sig til. Fodringen af kvierne på hotellet planlagt efter kælvningsalder og -vægt på 24 måneder og 620 kg. Kvierne bliver passet på hotellet i alderen ½ - 22 måneder. Det vil sige, at kvierne ankommer i mælkefodringsperioden og hentes hjem ca. 2 måneder før forventet kælvning. Med disse og en række andre forudsætninger, som kan ses i tabel 2, beløber de samlede omkostninger sig i 9.289 kr. pr. "leveringsklar" kvie eller 14,20 kr. pr. foderdag (se tabel 1).


 

Kroner pr. kvie

Kroner pr. foderdag

Foder

4.419

6,76

Udfodringsteknik og lager

1.052

1,61

Arbejde

1.923

2,94

Stald (forrentning, afskrivning,
vedligehold og forsikring)

1.445

2,20

Dyrlæge

100

0,15

Avl

350

0,54

I alt

9.289

14,20

Tabel 1. Omkostninger til kvier i alderen ½ - 22 måneder (stor race)


Mål for kælvnings-

alder og -vægt

24 måneder og 620 kg

Foder

3697 FE
3,00 kr. /FE ½-3 måneder
1,10 kr./FE i 4-22 måneder

Udfodringsteknik og foderlager

0,30 kr. pr. FE

Dyrlæge

100 kr. pr. kvie

Avl

1,8 insemineringer pr. kvie

Arbejde

165 kr./time
2 minutter pr. dag for kalve ½ -3 måneder
1 minutter pr. dag for kvier 4-22 måneder

Stald

Værdisættes til 50 % af nypris
Nypris kalvestald: 5.000 kr. pr. plads
Nypris kviestald: 13.000 kr. pr. plads
Forrentning og afskrivning 8%
Vedligehold 3%
Forsikring 2%

Tabel 2. Forudsætninger for beregning af omkostninger til kvier i alderen ½ - 22 måneder. Omkostninger som fx klovbeskæring er ikke inkluderet i beregningerne.


Læs mere om regnearket og de enkelte forudsætninger i
KvægInfo nr. 2065


 

Sidst bekræftet: 21-12-2017 Oprettet: 04-01-2010 Revideret: 04-01-2010

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Foderkæden, Kvæg


Erik Bendix Jensen

Af samme forfatter

Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
NorFor og DMS kan nu medregne kulstofindlejring i jord samt arealbehov ved beregning af mælkens klimaaftryk
NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration, samt den del af mælkens klimaaftryk ...
03.12.19
Forblandinger og tilsætningsstoffer kræver HACCP
Oversigt over relevante tilsætningsstoffer, foderblandinger mv. i kvægbruget.
01.11.19
Fravænning af kalve baseret på kraftfoderoptagelse
Fravæn kalvene, når de æder mindst 1,5 kg starterblanding om dagen og gerne har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage.
17.10.19
Hold kalven varm så energien går til vækst
Jo koldere det er, jo mere energi skal kalven bruge på at holde varmen. Kompenser med mere mælk og brug evt. kalvedækkener,...
16.10.19