Feedback Form

  

Oprettet: 16-05-2018

Har du styr på managementrutiner i senlaktation og ved afgoldning?

Management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedste udgangspunkt for den nye laktation. Brug derfor SEGES’ anbefalinger til gode rutiner og procedurer før, under og efter goldning.

 
Gradueret afgoldning, hvor man malker køerne én gang dagligt de sidste dage inden goldtidspunktet, kan nedbringe den daglige ydelse med 33 pct.
   

Perioden omkring goldning er stressende for malkekøerne. Ændringer i malkefrekvens, fodring og opstaldning betyder, at køerne kan være mere modtagelige overfor fx infektioner i yveret. Derfor er optimal management omkring goldning helt essentiel for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. SEGES har udarbejdet et sæt konkrete anbefalinger.

Gradueret goldning

Det er ikke unormalt, at køer på tidspunktet før goldning har en daglig mælkeydelse på 30 kg eller mere. Men en høj mælkeydelse før goldning giver øget risiko for, at koen har en infektion i yveret ved kælvning og forsinker keratinprop-dannelsen i pattekanalen. Den optimale ydelse ved goldning er på omkring 15 kg mælk. Men det er i praksis kun muligt at opnå hos jersey, da ydelsen ved de store racer normalt er højere på goldningstidspunktet. Gradueret afgoldning, hvor man malker køerne én gang dagligt de sidste dage inden goldtidspunktet, har vist sig at kunne nedbringe den daglige ydelse i gennemsnit med 33 pct. Det har også vist sig at kunne nedbringe mælkeløb efter afgoldning sammenlignet med brat afgoldning. Ved mælkeløb vil pattekanalen være åben og dermed mere tilgængelig for de bakterier, der findes på pattehuden og i omgivelserne. Det øger risikoen for en infektion i kirtlen.

Reduceret energiindhold i foder

Et reduceret energiindhold i foderrationen vil kunne reducere den daglige ydelse før afgoldning. Det kan dog give stofskifteproblemer og føre til sult. Fodringsmanagement af afgoldningskøer skal tilpasses den enkelte besætning. Ved at tildele en ration efter ædelyst, hvor (en del af) kraftfoderet bliver erstattet med godt kvalitetsgrovfoder, kan være en mulig løsning for de fleste besætninger.

Anbefaling til afgoldning:

  • Køer bør goldes med en daglig ydelse på 15 kg eller derunder
  • Gradueret afgoldning, hvor koen malkes 1x dagligt i 3-5 dage
  • Foderrationen skal afspejle koens behov

Staldforhold

Det er vigtigt at køerne omkring afgoldning og i goldperioden tilgodeses med optimale betingelser i forhold til opstaldning. Det betyder i praksis, at køerne skal have gode pladsforhold med et blødt leje og gode hygiejneforhold med minimal eksponering fra miljøbakterier. Mange steder bliver afgoldningskøer opstaldet i en afdeling i stalden, hvor båsene er for små, inventaret er slidt og hvor det er svært at opretholde en god hygiejne ved hjælp af strøelse og desinfektionsmidler.

For at begrænse smitten fra omgivelserne til den åbne pattekanal pga. mælkeløb, er det af afgørende betydning at sørge for rene og tørre liggearealer til køerne.

Anbefaling til staldforhold

  • Bredden på sengebåse bør minimum være 1,30 m for stor race og 1,15 m for Jersey
  • Et rent, tørt og blødt leje
  • Rigelig med strøelse, så man kan opretholde en yverhygiejnescore på 0, når man vurderer køer under afgoldning

Læs flere anbefalinger om bl.a. udvælgelse af køer til goldning med antibiotika.

Sidst bekræftet: 16-05-2018 Oprettet: 16-05-2018 Revideret: 16-05-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Michael Farre

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Vidoer om malkeprocedurer og gode rutiner
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
01.02.19
Nye krav til to besætningsdiagnoser
Fra marts 2019 er der indført begrænsning på hvilken medicin, der er tilladt for besætningsdiagnoserne Intern Pattelukning ...
11.01.19
Ændret procedure for besætninger med b-streptokokker
Der arbejdes i øjeblikket på nye procedurer for, hvordan besætninger med b-streptokokker bedst hånd-teres. Der er dog aller...
21.08.18
Uændret antal besætninger med b-streptokokker
156 danske malkekvægsbesætninger er i øjeblikket smittet med b-streptokokker, svarende til 5,3 pct. af landets 2.929 besætn...
10.08.18
Aktuelt til dyrlæger nr. 5 2018
Læs om: Hurtigt overblik over sundhedsstatus og prøveresultater i DMS; Aftenmøde om coli-mastitis; Automatisk ændring af B-...
04.07.18