Feedback Form

  

Oprettet: 28-08-2018

Afrikansk Svinepest: Undgå import af grovfoder fra Østeuropa

Du bør ikke importere hø, halm, ensilage, wrap, roer og frisk græs fra områder i nærheden af Afrikansk Svinepest.

Af Bent Nielsen, SEGES og Jan Dahl, Landbrug & Fødevarer

Du bør ikke importere hø, halm, ensilage, wrap, roer og frisk græs fra områder ramt af Afrikansk Svinepest eller områder i nærheden, uanset om brugen er til svin, kvæg, fjerkræ, heste, får, geder mv. Sådanne fodermidler eller strøelse må under ingen omstændigheder forefindes på ejendomme, hvor der er grise.

Importerede råvarer i form af majs, hvede, byg og andre kornsorter udgør derimod ikke en smittekilde for Afrikansk Svinepest. Du kan derfor roligt importere disse – også fra Østeuropa.

Tørken har skabt behov

Den langvarige tørke i sommeren 2018 har resulteret i et historisk lavt høstudbytte for danske landmænd og dermed skabt et øget behov for import af husdyrfoder til landbrugets dyr. Der vil primært være behov for import af foderkorn og kernemajs, men det er også tilladt at importere hø, halm, wrapfoder, ensilage mm.

Østeuropa har traditionelt haft en stor produktion af disse varer og har udbudt varerne til attraktive priser og af god kvalitet. Det er derfor naturligt, at en del større foderfirmaer, landmænd og øvrige husdyrejere nu undersøger mulighederne for at indkøbe foder fra Østeuropa.

Afrikansk Svinepest ude af kontrol i Østeuropa

Desværre er Østeuropa hårdt ramt af et stadigt mere omfattende udbrud af Afrikansk Svinepest blandt både vildsvin og tamsvin.

I august 2018 er der Afrikansk Svinepest i:

 • Estland
 • Letland
 • Litauen
 • Polen
 • Hviderusland
 • Rusland
 • Ukraine
 • Moldavien
 • Tjekkiet
 • Ungarn
 • Rumænien.

Sygdommen er ikke under kontrol, og det frygtes, at den spredes yderligere. Det vil være en regulær katastrofe at få Afrikansk Svinepest i Danmark, hvor både landbruget og myndighederne gør en betydeligt indsats for at holde sygdomme ude. Spørgsmålet er derfor, om det er for risikabelt at indføre foder fra Østeuropa til Danmark på grund af risiko for indførsel af afrikansk svinepest.

Europakort over højrisikoområder for Afrikansk Svinepes. Udbredelse af afrikansk svinepest i Europa 22. august 2018. De sorte zoner er områder med aktuelle udbrud af afrikansk svinepest eller stærkt forhøjet risiko for udbrud. Røde områder er forhøjet risiko, mens grønne områder er lavrisikoområder.

Læs mere her https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyheder/2018/08/230818_foder_asf

 

 

Sidst bekræftet: 28-08-2018 Oprettet: 28-08-2018 Revideret: 28-08-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingschef

Bent Nielsen

Veterinær & Kvalitetsforhold, Ledelse