Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-09-2016

  

Oprettet: 18-09-2015

Den lavprævalente salmonella-zone udvides

Med en ny salmonellabekendtgørelse pr. 1. oktober udvides den lavprævalente zone til at omfatte områder i Jylland. Desuden træder en række andre ændringer i kraft, som vil øge smittebeskyttelsen i niveau 1-besætningerne.

En ny salmonellabekendtgørelse træder i kraft den første oktober. Bekendtgørelsen indebærer blandt andet, at den lavprævalente salmonella-zone udvides. At det kan lade sig gøre, skyldes et fortsat faldende antal af smittede besætninger. Antallet af malkekvægsbesætninger med salmonella er nu nede på 5,2 pct. Til sammenligning var tallet 15,7 pct., da den landsdækkende salmonellaindsats i kvægbruget startede i 2007. De kødproducerende besætninger er nede på 2 pct. Målet er som bekendt et salmonellafrit kvægbrug i 2016.

”Det er meget positivt, at der fortsat bliver færre og færre smittede besætninger, og det er også det, der gør, at vi nu har et område i Jylland med så få salmonellabesætninger, at vi kan udvide den lavprævalente zone,” fortæller dyrlæge Erik Rattenborg, SEGES.

For at et område kan inddrages i den lavprævalente zone skal der være tale om et større sammenhængende område med ganske få eller ingen besætninger smittet med salmonella. Hidtil har den lavprævalente zone omfattet Fyn, Sjælland og øerne, men udvides pr. 1. oktober med områderne nord for Limfjorden inklusiv Mors samt den midterste del af Østjylland omfattende en bue ind i landet fra Randers Kommune til Haderslev Kommune med Ikast-Brande Kommune som den vestligste. Formålet med zonerne er at inddæmme de smittede områder, så smittespredningen begrænses, og besætningerne i niveau 1 beskyttes bedst muligt.

Kræver større opmærksomhed ved handel
Reglerne for den høj- og lavprævalente zone er sådan, at det ikke er tilladt at flytte dyr fra den højprævalente til den lavprævalente. Udvidelsen betyder dermed, at landmændene i de nye lavprævalente områder vil kunne sælge dyr til hele landet, mens markedet for landmænd i den højprævalente zone tilsvarende bliver mindre.

Adskillelsen af zonerne er defineret af kommunegrænser. Men med inddragelsen af de nye områder er zonerne imidlertid knapt så enkelt defineret som hidtil, hvor alt vest for Fyn og Sjælland tilhørte den højprævalente zone.

”Hvis man bor i det lavprævalente område, skal man derfor være ekstra opmærksom på, hvor dyrene stammer fra, hvis man køber ind. Tilsvarende skal man være opmærksom på, hvor dyrene skal hen, hvis man sælger dyr fra det højprævalente område,” understreger Erik Rattenborg. Han tilføjer desuden, at man skal huske at overholde 7/30-dages reglen.

Hvis man har dyr i begge zoner
De bedrifter (cvr-numre), som har ejendomme i begge områder, kommer til at tilhøre det lavprævalente område med samtlige ejendomme. De fleste er i niveau 1, men enkelte er i niveau 2. En niveau 2-ejendom i et lavprævalent område kommer under offentligt tilsyn. Offentligt tilsyn indebærer, at ejendommen pålægges restriktioner af Fødevarestyrelsen – det vil bl.a. sige forbud mod salg af levedyr undtagen til eksport.

Undtagelser
Hvis man allerede har en kontrakt om afgræsning i et Natura 2000-område, kan man godt flytte dyr fra det højprævalente område til det lavprævalente – indtil kontrakten udløber.

Hvordan man skal forholde sig, hvis man har en kontrakt med et kviehotel, og zoneændringen omfatter enten kviehotellet eller egen ejendom, er endnu ikke fastsat. Men det vil, iflg. Erik Rattenborg, være på plads, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Læs også:

Øget overvågning skal styrke smittebeskyttelsen

Salmonellafrihed giver bedre bundlinje

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 17 - 2015

  

Sidst bekræftet: 18-09-2015 Oprettet: 18-09-2015 Revideret: 18-09-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20
Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og ti...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20