Feedback Form

  

Oprettet: 13-01-2017

Mælkeproducenter havde færre uheld med antibiotika i 2016

Mælkeproducenterne er blevet bedre til at undgå uheld med antibiotika i mælken.

I 2016 påviste mejerierne antibiotika i 136 mælkeprøver. Det er betydeligt færre påvisninger end i 2015, hvor tallet var 170.

”Det er en god udvikling. Men det er selvfølgelig ikke godt nok, før vi ingen påvisninger har overhovedet,” lyder det fra afdelingsleder Snorri Sigurdsson, SEGES. Han oplever da også, at forebyggelse af antibiotikauheld er et område, som mælkeproducenterne har stigende fokus på.

”Og det er meget forståeligt. Uheld koster ikke bare den enkelte mælkeproducent dyrt fx i kasseret mælk, men er jo også rigtig skidt for erhvervets image,” forklarer han.

I alt blev der i 2016 analyseret 196.013 prøver. De 136 påvisninger udgør således 0,069 pct. 

Går galt i travle perioder

Flest antal påvisninger sås i månederne august og september, hvor der var hhv. 19 og 16 tilfælde. Der var færrest påvisninger i november med i alt 6, mens december havde dobbelt så mange.

”Tallene falder godt i tråd med tidligere år, hvor vi også har set stigning i antallet af uheld i perioder med travlhed i forbindelse med markarbejde og ferietid,” forklarer Snorri Sigurdsson.

Mangelfuld mærkning og indtastning

Når der påvises antibiotika i en prøve, kobles en kvalitetsrådgiver på med henblik på at påvise, hvor fejlen er sket, og hindre at uheldet sker igen. I 2016 var den hyppigste fejl, ligesom tidligere år, utilstrækkelig mærkning af en ko i behandling, som derfor blev malket med. Ligesom tidligere år var robotbesætninger igen overrepræsenteret i statistikken.

”I robotbesætningerne finder vi sjældent tekniske fejl som årsag til antibiotikauheld, men oftest fejl ved indtastning af den ko, som skal malkes fra,” forklarer afdelingslederen. Han opfordrer producenterne til at have fokus på følgende punkter:

  • Adskil behandlede og raske køer
  • Mærk goldkøer og lakterende køer
  • Gør behandlede køer/goldkøer synlige for malker
  • Korrekt framalkningsudstyr og rengøring af malkeudstyr
  • Sikre indtastningsprocedurer i AMS-besætninger.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 1 - 2017

Sidst bekræftet: 30-12-2018 Oprettet: 13-01-2017 Revideret: 13-01-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19